Onlinebridge og feilklikking

Mulighetene for juks er vel det de fleste hater med online bridge. Nå spilles det mye på RealBridge med kamera og forsinket "bakspilling" så muligheten for å jukse ved å bakspille seg selv er ikke tilstede. Dessuten er det mye vanskeligere å kommunisere ulovlig med makker på telefon eller chat osv., for spillerne ser hverandre på skjermen. Det er nesten som å sitte sammen med andre spillere i et rom. 

Selv liker jeg RealBridge mye bedre enn BBO selv om jeg lengter tilbake til vanlig face-to-face bridge.

Historien jeg forteller i dag handler om et annet faremoment i onlinebridge enn at ulovlige ting som kan skje. Du skal få se et skrekkens eksempel på feilklikking.

Feilklikking skjer selvsagt i onlinebridge. Det er en mulighet til å få stoppet det hvis man er rask på labben etter å ha klikket feil. Du kan få endret til riktig kort eller riktig melding, hvis du klikker på "undo-knappen" med det samme. Det gjelder dog åpenbar feilklikking, ikke at du har ombestemt deg!

Selv har jeg spilt veldig mye på RealBridge i det siste. Litt vel mye, kanskje. Uten å ha tenkt på det kan det hende at det går litt på stumpene nå, men det er ingen unnskyldning for det som skjedde i går da det var på'an igjen, nok en todagers lagturnering.

I første runde hadde mitt lag trukket et av de kanskje svakeste lagene av de 54 deltakende lagene. Kampen endte med uavjort 19-19. 

Det er ikke bare å hente seiere samme hvem man spiller mot, men å ikke slå det laget var overraskende. Det skyldtes bl.a. det vanvittige spillet du her får se. Hold deg fast...

Dette var kampens andre spill. Etter pass fra øst åpnet makker (syd) med 1 kløver, og jeg hadde denne hyggelige hånden:

            NORD

Vi spiller med såkalte kløverføringer, dvs. svaret 1 ruter på 1 kløver viser hjerter og 1 hjerter viser spar. Så mitt svar blir 1 ruter.

Jeg skrev tydelig og klart i den chatten til motspillerne (det er selv-alertering på Realbridge når man spiller med skjermodus) at min melding viste 4+ hjerter før jeg meldte. Da kom makker tilbake med 2 spar!

Det er god gammeldags stålrevers, fire spar og minst fem kløver og slik vi har definert det nesten 2 kløveråpning! Med ganske bra hender sier vi bare 1 spar her så her har han sterke saker. Vel, det lukter det storeslem i kløver. Det må nesten være det?

Jeg tenkte "intet hastverk" og sa 3 kløver, støtte og kravmelding. Med svake kort går vi her via 2 NT. Makkers melding nå var overraskende, 4 spar!

Kan det vise 5-6 hånd?

Nei, ikke for oss. Det husket jeg godt vi har snakket om, med 5S + 6K melder vi bare sånn som makker først, men så 3 spar andre gangen. Så 4 spar er noe annet. Det virker veldig rart, så det burde nok ringt noen alarmklokker nå...

Vi bruker 4 spar som Key Card Blackwood (i stedet for 4NT) når hjerter, ruter eller kløver er trumf. Så hans 4 spar må være KeyCard me dkløver som trumf? Men da må han jo være monstersterk, ellers kan han ikke gå på sånn som det der direkte over 3 kløver som dog er krav, men ikke sleminvitt nødvendigvis? Han må altså ha enorme monsterkort.

Så nå giddet jeg ikke mer og sa bare 7 kløver. Det kan hende det står i 7NT, men det får så være, 7 kløver må stå!

Meldingsforløpet var altså slik (trodde jeg):

Jeg regnet med dette ville være et spill som var over på sekunder og planla å si "sorry, should hva considered 7NT".

Men da kortene kom opp på skjermen fikk jeg sjokk. Slik så hele spillet ut:

Hva i alle dager?

Da gikk det opp for meg hva som hadde skjedd og fikk bekreftet det ved å se på meldingsforløpet (jada, det kan man med fordel gjøre idet man sitter og melder også...). Slik hadde meldingene gått:

Det er kun en forskjell her fra det første meldediagrammet, min første melding.

Jeg trodde jeg hadde meldt 1 ruter (hjerterfarge), men hadde tastet 1 hjerter som viser sparfarge!

Da blir jo alt annerledes, makkers 2 spar er ikke revers i det hele tatt, snarere tvert om. Over 1 hjerter som viser sparfarge (!) viser makkers 2 spar kun støtte og minimumsåpning, omtrent som for de som ikke bruker "kløverføringer" om de melder 1 kløver-1 spar og så sier åpneren 2 spar. For oss viser 1 spar trekorts spar, og 2 spar fire spar og vanlig åpning) i denne situasjonen.

Hvis jeg hadde oppdaget feilklikket i det samme meldingen var avgitt og bedt om "undo" ville jeg nok fått det. Men det ble ikke oppdaget før vi allerede var krasjlandet i en hårreisende 7 kløver med verdier knapt nok til utgang!

Makker skal ha ros, han spilte godt i 7 kløver og gikk kun to bet. Som du ser av analysen i spilldiagrammet er det mulig å vinne utgang, men det er med åpne kort. Slik det satt er det ikke enkelt, og mange lag gikk bet i utgang. Våre motstandere ved det andre bordet gikk to bet i utgang, uavgjort spill. Og uavgjort kamp, altså. Vi, eller mer korrekt jeg fortjente vel neppe mer enn det... 

Meldeprøve

Dette spillet hvor meldingene først og fremst avgjorde er fra Norsk Real Cup på RealBridge fredag kveld. 

Giver vest. N/S i sonen

    VEST

Hva ville du åpnet med?

Det blir for de fleste enten sterk kunstig 2 kløver, eller 1 kløver. Mange synes dette er for sterkt for 1 kløver, og ja, det skal lite til før det blir feil om makker passer, spesielt hvis han har sparfarge.

Det er med slike kort man skulle ønske systemet var "sterk 1 kløver". For å åpne med 2 kløver som krav etter standard system gjør det litt vanskelig å få vist denne håndtypen. Jeg liker en "konvensjon", en Stayman-variant etter starten:

2KL     -     2RU

3KL     -       ?


Her kan 3 ruter være en "hvilemelding" ("Stayman") for at åpneren skal kunne få vist hånden sin når han har firekorts major og fem-seks kløver. 

Øst hadde imidlertid ikke den typen svarhånd hvor en slik konvensjon var nødvendig denne gangen.

Hvis du åpner med 1 kløver og hører 1 hjerter til svar, hva sier du da?

Her har det blitt (litt) populært å bruke det slik at åpnerens 1 spar i andre runde er krav. Mange bruker til og med hopp til 2 spar i denne situasjonen som mini-splinter med hjerterstøtte. Det tror ikke jeg er beste løsning, og selv sverger jeg til gamle gode revers for hoppet til 2 spar. 

Å si kun 1 spar er dog nesten krav så åpnerens hopprevers til 2 spar kan defineres som kjempesterkt. Svareren melder nesten alltid en gang til over åpnerens 1 spar. Men jeg kan ikke helt se hvorfor svareren ikke skal få lov å passe på 1 spar om han har svart 1 hjerter med  for eksempel 5-6 poeng og trekorts spar. I så fall er det jammen lurt å få satt bremsene på. Hvis han må melde (hvis 1 spar er krav) kan han regne med at åpneren med sterke kort melder videre samme hva svarhånden sier over 1 spar. Da vil de ofte komme for høyt hvis svarhånden er veldig svak.

Uansett hva man velger av system og avtaler er det sannelig ikke lett å finne frem til toppkontrakten i dette spillet som så slik ut:

Dette er en glimrende lilleslem i ruter. Etter 1K-1H, 1S eller 1K-1H, 2S er ikke ruterfargen meldt i det hele tatt!

Hvordan finne frem med styring til 6 ruter er ikke så lett å se. Det kun du og din favorittmakker diskutere.

På fredag fant kun ett par (Oddbjørn Bråteng-Marit Godejord) frem til 6 ruter. Det gjorde de etter 2 kløveråpning av vest. Pluss 920 ga topp Ø/V.

Hvordan spiller du 6 ruter etter spar knekt i utspill fra syd? Husk ved bordet ser du ikke N/S sine kort!

Det er to mulige spilleplaner her, og begge går bra slik det sitter. 

Det er elleve toppstikk (3+0+5+3=11). Å trumfe en hjerter kan gi ett ekstra stikk (trumfer på den korte trumfhånden) og tolv i alt. Men tar du ut trumfen med det samme blir det ingen trumf igjen til å stjele hjerter med.

Du kan stikke sparutspillet og gi bort ett hjerterstikk med det samme. Idet du kommer inn igjen trumfes en hjerter hos vest. Så ut med trumfen. Selv med tre gjenværende hjerter hos øst har du ingen problemer, de kan kastes på vinnere hos vest (ett avkast på den tredje sparhonnøren og to avkast på kløveren).

Er det noen fare med denne spilleplanen? 

Ikke noen stor fare. Det eneste som kan gå galt er at den som vinner hjerterstikket kan gi makkeren en sparstjeling. For at det skal skje må sparen sitte 6-1.

Hvis du har en eller annen grunn til å tro at spar sitter så skjevt, er det da noen alternativ spilleplan?

Ja. Du kan ta ut trumfen, men da er det som nevnt kun elleve toppstikk. Derfor må kløveren godspilles.

Etter tre runder trumf spilles kløver til vest og kløver til stjeling. Siden fargen sitter 4-3 står den femte kløveren. Med fire kløverstikk blir det totalt 3+0+5+4=12. Men sitter kløver 5-2 blir det bet om det spilles slik. Derfor er nok å gi bort hjerterstikk med det samme og trumfe en hjerter den beste spilleplanen.

Foruten den ene +920 på Ø/V var resten av Ø/V-parene unntatt ett i 3NT med fra elleve til 13 stikk.

Toppen N/S gikk til et par som fikk spille mot vests 6NT som nord doblet. Der åpnet vest med 1 kløver og sa stille og rolig 1 spar over svaret 1 hjerter. Men så i neste runde fikk vest litt hastverk og suste på med 4NT, for han hadde jo så mye ekstra! Ha avsluttet med 6Nt somnord ikke trodde på. Det kunne godt ha vært greit nok å melde slik om øst hadde hatt bedre hjerter, men her ble det helt feil. 6NT doblet gikk to doblede bet (+300 til N/S) da det viste seg de hadde tre hjerterstikk fra start. 

 

 

 

Svake og sterke (!) sperremeldinger

Det du får høre her er temmelig ekstremt. Det er så uvanlig at jeg nesten vurderte å sette 18-års grense på denne artikkelen. Men spillene viser også at ALT kan lykkes i bridge uten at det betyr at "alt" bør prøves.

Aggressive sperremeldinger er populært. Det setter press på motparten, og faremomentet med at det skal bli for dyrt er ikke så stort som mange tror. En veldig aggressiv stil kan dog være et tveegget sverd hvis forskjellen på de svakeste og sterkeste kortene man kan ha sperret med er for stor. Det blir for mye gjettverk for makkeren.

Her skal du få se et par eksempler på sperremeldinger som ikke er å anbefale, men som likevel ga en viss mening i den konteksten det skjedde. Og begge lyktes! Men merk anbefalingen min nederst i artikkelen om å holde seg unna slikt.

Først må jeg si det første spillet du nå får presentert ser ut som om vest hadde drukket (mye).

  VEST

Du finner neppe mange spillere i verden som i første hånd melder noe annet enn pass med dette?

I semifinalen i SYDNEY NATIONALS OPEN TEAMS i helgen satt normalt sett en korrekt og ganske solid melder på vests plass. Med dette åpnet han i første hånd med 3 kløver!

Hva i all verden?

Men det var en slags forklaring: desperasjon.

La det være helt klart, jeg har ikke sansen for slike tull-meldinger, men av og til blir det morsomme historier av slikt. Og alt kan som sagt føre frem i bridge, også bløffmeldinger - hvis motparten har kortene. Men med en makker som ikke har passet og følgelig kan ha sterke er bløffmeldinger veldig farlige. Han er helt uvitende om dette tullet, og det kan bli helt grusomt.

Vest sitt lag (NUNN) vant kvalifiseringen og møtte i semifinalen et lag som hadde overrasket stort ved å komme seg gjennom nåløyet. Da dette spillet kom var det kun 4-5 spill igjen. Overraskelseslaget ledet klart før siste sett. Det var ingen umulighet å ta dem igjen med god og heldig spilling, men da det som sagt stod igjen noen få spill visste vest med ganske stor sikkerhet at de ikke kunne ha tatt inn noe særlig av ledelsen. Det begynte å haste veldig. «State of the match» som det heter, da kan det hende man må ty til helt uvanlige ting i håp om svingspill.

Det kan være farlig å dra slik tankegang for langt, for noen ganger har lagkameratene fått til en kanonliste ved det andre bordet så ødelegger du selv alt ved en desperat aksjon i troen på at noe spesielt må skje. Men vest følte seg sikker på at de lå under med omtrent 50 IMP, noe måtte skje. Derfor åpnet han med 3 kløver, ren bingobridge.

Det ble imidlertid en innerblink da motstanderne kanskje var litt for forsiktige:

På 3 kløver fra vest hadde nord kanskje (nesten) til 3 spar, men passet. Øst passet også. Det er lett å se med alle kort åpne at syd burde meldt (doblet opplysende), men med kun 3-3 i major og "alt" i sperremelderens farge kløver ga han opp. Dermed ble kontrakten 3 kløver!

Tullkontrakten 3 kløver gikk noen små beter utenfor sonen, og ved det andre bordet spilte N/S normalkontrakten 4 spar med ti stikk, soneutgang. Den ekstreme åpningsmeldingen ga derfor 11 IMP inn for lag NUNN i deres desperate kamp for å snu kampen. Heldigvis klarte de ikke det, og det var mitt lag fornøyd med. For lag NUNN var absolutt den sterkeste motstanderen vi kunne fått i finalen. Men ut røk de.

Så skal du få se en sperremelding med motsatt fortegn som min makker Nick Jacob stod for. Han er generelt en aggressiv sperremelder. Vårt makkerskaps definisjon/stil er aggressive sperremeldinger uten for stort intervall mellom det beste og dårligste man kan ha, men mer «wide-ranged» om makker har passet. Hvis makker ikke kan være sterk (passet hånd) kan man alså tillate seg å sperre med ganske bra kort fordi det neppe er fare for å misse en slem.

Men denne starten på et meldingsforløp har jeg ikke sett særlig ofte:

Hva? Redobler fra en som har sperremeldt i gunstig sone?

Kan virkelig makker som sperremeldte tro at 4 spar står med hans egne kort?

Man kan ikke redoble i denne situasjonen bare for å vise gode kort for meldingen sin, for om det går pass rundt blir det jo som regel en bet eller to, og hvorfor gjøre det om til redoblede beter?

Nei, Nick visste hva han gjorde etter å ha meldt en av historiens kanskje sterkeste sperremeldinger i gunstig sone. Slik så spillet ut:

Å si 4 spar i gunstig sone er definitivt ikke etter læreboka. Å doble først er korrekt.

Sperremeldinger med sterke kort gjør at det er fare for at egen side misser en slem. Men også dette «tullet» gir en viss mening, fordi nord hadde jo passet først. Hvis slem skal stå må nord ha de to sorte essene, eller noe sånt som spar ess og K-Q i kløver, eller kanskje A-K i kløver. Det er mulig, men lite sannsynlig, og det blir i så fall ikke så lett å finne ut uansett. Dessuten kan det hende makker blir for optimistisk om syd starter med dobler og senere viser en monsterhånd med sparfarge, hvis nord har gode, men feil kort mot syd sine.

Vel, dette er i alle fall et slags resonnement...Og denne uvanlige sperremeldingen hadde en annen fordel, litt «poker». Om øst har gode kort kan det hende han føler seg robbet og melder i troen på at vest har noen av verdiene syd har.

Og nettopp det skjedde. Hele meldingsforløpet ble slik:

Hvis Ø/V hadde latt syd spille 4Sxx ville det enkelt blitt ti stikk og den uvanlige scoren +880 til N/S.

Øst kunne kanskje i stedet for å doble sagt 5 kløver. Det blir kostbart det også, kanskje litt billigere enn 5 ruter doblet hvor det ble fire doblede bet med to spartapere, en hjertertaper og tre rutertapere, N/S +800. På en måte reddet vest 80 poeng i forhold til å la syd spille 4 spar redoblet.

Ved det andre bordet doblet syd østs 1 kløver og sa 4 spar neste gang, ganske normalt meldt selv om han kanskje kunne doblet først, så krevd med moptartens farge en gang før han neste gang sa 4 spar for å vise skikkelige monsterkort. Ved det bordet ble syd spilllende 4 spar og noterte +420 som normalt er et uavgjort spill. Men denne gangen var det 9 IMP ut.

La det være helt klart, ingen av disse «kreative» aksjonene du har blitt fortalt i dag anbefales av meg. Hold deg heller til en litt kjedeligere stil selv om det kan være morsomt når slike uvanlige meldinger lykkes.

ULIKE TYPER FEIL

Alle bridgespillere er opptatt av feil som blir gjort. Det kan imidlertid diskuteres hva som egentlig er feil. Det er i alle fall sikkert at å se på computeranalyser og slikt og si at man har gjort feil hvis ikke det maksimale antall stikk ble oppnådd er bare tull. I mange tilfeller er beste spilleplan, den som gir størst sjanse ikke nok. Hvis du har spilt med oddsen, men likevel mislyktes er det såklart ikke gjort feil selv om det ble et dårlig spill.

En ting er sikkert, alle bridgespillere gjør feil av og til! Proffer gjør kanskje andre feil enn vanlige spillere, og helt sikkert færre feil. Men feil er en del av spillet!

Spørsmålet er hvordan du kan gjøre feilprosenten din lavere?

Hva kan gjøres hvis det går dårlig, eller du mener du og makker burde gjort det bedre?

Heller enn å lesse på med mer system og konvensjoner tror jeg det er bedre å se på andre ting. Det kan for meldinger handle om kortvurdering, og i spill og motspill er det veldig mye som kan gå galt. Mye av det kan rettes på. 

Det man bør se på for å forsøke å forbedre bridgen sin er først og fremst feil som opplagt burde vært unngått. Så må man se på hvordan unngå de feilene, og hva som skal til for å få bort noen av dem er forskjellig alt etter hva slags feil det dreier seg om.

Det finnes forskjellige typer feil i meldinger, spilleføring og motspill. I denne artikkelen lister jeg opp jeg noen typer feil. For å forbedre seg må altså ulike strategier tas i bruk. Det vi her snakker om her handler kanskje mest om spilleføring og motspill, men mange av de tingene som nevnes er også relevante for meldingene. Å spille motspill og å spille kontrakter er to sider av samme sak. Samme teknikk, samme måte å tenke på (bare motsatte mål) og samme bruk av informasjon. Så kort sagt, samme ferdigheter kreves. Og de samme typene feil kan skje.

De to første punktene (1. og 2.) er nok de vanskeligste. De to siste typene feil (3. og 4.) er ting som alle vanlige bridgespillere kan forbedre seg veldig i.

1. Dårlig spilleteknikk

Her kan det være mangler i kunnskap om fargebehandling, samt å ikke være klar over de beste prosentsjansene, eller ikke finne riktig rekkefølge i spill av kortene. Og under dette punktet er selvsagt også ferdigheter i å analysere og planlegge spilleføringen (eller motspillet).

Dette er en ferdighetsgreie og krever kanskje litt talent, men kan uansett for de aller fleste også forbedres mye gjennom erfaring, studier og læring. Spill mye bridge, men les om bridge også. Se på de beste spillerne når de spiller. Spør de beste hvordan de tenkte og hvorfor de gjorde det de gjorde i sine spilleføringer.

Å utvikle sin spilleteknikk handler ikke så mye om å pugge, men rett og slett å bli bedre til å gjenkjenne fargekombinasjoner, mønstre og hva slags type spill det er.

2. Tapte muligheter

Dette er feil som de fleste spillere ganske ofte ikke oppdager. Mange vil ikke engang se at det var en ekstra mulighet. Slike muligheter er basert i å sette motstanderne på prøver og hjelpe dem til å tråkke feil så vi kan motta gavepakker. Denne typen listige spilleføringer (eller motspill) er som oftest utført av talentfulle spillere. Det handler ofte om å "lage" et feil bilde av situasjonen for motstanderen, ved hjelp av "power of the closed hand" (husk de vet ikke hva du har på hånden) og å kunne tenke seg hvordan det ser ut for dem. Kort sagt, få dem til å se/tenke hva du vil at de skal tenke, og dergjennom få dem til å gjøre det du vil at de skal gjøre.

Det er mange hender der talentfulle spillere vinner håpløse kontrakter, eller umulige overstikk. Da vil enkelte si slike ting som: "Se hvor heldig han/hun var. For en gave. Se hva motstandere fant på der. Han/hun har sånn flaks".

De fleste andre spillere klarer ikke å se for seg om spilleren gjorde noe som fikk motstanderne til å gjøre sine absurde feil.

Tapte muligheter dreier seg i stor grad om manglende evne til å dra nytte av motstandernes feil, uheldige utspill osv.

Selv om denne delen av spillet er vanskelig for de fleste spillere, noe lettere for de mest talentfulle, kan alle forbedre seg på dette området også. For å gjøre det, se på og lytt til spillere som er gode i disse tingene. Merk deg tipsene de kan gi deg. Spør dem gjerne: hvordan kom du på den ideen?

3. Mekaniske feil (mechanical errors)

Dette er kanskje den typen feil hvor flest spillere kan forbedre seg mye.  Det kan for eksempel være feil av typen rett og slett å legge feil kort. Eller glemme ting.

Denne typen feil kan også omfatte feiltelling, feilplassering av honnører, glemme å bruke informasjonen en faktisk har (fakta) på en god måte (for eksempel informasjon/fakta om fordelingen, eller det en vet eller kan anta om de manglende honnørpoengene).

Sistnevnte type feil kan være en slags kombinasjon av mekaniske feil og mangel på dyktighet. Denne delen av spillet kan forbedres ved å utvikle bedre ferdigheter i å fokusere, eller rett og slett være veldig konsentrert.

Å ta seg litt ekstra tid, bremse farten i spillet kan også være nyttig for mange spillere for å unngå mekaniske feil.

4. Emosjonelle feil

Her kan det som for punkt 3 være mye å hente for vanlige spillere. En variant av disse feilene er når det ser veldig mørkt ut, eller motsatt når vi er ivrige i spill hvor det ser veldig lovende ut. For eksempel, når kontrakten ser ut til å være håpløs og vi er nesten litt "deprimerte" går vi kanskje en eller flere ekstra bet enn vi måtte fordi vi gir litt opp. Emosjonelle feil kan også skje når vi er superglade og alt ser så bra ut. Uten å tenke særlig mer fordi det ser ut til å gå på skinner, er vi for ivirige til å cashe inn et gladspill og suser på. Så overser vi kanskje noe og ender opp med et dårlig spill.

Mange IMP, og en haug med poeng i parturnering tapes på grunn av denne typen feil.

Emosjonelle feil handler som mekaniske feil veldig mye om mangel på fokus. Vi er rett og slett ikke konsentrerte nok. Det er viktig å være klar over at i sånne sitasjoner skjer det noe i hjernen vår. Vi kobler litt ut. Noen ganger spiller vi rett og slett ikke fokusert til fløyta går.

Å ta seg litt bedre tid i slike situasjoner selv om det ser fullstendig håpløst ut (aldri gi opp), og også når det ser veldig bra ut, er en viktig ting å huske for å senke feilprosenten på dette området.

Her er det snakk om veldig unødvendige feil. Å gi opp og gå for eksempel 300 i bet i stedet for kjempe videre og kanskje gå "kun" 200 i bet kan bety mange prosent (og noen viktige IMP i lagkamp og).

Jeg så et spill i finalen i en lagturnering hvor syd ved begge bord endte i en hårreisende, doblet kontrakt. Han ene kjempet som en løve til siste slutt, og med litt hjelp fra motspillerene slapp han til slutt unna med "bare" -800. Det var normalt kun mot utgang utenfor sonen andre veien, dårlig spill, men det kunne vært verre. Han ved det andre bordet var altså i samme doblede kontrakt. Han var så frustrert over kontrkaten at han ga helt opp. Da røyken hadde lagt seg hadde han gått 1400 i bet! Dermed var spillet verd 12 IMP for han som gikk 800 i bet, og laget hans vant finalekampen med kun 4 IMP!

Emosjonelle feil kan også skje fordi vi påvirkes, bevisst eller ubevisst av flyten vi har, hvor bra eller dårlig kampen eller sesjonen starter. Også hvor godt eller dårlig makker spiller kan påvirke oss. Hvordan kan vi unngå å la oss påvirke for mye av slikt?

Det handler mest om bevissthet om at slikt faktisk påvirker oss, enten vi vil eller ikke. Vi må minne oss selv på å holde fokus og ta oss god tid både når det går veldig bra og når vi har fått flere dårlige spill. Vi må prøve å spille hvert spill som om det er det eneste spillet som betyr noe.

Selvtillit er en en viktig faktor i bridge. Vi kan miste troen på oss selv (uten engang å vite det) fordi det ene spillet etter det andre gir dårlig resultat. Det er akkurat da en liten prat med seg selv (selvsagt inni seg) kan være en vei ut av uføret. Si til deg selv så overbevisende som mulig: "Jeg kan dette". "Jeg er god i bridge". Og så prøver du å spille neste spill som om det er det første spillet i sesjonen, på et tidspunkt da vi vanligvis har god tro på bra resultater. Hvis du gjør det, kan det godt snu! Hvis du sitter å synes synd på deg selv og tenker at du er dårlig, eller makker er elendig vil det normalt aldri snu.

Å forbedre spillet sitt og minske feilprosenten sin er så absolutt mulig for alle!

 

Skadefryd er den beste fryd...

Det blir ingen boikott i VM tilsvarende det som skjedde i den Europeiske VM-kvalifiseringen hvor INGEN nasjoner stilte opp mot Italia. Det var en protest mot at Italia hadde Fantoni med på laget. Han og hans makker før de ble utestengt (Nunes) ble for noen år siden hovedrolleinnehavere i den kanskje største jukseskandalen i bridgens historie. Men Fantoni er på et vis tilbake og var altså på det italienske laget i VM-kvalfiseringen uten at han og lagkameratene fikk spille ett eneste spill!

Som VM-arrangør har uansett Italia sikker plass i Bermuda Bowl som skal spilles i Salsomaggiore i mars 2022. Og italiernene insisterer på at Fantoni skal få spille bridge. Så han var forleden med på et lag i landets uttaksturnering (trials) for laget som skal spille i VM. Det var endel frem og tilbake om hans deltakelse uten at jeg giddet å følge med på det, jeg bare registrerte at Fantoni spilte.

Vi slipper imidlertid nok en protestaksjon pga. Fantoni sin tilstedeværelse da hans lag ikke greide å vinne trials.

Skadefryd er den beste fryd heter det. Jeg har ikke veldig sansen for å harselere med folk når de har gjort noe som ikke var så lurt (bortsett fra litt vennlig terging av venner), og spesielt ikke i en bridge blogg som er ment å være ganske seriøs. Men i dette tilfellet er det for fristende. Og det er jo slik at toppspillere må finne seg omtale også når de gjør noe dumt. De får jo masse spalteplass når de har gjort noe bra. Så det er rett og slett for fristende å fortelle dette spillet hvor de aller fleste spillerne i din lokale klubb ville spilt mye bedre enn Fantoni. Dessuten er det vel fint for vanlige spillere å se at også proffer av og til ender opp med å spille en slags smygkasino i stedet for bridge?

Spillet kom helt mot slutten i semifinalen, og kampen var jevn. Den underlige spilleføringen du skal få se kostet seieren i kampen for Fantoni sitt lag.

Ø/V hadde ikke meldt annet enn pass. Fantoni (syd) var i 4 spar, og vest spilte ut kløver 7. Hvordan ville du lagt opp spilleføringen i denne utgangen?

Det ser ut som om motparten kan få kløverstjeling. Men å ta sparfinesse som kanskje ryker setter neppe kontrakten i fare. Hvis vest kommer inn på trumfkongen må han spille inn øst i hjerter for å få seg kløverstjeling, og i så fall blir kløver til stjeling det tredje og siste stikket de får.

Fantoni stakk kløverutspillet hos nord og spilte spar til damen som vant stikket. Hva nå?

Her startet det å gå i surr for italieneren. Han begynte nok å tenke på hvor galt det kunne gå om øst hadde K-10 fjerde i trumf fra start, og/eller om vest hadde fire spar og hadde ligget unna med trumfkongen. Hvis esset spilles og det sitter 4-1 i trumf blir det fort trøbbel, spesielt om hjerter ess sitter bak kongen.

Noe i den retningen må han ha tenkt, for etter å ha vunnet stikk for spar dame spilte han liten spar mot nord. Det begynte å balle på seg. Vest fulgte farge, spar 8 ble lagt og øst vant med kongen. Derfra kom liten hjerter. Nå må han ha tenkt at dette kan gå galt om vest har hjerter ess. Hvis han legger på hjerter konge og vest stikker med esset kan vest fortsette med hjerter som må stjeles hos nord. Da kommer han seg ikke hjem til hånden for å ta ut trumfen!

Så på liten hjerter fra øst la han hjerter 9, og vest stakk med damen. Så kom en liten hjerter tilbake fra vest. Hvis den stjeles hos nord kan det bli bet hvis kløver sitter 3-1, for det går ikke å komme seg hjem for å ta ut trumfen. Da vil komme inn igjen og ta ett hjerterstikk til og en kløverstjeling. Men han trodde jo vest hadde hjerter ess, ikke sant? Og forsvaret hadde kun fått to stikk så langt. Så på liten hjerter fra vest kastet han ruter fra nord. Øst stakk med hjerter ess - OOOOPPS - og så først kom kløver til stjeling - en bet.

Listig motspill, for de må vente med den kløveren til stjeling og håpe spillefører tråkker helt feil. Hvis øst spiller kløver til stjeling idet han er inne på spar konge får Ø/V kun for hjerter ess etterpå, totalt tre motspillstikk.

Så ja, dette var et enormt bortspill. Trumfen satt gunstig, hjerter ess att foran, i det hele tatt...

Hvis han hadde spilt som du og jeg og veldig mange andre ville det gått spar til damen i andre stikk fulgt av esset. Da kommer kongen deisende, og det vinnes tolv stikk på mindre enn tolv sekunder. Men det ble altså en nesten uvirkelig bet. 

Hvis Fantoni hadde vunnet 4 spar ville laget hans gått til finalen. Jeg tror ikke de ville vunnet den kampen, for vinnerlaget til slutt bestod av noen av de aller beste i verden. Men man vet jo aldri, så at det stoppet med dette forsmedelig spillet har jeg bare en kommentar til:

Takk for det

ANALYSER (komplisert)

Det er to typer analyser i bridge, double dummy (åpne kort) og praktisk analyse. Double dummy-analyser er basert i at alle rundt bordet vet alle kortene og får lov til å gjøre det eller beste i enhver situasjon som oppstår. Bridgeprogram for resultater og spill har ofte slike double dummy-analyser hvor det angis det maksimale antall stikk begge sider kan få i enhver tenkelig kontrakt. Det er litt morsomt, men det har lite med praktisk bridge å gjøre. I mange tilfeller er analysene basert i en spilleføring som er helt hårreisende, helt mot oddsen, fordi man altså vet kortene. I praksis vil en annen spilleplan ofte gi mye større vinnersjanse. Derfor er praktisk analyse mer nyttig for å forbedre sin bridge. 

Likevel ser vi på disse computer-analysene. Og å finne ut hvordan det skal gå til å få stikkene computeren hevder er mulig kan være morsomme puslespill. Selv har jeg som bridgeskribent bestemt meg for et prinsipp om aldri å ta i bruk computerverktøy for slike analyser, men heller forsøke å finne ut selv hvordan de kompliserte variantene kan oppstå, hvis det antall stikk computeren påstår kan vinnes ser umulig ut ved første øyekast. Det tar meg noen ganger lang tid mens comupteren kunne funnet ut det samme på et nano-sekund, men hva så? Det er god hjernetrim. Andre bruker jo timevis på sudoku, eller kryssord...

I går fikk jeg en mail fra han som skriver bridge for NZ sitt bridgeforbund. Han hadde lekt med tanken om et utspill han like etter spillet trodde ville betet 6 ruter, men senere fant han ut at GIB'en påstod at 6 ruter står uansett. Forsøk selv når du får alle kortene. Det er en rekke kompliserte varianter her, så denne artikkelen er kanskje aller mest for de litt spesielt interessserte. Det er såpass mange varianter at det kan godt hende undertegnede har gått seg vill i noe av det. I så fall hører jeg vel snart fra klagenemda...

Kontrakten var altså 6 ruter med vest som spillefører. Nord hadde flere steder meldt spar underveis, og syd hjerter.

Nord spilte ut spar dame som syd stjal! Tilbake kom hjerter ess som må stjeles hos øst. Hva er sjansen nå? 

Ja, dette første er en vanlig, praktisk analyse. Det er litt kinkig nå fordi øst har kun to trumf igjen. I denne situasjonen er nok den beste sjansen å spille på 3-2 i begge minorfargene, og at han som stjal i stikk en startet med tre trumf så den fargen sitter 2-2 nå. Det går bra, du spiller A-K i kløver og begge følger, trumfer så en kløver høyt og spiller K-Q i trumf. Siden det satt slik fra start blir det enkelt tolv stikk:

Det var altså en nokså dagligdags variant med det utspillet, slemmen vinnes - dog litt heldig. Det så ikke så galt ut for forsvaret med spar ut som kunne trumfes av makkeren i en slem, men det gjorde det på en måte enklere for spillefører. Han som spilte ut spar dame undret  imidlertid på hvordan 6 ruter kan vinnes med hjerter konge i utspill. Det var utspillet han hadde tenkt på.

Med hjerter konge i utspill er det sannelig ikke lett selv med åpne kort. Etter å ha stjålet hos øst er det kun to trumf igjen hos blindemann hvor kløveren er, og den er jo ikke godspilt. Og syd har fortsatt tre trumf. Hvis trumfen tas ut går jo ikke kløveren, og syd får i så fall enten to stikk i hjerter, eller ett i hjerter og ett i kløver.

Hvis en forsøker å godspille kløveren med A-K og en stjeling og så tar østs to trumf har syd en trumf igjen som han kan sette i idet godspilt kløver spilles. Og endelig, hvis du spiller spar i stikk to kan syd trumfe og fortsette med hjerter for å korte østs trumf enda mer. Dette ser vanskelig ut...

Men her er computeranalysen på resultatsiden, og der står det at 6 ruter kan vinnes uansett utspill og motspill:

Hvordan?

Det med å korte syd i trumf som sparutspill gjør er løsningen. Det oppstår flere interessante varianter.

Spillefører må trumfe den utspilte hjerter konge hos øst og spille spar!

La oss si syd trumfer den første sparen. Hva skal han da spille?

Hvis syd trumfer sitter trumfen 2-2, så om han så spiller trumf kan spillefører vinne hos øst, ta for A-K i kløver og stjele (høyt) god fargen. Så trumf til kongen som tar ut forsvarets gjenværende trumf (sitter 2-2 etter at syd stjal), og spillefører får tak i de godspilte kløverne - slem til notering.

Syd kan heller ikke trumfe og spille kløver. Han må spille mer hjerter. Så la oss si han denger ned hjerter ess som spillefører trumfer med ruter dame. Da blir vests hjerter dame godspilt, men hvordan skal spillefører bli kvitt hjerter 10?

Det går fint.

Altså, hjerter konge ut trumfes med toeren. Så spar som syd trumfer og spiller hjerter ess. Den trumfes hos øst med ruter dame. Nå kan kongen stikkes over og knekten tas (trumfen sitter 2-2 på dette tidpunktet). Så resten av trumfene. Før den siste ser det slik ut:

På ruter 4 må syd kapitulere da han må holde kløver dame gardert og i så fall kaste en hjerter slik at spillefører får to hjerterstikk.

Det er flere varianter her. La oss si syd trumfer den første sparen og spiller liten hjerter i stedet for esset (han må jo spille hjerter for å skape problemer). Da vinnes med nieren hos vest. Nå oppstår en annen lekker variant. Etter å ha blitt forært det hjerterstikket trumfes en hjerter med ruter dame, så den single trumfkongen som stikkes over fulgt av knekten. Det går bra (2-2 i ruter etter syd har stjålet en gang). Så resten av trumfene, og syd blir skviset på samme måte. I så fall har vest en trumf, en hjerter og to kløver igjen mot slutten, syd sitter med hjerter ess og tre kløver. På den siste trumfen er syd ferdig. 

(Merk at nord må holde spar mot slutten og kan heller ikke holde tre kløver etter at ruter 4 og hjerter dame er spilt. Men nord har på dette tidspunktet vist syv spar, to hjerter og to ruter fra start, så han er markert med to kløver)

Dette er altså om syd trumfer idet spillefører spiller spar i stikk to. Hva om han ikke trumfer? 

Hvis han ikke trumfer den første sparen spilles den andre sparhonnøren! Hvis han trumfer den oppstår de samme variantene som allerede er beskrevet. Så la oss si han lar være å trumfe også i andre runde spar. Da oppstår en annen læreboks-situasjon.

Vi tenker oss altså at i dette scenariet har vest fått for de to sparstikkene. Spillefører har fortsatt tre hjertere som et problem. Men nå kan han trumfe en hjerter, så ta den siste trumfen fra øst og spille spar som har blitt en (trygg) måte å komme seg tilbake til vest. Han stjeler spar og kan ta ut trumfen før han fortsetter med resten av trumfene. Etter denne utviklingen ser det slik ut før den siste trumfen:

Slik spillet nå har gått har forsvaret fortsatt ikke fått noe stikk. Spillefører tar den siste trumfen sin, og syd er ferdig. Hvis han kaster en kløver går den fargen. Så han må kaste hjerter knekt. Da spilles hjerter fra vest. Syd kommer inn på det nå single hjerteresset og får forsvarets første stikk, men så må han avslutte rett inn i østs AKJ!

Dette var altså med hjerter konge i utspill. Da disse variantenen ble forslått i en liten diskusjon i går kveld var det en "luring" som kom med enda et "bedre" motspill/utspill. Hva om nord spiller ut hjerter 8!

Det går an å vinne tolv stikk i ruterkontrakt da også, det påstår jo computer-analysen.  

Med hjerter 8 i utspill tror jeg løsningen er å kaste en spar fra øst. Syd vinner med hjerter ess. Hva skal han så spille?

Hvis han spiller trumf er det bare å godspille kløveren med en stjeling (høyt), så ta ut trumfen i tre runder. Syd må altså spille mer hjerter for å ta bort en trumf fra blindemann (øst). Men med hjerter fra syd i stikk 2 legges hjerter 9, og kongen kommer på. Øst må riktignok stjele, og det mulige inntaket til godspilt kløver er borte (den tredje trumfen). Men i dette scenariet kan spillefører ta for ruter konge, så stikke over ruter dame og spille resten av trumfene samt A-K i spar. Også da blir syd skviset. Han klarer ikke å holde J-x i hjerter og tre kløver med fire kort igjen. Det blir etter denne utviklingen samme sluttposisjon som om det spilles ut hjerter konge og syd spiller hjerter ess etter han har trumfet en av de to sparrundene i starten. Forskjellen er at her får ikke forsvaret trumfstikk, men for hjerter ess i første stikk!

 

 

  

 

"Du ER Helgemo, Matt"

Kjempetalentet Matt Brown fra New Zealand har vært nevnt tidligere her i bloggen. Matt er fortsatt bare midt i tyveårene, men har spilt på landslaget siden han var 20, og det i de sesongene hvor landet oppnådde noen bra resultater internasjonalt.

Da han flere ganger beviste sitt eminente talent var det noen som kom på å kalle han «Ginger Helgemo».

Matt mottar pokalen etter en av sine mange triumfer

I parturneringen under Sydney Spring Nationals fikk han til et lekkert sluttspill som bringer tankene tilbake til det spillet av Geir Helgemo som kanskje er det aller mest fantastiske Geir har gjennomført, og det er jo mye å velge mellom der. Jeg tenker på en 7 spar-kontrakt hvor det for å vinne måtte tas en direkte finesse etter damen med ti trumf tilsammen! Og det gjorde han (det går ikke å legge ned en honnør først). Det måtte sitte 3-0 for at sitsen skulle være slik at han kunne få til den meget avanserte sluttposisjonen, en såkalt «entry shift tump squeeze".

Parturneringen i Sydney Spring Nationals ble spilt samtidig med at semifinalen og finalen i OPEN TEAMS ble avgjort. Heldigvis gikk mitt lag (tre australiere og tre fra NZ) seirende ut av det sluttspillet med klar margin både i semi’en og finalen. Parturneringen ble vunnet av Liam Milne og James Coutts. Liam er en flittig bridge journalist og liker sånne spektakulære spill som Geir sitt, og det du her skal få se.

Her er en screen-shot av en chat etter spillet i helgen:

Matt var i 2 spar som øst. Motspillet startet ikke bra for N/S da syd spilte ut hjerter ess og fortsatte fargen til nords konge. Nord skiftet til kløver til esset. Spar ess ble spilt, og da knekten kom på dannet Matt seg et bilde av sitsen omtrent som kortene så ut. Han fortsatte med ruter til esset, ruter til stjeling og hjerter dame med avkast av en kløver. Så kløver til stjeling, og nok en ruter til stjeling med nieren som syd kunne stjele over med damen. Syd var inne denne delikate sluttposisjonen:

Syd må spille sin siste trumf nå. Hvis ikke kryss-stjeler spillefører resten. Syd spilte spar og åtteren ble lagt fra vest.

Hva skal nord legge?

Han er fanget i en «entry shift trump sqeeze». Det fungerer slik at at spillefører kan bestemme hvor han tar stikket skvis-stikket fordi han har igjen en mindre trumf på hånden enn vests trumf. Håndens lille trumf kan legges under åtteren, eller han kan stikke over med kongen. Hva han gjør avhenger av hva nord kaster.

Og nord er ferdig mann idet syd spiller trumfen sin (som han altså må gjøre). Hvis nord kaster ruter lar Brown trumfåtteren beholde stikket, stjeler en ruter som tar med nords siste kort i fargen, og vest sin siste trumf er inntak til godspilt ruterstikk. Hvis nord holder sine to ruter må han kaste en kløver. I så fall stikker øst over spar 8 med kongen, stjeler en kløver som godspiller den siste kløveren, og østs siste spar er inntaket. Dermed fikk Brown ti stikk og nært topp på spillet.

Artig, selv om ni stikk også ville gitt en bra score.

Det er en annen mulighet for å vinne ti stikk etter motspillet startet såpass svakt. Etter å ha tatt en stor trumf kan spillefører ta for hjerter dame med kløveravkast, så stjele en kløver først. Deretter ruter ess, ruter til stjeling og nok en kløverstjeling. Så stjeles en tredje ruter med trumfesset! Den fjerde kløveren spilles, og syd kan kun få for trumfdamen, forsvarets tredje stikk. Det ville også vært en lekker spilleføring, men å heller få til en «entry shift trump squeez» er super stilig, og langt ifra dagligdags.

Utspillsprøve

I SYDNEY SPRING NATIONALS (RealBridge) har vi kommet frem til finalen som skal spilles søndag. Vårt lag gikk til semifinalen som nr. 2 i kvaliken (52 lag). For midt vedkommende ble det mye spilling siden jeg spiller med to makkere, min mix-makker amerikansk/tyske Geeske Joel (nettopp flyttet til NZ) og min faste makker Nick Jacob. Jeg synes det gikk litt tungt for meg og mine makkere i kvaliken, men australierne på laget leverte gode lister helt konsekvent. I semifinalen løsnet det ved mitt bord også, plutselig var bridge enkelt! Og den kampen ble nesten et gjesp, sluttresultat 176-53. Det gjenstår en kamp, jobben er ikke gjort riktig ennå...

Her var lagkamerat Sartaj Hans (øst) god og heldig. 

Han så dette meldingsforløpet hvor nords 1NT var 15-17 og de videre meldingene standard Stayman og invitt til utgang som ble løftet. Hva ville du spilt ut nå?

Med 10 poeng har ikke makker mer enn 4-5 poeng. De fleste honnørpoengene sitter til høyre for utspilleren. Det er derfor mye som tyder på at et passivt utspill/motspill kan være tingen. Trumf ut og så sitte å vente bak grandåpneren, og stikke hans honnører. Stikkene vi kan få kommer vel til oss etter hvert? Mot meg og ved begge bordene i den andre semifinalen spilte øst ut trumf mot 4 hjerter. Men det ble feil:

Etter trumfutspillet tok spillet noen få sekunder, ut med trumfen og kløver knekt. Nords tredje kløver gir avkast for en spar hos syd, ti stikk. Pluss 420 ble altså resultatet ved tre av de fire bordene.

"Jeg hater trumfutspill", sa Sartaj Hans i pausen. Jeg holder med han i det, ikke pga. av dette spillet, men generelt. Min oppfatning er at det spilles alt for ofte ut trumf, ofte fordi man ikke vet hva man skal velge. Det blir gjetting. Trumfutspill kan såklart være det beste. Så det er kanskje slik at jeg selv (og Sartaj?) spilller ut trumf litt for sjelden?

Utspill er dog det mest tilfeldige i bridge og som oftest kan ikke den som bommer utspillet klandres.

Vel, Sartaj sendte i vei en god gammeldags "fjerde høyeste spar", og da var spillefører sjanseløs. Forsvaret hadde to sparstikk og to minor ess, en bet og 10 IMP inn.

Hva er sjansen om du er i 4 hjerter og får sparutspill?

Det er umulig å vinne utgang med denne sitsen. Men det bør spilles på den sjansen som er der. Og det er at spar sitter 5-2, og den som har fem spar har ingen av essene. Så den første sparen må forsvaret få beholde. Den neste stikkes, så ut med trumfen og kløver knekt. Hvis han med to spar har begge minoressene vinnes kontrakten. Spillefører prøvde det, men det hjalp ikke denne gangen.

Valg av spilleplan

Mens Norge og mange andre land har åpnet opp og betrakter Covid som mer eller mindre over (håper i alle fall) er det fortsatt lockdown her i Auckland, New Zealand og flere steder i Australia. Dermed er det pause i face-to-face bridge her nede, og de som ønsker å spille bridge må gjøre det online. RealBridge plattformen er dog ganske bra, og en «treffer» på en måte mennesker der. Det føles i alle fall litt som å spille på vanlig måte.

Denne og neste uke går Sydney Spring Nationals av stabelen. Hovedturneringen OPEN TEAMS spilte kvalifisering torsdag og fredag og det blir semifinaler og finale på lørdag og søndag.

I en av kampene i kvalifiseringen fikk vi en litt heldig 11 IMP’er inn, og min makker var den første til å innrømme han kanskje ikke spilte med oddsen. Hva synes du om valget av spilleplan?

Du er i 3NT etter å ha åpnet med 2NT før makker overførte til spar og foreslo 3NT. Vest spiller ut kløver knekt. Ø/V sine utspillsavtaler er «standard», dvs. knekten lover tieren og han kan ha en høyere honnør (kongen eller esset). På liten fra bordet kommer treeren fra øst og de forklarte at de brukte "reversed count" (svensk fordeling). Hvordan tror du det sitter, og hvordan spiller du kontrakten?

Det ser ut som om vest har spilt ut fra AJ10 fjerde eller femte. For om øst har kløver ess bør han i en sånn situasjon gå opp med det og spille kløver tilbake. Har han esset kan det jo fra hans synsvinkel hende vest har KJ10x(x) og da vil det være fatalt å legge liten og gi spillefører stikk for damen tynt tredje eller dobbel. Så du antar vest har kløver ess.

Du har et valg, hvor sitter hjerter ess? Og hvor du tror det sitter avjør om du skal stikke første kløver, eller lasjere. For de mer uerfarne virker det helt opplagt å stikke, men husk at om du antar at vest har kløver ess bak deg er K-Q-x kun en stopper, omtrent som A-x-x. Med esset tynt tredje ville det vært nokså automatisk å lasjere for å bryte motpartens forbindelse hvis du må innom dem senere i håp om at den som kommer inn ikke har lengden i den truende fargen.

Her er det kun åtte toppstikk om ikke sparfargen sitter 3-3 (eller knekt-10 dobbel) og du må derfor innom hjerter ess. Hvis vest har hjerter ess er det bare å stikke den første kløveren og presse ut esset. Vest kommer inn og den andre kløverhonnøren din er gardert. Men om øst har hjerter ess vil kløver gjennom føre til at vest får fire stikk i kløver om han har femkorts farge. Hvis kløver sitter 4-3 får de kun tre kløverstikk og hjerter ess, ingen fare. Hvis du stikker den første kløveren, bør du kanskje prøve sparen først. Tja, om den sitter er det jo overstikk på gang. Men om spar sitter 4-2 setter du opp ett stikk i den fargen til forsvaret, og om øst har hjerter ess taper du kanskje ett i spar, til hjerter ess og tre kløverstikk. I så fall går du bet om kløveren sitter 4-3 som egentlig ikke var et faremoment. Du bør kanskje prøve i alle fall en sparhonnør. Hvis tieren eller knekten kommer på kan det jo sitte J-10 dobbel.

Men det koker altså ned til et valg i første stikk basert i "hvem har hjerter ess"? Hvis det sitter slik, bør du stikke den første kløveren:

Du stikker altså i første stikk og spiller hjerter. Vest kommer inn og det blir elleve stikk siden din gjenværende honnør dobbel i kløver er beskyttet.

Men om det sitter slik går du bet hvis du stikker i første stikk:

Du stakk altså med en kløverhonnør, men det er øst som kommer inn på hjerter ess. Han spiller kløver gjennom og det blir en bet. Med slik sits burde du ha latt vest beholde for kløver knekt i første stikk. Da blir det ikke overgang til vest og de godspilte kløverstikkene, og kontrakten er sikker.

Min makker stakk første kløver og forsøkte på en kombinasjon av et håp om at vest hadde hjerter ess, eller at øst skulle gjøre feil. I andre stikk ruter til damen, så liten hjerter derfra. Hvis øst sover og legger liten fra esset får spillefører stjålet seg ett stikk i hjerter og kan ta sine ni stikk. Den psykologiske varianten er nok en dårlig sjanse mot en god spiller på østs plass (og det var det). Riktignok er «lavt i andre hånd» en regel, men regler har som kjent unntak. Og øst (om han har hjerter ess) bør med de kortene hos blindemann se at den eneste sjansen forsvaret har er at vest har A-J-10 femte i kløver og hoppe opp med hjerter ess før han sender kløver gjennom.

Da makker spilte hjerter til damen kom liten fra øst (phew) for det var vest som kunne stikke med hjerter ess. Syds kløver var gardert, og det ble elleve stikk siden det satt slik fra start:

Det var sannelig et heldig valg av spilleplan, +460

Ved det andre bordet satt en av de beste spillerne på den sydlige halvkule, australieren Tony Nunn på syds plass og var også i 3NT med kløver knekt i utspill. Han lasjerte første kløver. Det ble feil siden vest altså hadde hjerter ess, og han simpelthen godspilte kløverfargen. Siden spar ikke satt snilt måtte Nunn innom hjerter ess og gikk en bet, 11 IMP til oss. Spillet ga altså hele 22 IMP i sving i kampen (hvis hjerter ess bytter plass) pga. av valget i første stikk!

Hva er beste sjanse?

Det kan se ut som 50-50; hvor er hjerter ess? Men som makker ydmykt sa etter kampen, når du har spilt annerledes enn Tony Nunn så kan du være ganske sikker på at det var Nunn som spilte korrekt og med oddsen.

Det er vel litt større sjanse for hjerter ess hos øst, men det er jammen marginalt. Hvis det antas at vest har fem kløver og øst følgelig dobbelton, er det flere «ledige plasser», eller vacant spaces som det kalles hos øst. Det er "ledige plasser" som kan være hjerter ess. Øst har elleve kort utenom kløver, mens vest har kun åtte kort utenom den fargen. (Dette kan du lese mer om i flere bra artikler på nettet ved å google «vacant spaces, bridge») Men det er sannelig små marginer her i et typisk spill som kan avgjøre kamper.

SERIEMESTERSKAPET 2019-20

Det har nylig blitt avviklet NM finaler for par, lag og junior. Det neste store nasjonale arrangementet er SERIEMESTERSKAPET.

Forrige sesongs Seriemesterskap (2020/21) ble avlyst. Det er veldig gledelig at for 2021/2022 skal det spilles på vanlig måte, face-to-face to spillehelger, en før jul og en i februar.

Toppserien og 2.divisjon skal spille sin første spillehelg på Lillehammer i helgen 29.-31.oktober. Det er som vanlig tre puljer i 2.divisjon,

De lavere divisjoner starter spillingen i november.

Hordaland vant 1.divisjon 2019/20 og kretsens to lag i årets mesterskap blir blant favorittene. Vinnerlaget forrige gang bestod av Thor Erik Hoftaniska, Thomas Charlsen, Fredrik Helness og Martin Andresen.

Toppserien ser imidlertid jevn og sterk ut (som vanlig), og mange vil kunne være med i kampen om gull. Alle vet hvor jevnt det kan bli mot slutten i «divisjonen». Det er ofte slik at flere lag kan ta medalje med god avslutning, men kanskje rykke ned om det blir noen tap til slutt. Forrige gang rykket Midt-Trøndelag 1 ned og må finne seg i å spille i 2-divisjon, og det med et lag bestående av veldig meriterte spillere. Hele startlisten finner du her. Alt om seriemesterskapets puljer for 1. – 3.divisjon finner du her.

Vi tar med et spill fra siste helg i seriemesterskapet 2019/20. Det stilte krav til system og avtaler.

Noen åpnet med 1 spar. Med ti (!) sikre stikk er dette 2 kløver for meg i alle fall. I så fall kan det gå 2 kløver-2 hjerter, men mange stiller litt større krav til fargekvalitet for svarfargen når de svarer på 2 kløveråpning. Så noen melder 2 kløver – 2 ruter, såkalt «wating». I den situasjonen bruker enkelte åpnerens hopp til 3 spar som «setter trumfen», en farge som SKAL være trumffargen uansett hva svareren har. Over den meldingen kan svarhånden kontrollmelde, eller løfte til utgang med håpløs hånd. Hvis det starter slik er det en bra mulighet, meldingene kan for eksempel gå slik:

Over 3 spar er det kontrollmeldinger før vest på 4NT viser to ess, og på 5NT - storeslemsinvitt - viser vest ruter konge (melder av spesifikk konge). Om nord hadde hatt kløver eller hjerter konge i stedet ville syd kommet til samme konklusjon, han kan telle tretten stikk! Og det er ingen grunn til å spille sparkontrakt når spillefører VET det er tretten stikk i grand.

Denne avtalen for hopp til 3 spar kan brukes også etter positivt svar 2 hjerter. Da er det enda lettere for åpneren siden svarhånden har vist positive kort, og fem-trinnet ikke ser så farlig ut. Men så snart nord har vist kløverkontroll er det ikke mulig at det kan være bet i 5 spar med syds kort. I så fall går det slik:

Andre bruker starten 2 kløver-2 ruter, og åpnerens hopp til 3 hjerter/3 spar annerledes. En ikke uvanlig avtale er at det viser fire kort i majorfargen og minst fem ruter. Det er en håndtype som er kinkig melde etter 2 kløveråpning. Hvis man starter med 2 kløver-2 ruter, og åpneren med slike kort sier 3 ruter kan det bli vanskelig å finne en eventuell 4-4 tilpasning i major. Om den avtalen for hoppet brukes må åpneren si 2 spar, så 3 spar neste gang som viser minst sekskorts farge. Det blir litt vanskeligere for nord i en slik sekvens fordi han har singel spar. Men med to ess og en konge mot 2 kløveråpning må han nesten gjøre et forsøk, og kan (?) kontrollmelde og håpe åpnerens farge er god nok(?). Og det var den...

Alt dette er systemteori og avtaler. Det var dog en sjanse for at motparten meldte seg på i dette meldingsforløpet. Vest hadde en svak hånd, men med seks ruter og fire kløver. Hvis han går innpå over 2 kløver blir det straks vanskeligere, men om syd kan få hoppet til 3 spar er det mulig de kan melde videre omtrent som foreslått.

I de fire puljene (en 1.div, og tre 2.div) meldte i underkant av halvparten storeslem, noen av dem 7NT. Noe over halvparten var i lilleslem, mens to par stoppet i utgang.

"HOFFA" på gull-laget i Gold Cup

Gold Cup er en av de mest prestisjetunge turneringene i England. Forleden ble Gold Cup spilt på RealBridge, og norske Thor Erik Hoftaniska spilte på lag De Botton som vant. Dessuten var Artur Malinowski på laget, og han ynder vi jo å kalle halvt norsk. Utenom de to bestod laget av De Botton, Padon, Bakshi og Townsend.

Her er et spill fra finalen som "Hoffa" var fornøyd med. Nordmannen satt på østs plass.

Giver syd, Ø/V i sonen

           SYD

Ta syds kort og se om du er så kreativ som "Hoffa" sin motstander Mike Bell. Han passet og hørte 3 kløver fra vest, pass fra nord og 3NT fra øst. Det er trolig vanskelig å finne mange spillere i verden som overhodet ville tenkt på å gjøre noe nå. Men det er gunstig sone, og syd har bra tilpasning til alle farger. Kan de han en god stamp? Selvsagt er det en sjanse for det, men altså...?

Bell doblet.

Nei, som da Bestemor Duck ble forsøkt smigret av en dørselger som kom med noe komplisert fjas om hennes alder og Guffen sa: "Dette blir for mye matte for meg..." (så ruslet han og la seg under det der treet sitt).

Ja, denne aksjonen av Bell blir for kreativ for meg i alle fall.

Men han doblet altså. Mente han det kanskje for å skremme dem vekk fra 3NT? Det er lite trolig at noen blir veldig skremt av en dobling fra en som har passet først.

Det er klart å doble 3NT fra en som har passt først uten noen melding av makkeren neppe kan bety at han sitter med beten. Det må være en stampeinvitt, kombinert med at makkeren kan passe med ganske sterke kort som selvsagt er mulig selv om han passet over åpningen 3 kløver, spesielt hvis han har noe i kløver. Denne doblingen må kanskje bety noe sånt som 5-4-4-0, eller kanskje bare to farger (minst 5-5). Men dette kreative resonnementet ble feil da makkeren trolig ikke var med på det her i det hele tatt og passet med svake kort! 

Var "Hoffa" bitte litt bekymret før utspillet? Ingen fare...

Det var litt spennende for "Hoffa" før utspillet, for med kun en stopper i hver av majorfargene kan 3NT doblet gå galt hvis vest ikke har A-K i kløver. Men å rømme er for feiginger, så det gikk pass rundt på doblingen.

 

Og 3NT var nedlegg.

N/S har en slags stamp, men det bør helst være i sparkontrakt hvor det kan bli syv stikk. I en eventuell 4 hjerter doblet blir det et skikkelig blodbad. Ø/V kan foruten toppstikkene i spar (1), ruter (3) og kløver (1) få tre hjerterstjelinger hos vest i tillegg til ett trumfstikk hos øst. Det blir i så fall seks doblede, - 1400! Det skjer for eksempel slik: Kløver ess ut, skift til spar til esset og spar til stjeling. Så ruter knekt som øst stikker med kongen og gir nok en sparstjeling. Så følger ruter til tieren, ruter ess, og etter det enda en spar. Nord er fri for spar, men spillefører ikke nekte vest å trumfe med tieren så han får for alle trumfene sine. I tillegg har altså øst ett stikk i trumf. 

Det går an å få mange overstikk i 3NT doblet, men det er jo temmelig farlig (ruterfinesse) å risikere bet i en doblet utgang som står. Det endte med ett overstikk, +950 som jo er en hyggelig spill-score i en finalekamp.  

BEHOLDE KONTROLLEN, ELLER MISTE DEN?

Hvordan forskjellige fargekombinasjoner bør spilles er noe man lærer om etter først å ha kommet gjennom perioden som nybegynner. Korrekt fargebehandling er viktig. Men så er det slik at en bestemt farge ikke nødvendigvis bør spilles «etter boka» i akkurat det spillet man sitter og "øver" seg på.

Her er en teknikk mange lærer seg idet de kommer borti bridge for viderekomne.

Hvis man har en slik farge som spillefører ser han må leve av kan det være en god variant å dukke en kløver til motparten først. Det gjør at man beholder kontrollen. Dessuten kan det i grandkontrakt være riktig å gi bort kløverstikk til motparten både i første og andre kløverrunde for så å ha igjen en kløver hos øst til å spille seg over til vest. Sitter det 3-2 sikrer man seg tre kløverstikk. Det er nødvendig å dukke de to første hvis det ikke er noe sikkert inntak til vest. Motparten må jo få to stikk i fargen uansett hvis den skal kunne godspilles.

Også når slike farger er trumf kan en slik teknikk være riktig for å beholde kontrollen. Hvis du har for eksempel 4-4 i trumf, men bare esset på topp og resten småkort kan det bli dystert hvis du spiller esset og en til hvis fargen sitter 4-1. Den med fire trumf tar ut alle trumfene dine og kontrollen på spillet er fullstendig mistet.

Men er dette en teknikk som bør brukes alltid bare trumfen ser omtrent sånn ut?

Nei.

Her er et spill fra lagturneringen på Otta i helgen.

En uskyldig delkontrakt, ikke sant? Og i lagkamp er det ofte slik at småspill som dette ikke betyr så mye. Men dette spillet ga nesten like stort utslag som en utgangssving.

Mot 2 ruter spilte vest ut hjerter 2 til tieren og syds konge. Nå var det at spillefører tenkte på den teknikken vi nevnte i innledningen. For å ikke miste kontrollen spilte han liten ruter fra begge hender, et trekk som godt kan være helt riktig i andre spill. Men her ble det veldig feil, for han mistet kontrollen i stedet!

I andre stikk ble det spilt ruter til vests dame og liten fra nord. Fra vest kom kløver 6. Spillefører lot den løpe mot hånden, og det ville sett lyst ut om vest hadde spilt unna kløver dame. Men øst vant med kløver dame og spilte spar 10. Nå skar det seg helt for spillefører da hele spillet så slik ut fra start:

Arnt Ola Løhre og Gunnar Nordby satt Ø/V og likte godt motspillet de fikk til. Det kom altså hjerter ut før spillefører dukket en ruter til vests dame. Så kom kløver 6 til østs dame og spar 10 til liten fra syd og vests dame. Vest tok for kløver ess fulgt av spar ess og spilte en spar til. Med bare småtrumf hos syd som var fri for spar kunne spillefører ikke nekte øst å trumfe med tieren. Så kom kløver til stjeling med vests trumf konge og enda en spar som ga øst høyning for den nå single trumfknekten bak esset.

Idet røyken hadde lagt seg var dette fire trumfstikk, to kløverstikk og to sparstikk til Ø/V, altså hele tre bet - i sonen, +300 til Ø/V.

Siden Ø/V hadde spilt 2 spar ved det andre bordet med en bet ble det dobbeltscore 300+100=500. Det var verd 9 IMP.

Her var det en illusjon dette med å beholde kontrollen. Spillefører har stikkressurser i flere farger og bør spille kontrakten omtrent som en grandkontrakt. Skulle motparten få tatt ut trumfene (4-1 sits) er det en del stikk å hente likevel. For å godspille ruteren om den sitter 3-2 behøver han ikke gi bort det første ruterstikket. Å gjøre det for å beholde kontrollen blir her som nettopp fortalt det motsatte, spillefører mistet kontrollen!

Her bør det spilles ruter ess og mer ruter for å få vekk så mange trumf som mulig fra motparten. Hvis spillefører så tipper kløveren kan det bli åtte stikk. En kløver kan jo kastes fra nord på syds fjerde hjerter siden fargen sitter 3-3. I så fall tapes kun to sparstikk, to trumfstikk og ett stikk i kløver.

Hvis spillefører får hjem 2 ruter blir det uavgjort spill i stedet for 9 IMP ut.

Hvem sa at småspillene ikke teller i lagkamp?

(PS. 2 ruter kan betes om forsvaret får spilt kløver tidlig nok og satt opp to stikk i den fargen før spillefører har fått kontroll (!) ved å spille av dem så mange trumf som mulig. Da blir det for tidlig å ta hjerteravkastet for en kløver hos nord. I så fall tapes 2+0+2+2 = 6 stikk.)

RONDANE CUP - PAR og LAG

I helgen gikk den tradisjonsrike RONDANE CUP av stabelen med par- og lagturnering. Otta BK var arrangør.

Lørdag var det parturnering hvor det deltok 40 par. Til topps gikk Jo Arne Ovesen-Lars Eide (TopBridge/Hamar). På 2.plass kom Tove Stoen-Lars Arthur Johansen (Studentenes/Rognan) og på 3.plass Liv Marit Grude-Lisbeth K. Glærum (Studentenes/Åsane). Tre damespillere på pallen, og på femteplass kom et rent damepar (Mirkovic Juvik/Helness). Dette bekrefter nok en gang den fine utviklingen for norsk damebridge.

På søndag var det lagturnering hvor det deltok 20 lag. Jo Arne Ovesen ble dobbeltvinner i helgen da han var på vinnerlaget ECF Holding sammen med Siv Thoresen, Terje Lie og Espen C. Fasting.

Resultater PAR. 

Resultater LAG.

 

Jo Arne Ovesen vant begge turneringene i helgen

Her er et spill fra parturneringen.

Er dette en bra slem?

6 spar ser ut som en ganske bra slem. Enten kan du unngå trumftaper, eller om det ikke lykkes kan kløverfinessen gå. En av to finesser er en god sjanse, 75%, minus noen sitser hvor spar og/eller kløver sitter skjevt. En 75% slem bør selvsagt meldes, men i praksis er det ikke nødvendigvis så enkelt. Er dette en slem som kun avhenger av en av to finesser?

Nei, på ingen måte.

Dette var kun en lyn-analyse, og lyn-analyser har en tendens til å være feil.

Å melde slem er heller ikke nødvendigvis så enkelt. Hvis syd åpner med 1 spar, har nord til en invitt med tre-korts støtte. Ja, det er faktisk en god invitthånd, nært innpå nok til utgang (11 HP pluss en dobbelton) mot en (minst) femkorts sparåpning. Det koker vel ned til hvor optimistisk syd er, og siden han ikke har første- eller andre rundes kontroll i kløver kan det bli vanskelig idet syd kontrollmelder ruter. Er det da så lett for nord å gå på forbi 4 spar? Hvis han i systemet deres kan si 4 hjerter – såkalt «last train» - for å vise en viss interesse (ikke nødvendigvis hjerterkontroll) og at det bekrefter kløverkontroll melder de kanskje slemmen. Men i så fall må den vinnes, og det er som sagt ikke så lett. Slik så hele spillet ut:

La oss si ruter ess kommer i utspill mot 6 spar. Det er ikke det beste utspillet, men likevel blir det vanskelig for spillefører.

Hva spiller du etter å ha trumfet det utspilte ruter ess?

Å ta kløverfinesse med det samme er en mulighet, den første finessen som det er et håp om kan gå bra. Men det er litt dristig å starte med en sidefargn hvor man har åtte kort, motparten kan fort få en stjeling. Tas kløverfinesse med det samme kan en listig øst ligge unna og det går fullstendig galt om nok en finesse tas. Det begynner å bli tynt med inntak så det vil i så fall ende med en trumftaper.

Selv om øst vinner med kløver konge og spiller nok en kløver går det fort galt. Spillefører kan vinne hos nord og dra spar dame. Øst må ikke dekke den. Honnør på honnør er jo korrekt, men med to honnører på bordet er det best å dekke den andre. Hvis damen dekkes i første sparrunde går det dame, konge ess, så spar til knekten og en ubesværet finesse med nieren. Da blir det tolv stikk, to kløver hos nord gir senere avkast for syds to små hjertere. Men hvis øst legger liten idet spar dame spilles, så dekker spar knekt, vokser nieren opp. Spillefører har ikke inntak til å kutte opp østs sparbeholdning.

Et alternativ er å starte med hjerter. Det går fint om fargen sitter 3-3, eller vest har dobbelton. Men siden øst har dobbelton hjerter kan han trumfe over.

Det som så ut som en bra slem var ikke så bra likevel. Det kan dog være enklere om kløver konge sitter i saksen og kløver 3-2, men det er litt for tynt det her til at slem er bra.

To par vant 6 spar, men fire par meldte slem og gikk bet. Tre av dem gikk to bet. De som var i 4 spar og fikk tak i tolv stikk fikk hele 76,3% på spillet. Fem trekk i utgang ga 49%.

Første kvinnelige juniormester!

Ida Marie Øberg (KGB Klyve-Gulset BK) ble den første kvinnelige juniormester da hun og makkeren Marius Dalemark Austad (Flekkefjord) vant NM junior par i Trondheim i helgen. Det er ingen overraskelse at Ida og Marius gikk til topps. Ida har flere internasjonale suksesser bak seg i jenteklassen. Marius er en av veteranene av de under 26 år med flere gode internasjonale resultater.

På lørdag lå vinnerparet litt bak teten, men på skuddhold. I søndagens sesjon spilte de råsterkt og feide all tvil til side. Til slutt var de 4,3% foran sølvvinnerne Christian Fredrik Johnsen-Carl-Otto Curran (Målselv BK/Os BK). Hjemmehåpet Markus Lund (Heimdal BK) ledet sammen med Jacob Nordvoll Johanessen (Sortland BK). Det gikk litt tyngre på søndag for dem, men det holdt til bronse. 

Marius og Ida Marie vant overlegent! (Foto: Trondheim Ungdomsbridgeklubb)

Alle resultatene finner du her. Du kan finner mer omtale av mesterskapet og bilder på Trondheim Ungdomsbridgeklubbs side, her. 

I dette spillet helt mot slutten gikk meldingene forskjellig rundt omkring i salen, og antall stikk i sluttkontraktene varierte også.

Giver syd, alle i sonen

Hva synes du om denne hånden?

Som i gårdagens rapport fra junior NM er det en hånd som ikke kan beskrives med antall HP. Det er en mye bedre hånd enn "9HP og lang spar", liksom. Det skal uhyre lite til hos makkeren før det står veldig mange stikk, kanskje slem! Men slike kort kan være litt farlige også. Hvis det ikke finnes tilpasning i noen av fargene behøver det ikke gå så bra.

Hvis vest får åpne er det noen som tenker "9HP og syvkorts spar, det blir til 3 spar det". Det tror jeg er feil, for denne hånden er mye mer spillesterk enn en vanlig, standard 3 sparåpning. Det får bli 1 spar, eller om man ønsker å sperre, 4 spar. Jeg synes 1 spar er best, men begge deler kan fungere.

Men da spillet forkom åpnet syd først ved de fleste bordene, flere steder med svake 2 hjerter. Hva melder du da?

Det ble som sagt mange forskjellige kontrakter her, men ved halvparten av bordene endte Ø/V i 4 spar som ser ut som en god god kontrakt.

Vinnerparet fikk tak i elleve stikk i 4 spar. Da nord ikke unaturlig spilte ut hjerter som syd hadde meldt vant esset og vest sin kløver forsvant. Så fulgte spar, og med denne kombinasjonen bør det spilles liten til tieren i et forsøk på å unngå mer enn en spartaper. Det blir kun en taper om syd har både kongen og damen (tredje), eller enten damen eller kongen dobbel. Slik satt det og det ble kun en trumftaper og en taper i ruter. Elleve stikk (+650) ga nest topp til vinnerparet. Toppen gikk til Hågen Andre Mathisen-Andreas Wright (Helgeland Juniorbridgeklubb) som ble doblet i 4 spar og også vant elleve stikk (+990).

Er det så enkelt å holde 4 spar på kun ti stikk om det ikke spilles ut hjerter?

Nord må få med seg kløver ess, for om ikke forsvinner jo vests kløver på hjerter ess. Men hvis nord tar for kløver ess har spillefører tre kløverstikk som det kan kaste tre ruter på. Om nord tar for kløver ess og skifter til hjerter i andre stikk blir det elleve. Spillefører får et inntak til øst og kan spille spar til tieren. Senere løses sparen uten å tape flere trumfstikk, og etter å ha tatt ut trumfen er ruter konge inntak til tre kløverstikk. I så fall blir det kun en trumftaper og en kløvertaper. 

Skifter nord til ruter etter kløver ess blir det verre. Ruter konge må da brukes til å spille spar til tieren. Da blir det ikke inntak til kløverstikkene. Og om spillefører forsøker kløverstikkene først kan syd sette i trumf i tredje kløverrunde. 

Endelig, om nord fortsetter med kløver i håp om singelton hos syd får spillefører et ekstra inntak til øst og kan spille spar til tieren. Men for å unngå to trumftapere må han ta finessen, og da kommer nord inn. En tredje runde kløver fra nord til syd trumfkonge forfremmer nords spar 9-8 til stikk! 

 

 

NM JUNIOR PAR

I helgen spilles NM Junior Par i Trondheim. Det foregår i Bridgehuset med NBF Midt Norge og Trondheim Ungdomsbridgeklubb som arrangør.  

Etter lørdagens spilling (60 spill) har Markus Lund som spiller på hjemmebane (Heimdal BK) tatt ledelsen sammen med Jacob Nordvoll Johanessen (Sortland BK). Det er imidlertid svært jevnt og mange par som vil ha ambisjoner om å kjempe om NM-tittelen i siste sesjon på søndag (30 spill). Hele resultatlisten etter lørdag finner du her.

Vi tar med et spill som kanskje handlet mest om hva vest valgte å gjøre med disse kortene:

Syd passer i åpning. Hva gjør du med slike kort?

Styrken er til en svake 2 åpning, og vest har sekskorts farge. Håndtypen er dog ikke passelig for svake 2 i det hele tatt. Det er alt for stor sjanse for at det kan være andre trumffarger, både spar- og kløverkontrakt er mulig. Og spesielt feil er 2 hjerteråpning hvis du blir spillende hjerterkontrakt mot singelton eller renons, så har Ø/V en kjempefin sparkontrakt. Det er som oftest feil å åpne med svake 2 i major med firekorts i den andre majorfargen. Dette er ekstremt gode kort i eventuell sparkontrakt hvis makkeren har sparfarge. Det er faktisk kun en sekstapers hånd! Normalt har en  vanlig åpningshånd omtrent syv tapere. 

Så åpning med 1 hjerter er korrekt?

Vel, ja og nei. Det vil fungere veldig godt å åpne med 1 hjerter selv om det mangler noen HP, hvis Ø/V har en trumftilpasning. Hvis ikke, og makker med en ok åpningshånd til slutt insisterer på 3NT kan åpning med 1 i farge bli feil med slike kort. Jeg anbefaler ofte å se på fargekvalitet om man vurderer åpning med mindre enn HP en "reglene" tilsier, for om du har en god farge (stikk) kan det gå bra selv om man havner i grandkontrakt med litt for få HP til sammen. Her er ikke hjerterfargen god, men i sidefargen spar er det en tier som kan være nyttig. 

Dette blir litt stilspørsmål, men jeg synes å åpne med 1 hjerter har mye for seg. Slik jeg ser det er det i alle fall bedre enn 2 hjerter som er misvisende til tross far at det altså er riktig styrke hvsi man ser kun på antall HP. 

I dette spillet manglet det ikke tilpasning! Og da vil det bli som regel bli riktig å åpne. Kortene er rett og slett verd det om vi skal spille trumfkontrakt, og dette er i så fall bedre kort enn mange balanserte 12 poengere som vi alltid åpner med. 

Ett spill beviser ingen ting, men hvis det åpnes med 1 hjerter denne gangen er det nokså enkelt å melde slem som er meget bra. Hvis vest passer i åpning, eller åpner med svake 2 hjerter er det vanskeligere å finne slemmen. 

Det er god trumftilpasning både i spar og hjerter. Av og til er det bedre å spille på 4-4 tilpasning enn 5-3, kanskje også enn på 6-3, fordi langfargen kan gi avkast hvis 4-4 fargen er trumf. Det er jo ikke noe avkast i en farge hvor man har 4-4 hvis 5-3 (6-3) fargen er trumf. Sånn var det ikke her, ingen avkast behøves. Da er det ofte best å spille på 5-3, og spesielt 6-3. Det er tryggere, 4-4 kontrakter kan være mer sårbare mot skjev trumfsits.  

Her er hjerterkontakt best. Det kan på en uheldig dag være en spartaper i sparkontrakt, mens i hjerterkontrakt kastes en spar fra vest på ruter ess. 

Fire par meldte slem. Det ble "kun" tolv stikk et par steder, for hjerteren må tippes. Legges kongen ned først og knekten eller damen kommer på far nord er det ikke noe å si på at finessen tas i håp om singel honnør hos nord. Det er også en såkalt resctricted choice situasjon, så å tape et hjerterstikk er ikke feil spilt her. (les mer om det ved å klikke på linken)

Lederparet spilte 6 hjerter med tretten stikk og fikk nest-topp. Toerne etter første dag, Arne Borgar Landsvik (Sandnes Jr. BK) - Arne Osnes Devik (Breim BK) tok toppen da de meldte 7 spar og tippet hjerteren, +1510. 

 

US TRIALS - Mange IMP på få minutter

US TRAILS er uttaksturneringene for USA sine landslag til VM som skal spilles i mars 2022 i Salsomaggiore, Italia.

En kan mene hva man vil om amerikanere, men uttaksopplegget deres i bridge er i alle fall bra, og omfattende.

Det spilles separate turneringer for OPEN, VETERAN, DAMER og MIXED. Først spilte lagene i OPEN en hele uke på RealBridge for å avgjøre hvilke åtte lag som skulle få kjempe videre om retten til å representere landet. USA har to lag i hver klasse i VM. Så møttes de kvalifiserte lagene på vanlig måte, Face-to-Face bridge, hvor det spilles utslagskamper. Vinnerlaget i finalen blir USA 1. Taperlaget i USA 1 finalen møter til slutt det laget som røk i utslagskampene, men som deretter slo ut de andre. Litt komplisert, men etter hundrevis av spill over flere uker er det ingen som kan klage på tilfeldigheter!

Nå i helgen avgjøres hvem som blir USA 1. I skrivende stund er semifinalene ferdigspilt. Det er gjengangere som blir å finne i finalen: Lag NICKELL (Levin, Weinstein, Greco, Hampson, Nickell or Katz) mot Lag SPECTOR (Spector, Wolpert, Kranyak, Hurd og Bathurst).

I kvartfinalen var NICKELL sitt lag stor favoritt mot DONNER. Men det ble ubehagelig jevnt for laget som regnes som et av verdens aller beste.

På DONNER spilte en gammel kjenning, ex-Kiwien Ish Del Monte som jeg fortalte om her i bloggen forleden. Han var involvert i ett av de største svingspillene i settet de tapte med hele 57 IMP (15 spill). De tapte kampen med kun 22 IMP etter hele 120 spill.

Her er Ish sin makker sine kort, og du kan vurdere hvordan du ville meldt som nord:

Øst åpnet med 1 hjerter og syd doblet. Du har ikke mange HP, men ganske gode kort mot makkerens opplysende dobling. De fleste vil vel automatisk si 1 spar. Å hoppe til 2 spar viser rundt 9-11 poeng og kan meldes med fire-korts farge. Noen bruker svaret 3 spar i en sånn situasjon som en enda sterkere invitt med femkorts farge og også ca. 10 poeng, pluss/minus.

Er kortene verd et hopp til 2 spar?

Med 5-5 og en renons er vel kortene mot en opplysende dobling like gode som 9-10 balanserte med for eksempel firekorts spar. Problemet er kanskje at et hoppt gir et nokså feilaktig bilde av kortene, makkeren vil forvente flere HP.

Del Monte sin makker sa 2 spar, men da tråkket ex-Kiwien på syds plass feil. Slik så hele spillet ut:

Del Monte så for seg rundt 9-10 poeng hos makkeren, og om nord har det kunne han godt hatt kun fire spar. Makkerparet har i så fall normalt rundt 33 poeng til sammen, og det sitter sikkert fint med østs åpningshånd velplassert foran. Del Monte hoppet til 6NT!

Burde syd ha siktet seg inn på sparkontrakt?

Lett på si at han burde gjort det når man ser alle kortene.

Vel, om nord har et par-tre hjertere kan det godt blir ganske automatisk bet i 6 spar sett fra syds synsvinkel med hjerter ess ut og hjerter til stjeling. Da kan det godt hende at 6 NT er nedlegg. Slik var det aldeles ikke siden nord hadde en uvanlig hånd for sin melding, og 6NT var i teorien håpløs. Men vest ble med sin fullstendig anemiske hånd en viktig spiller. For spiller han ut makkerens farge hjerter blir det tolv enkle stikk i grand. Geoff Hampson spilte imidlertid ut ruter 2! Da var det kun elleve stikk.

Ved det andre bordet svarte Levin kun 1 spar på makkerens opplysende dobling. Det fungerte bedre, for da øst meldte 2 hjerter og syd doblet en gang til hoppet nord til 4 spar. Det ga en god beskrivelse av kortene; minst fem spar og en bra fordelingshånd. Deretter fant N/S den opplagte kontrakten 6 spar. Spillet ga hele 17 IMP til NICKELL.

Det gikk kun noen få minutter før DONNER måtte notere ytterligere 17 IMP ut. Du kan selv prøve deg på spilleprøven som måtte løses.

La oss si du har havnet i 6 hjerter som vest (etter en overføringsmelding). Syd har underveis doblet (utspillsdirigerende) en kunstig sparmelding fra øst som viste kortfarge et eller annet sted (han viste senere singel kløver. Nord spilte likevel ikke ut spar, men trumftreeren.

Du bør underveis trumfe kløver. Det gir ikke ekstra stikk (trumfer på den lange trumfhånden), men av og til sitter K-J tredje i kløver og tieren blir ett ekstra stikk. Det skjedde ikke, og det kokte ned til et sparvalg. En spar kan jo kastes fra øst på ut ruter.

Spiller du spar til knekten, eller kongen?

Det handler om å tippe om spar ess eller damen er hos syd. DONNER sin spillefører spilte spar til kongen, men nord vant med esset.

Dermed ble det en bet.

Burde han tippet riktig i spar? Tja, jeg tror det i etterpåklokskapens lys må være lov å si han hadde en god sjanse til å treffe på det valget. For hvorfor spilte ikke nord ut spar? Har nord noen som helst grunn til å la være å spille ut spar hvis han har damen, i en farge makkeren har bedt om utspill?

Grunnet til at nord ikke spilte ut spar må vel nesten være at han har spar ess som han vet sitter bak kongen.

Ved det andre bordet spilte NICKELL sin øst 6 hjerter uten at N/S hadde meldt noe. Det kokte ned til et sparvalg der også, og da spillefører valgte liten til knekten ble det slem til notering i sonen. Med bet ved det andre bordet ble det altså 17 IMP til NICKELL for dette spillet også. En nokså trist periode i kampen for DONNER, de måtte altså betale ut 34 IMP på noen få minutter i en 120 spills kamp hvor de til slutt tapte med 22 IMP.

BARE TULL?

Hvordan bør denne hjerterfargen spilles?

Bare tull, sier du?

Noen lesere tror kanskje at nå må GeO ha fått i seg for mange lockdown-glass med vin (Ja, det er fortsatt lockdown her i Auckland, New Zealand). For hvordan kan det være noe poeng med en slik farge?

Men nei, det er ikke bare tull. Denne tilsynelatende uinteressante hjerterkombinasjon var viktig i et spill fra en lagkamp forleden.

Dessverre var det undertegnede som feilet, men jeg forteller spillet likevel. I ettertid må det kanskje innrømmes at det faktisk ble gjort to feil med denne hjerteren. Det var dog det siste feilspillet som var mest spektakulært, og det ble nesten komisk.

Du sitter nord og hører 1 hjerter fra øst, pass fra makker og 2 hjerter fra vest. Melder du nå?

Det er fristende å doble opplysende, men det er vel feil og litt for farlig. Makker har jo passet over 1 hjerter, så noen utgang kan vi ikke ha.

Å doble i den siutasjonen er en såkalt pre-balansering for å kunne pushe Ø/V et trinn hvis vi har en spillbar kontrakt. Det er nemlig ikke sikkert at syd som trolig har tre hjerter har noe å si i siste hånd over 2 hjerter. selv om vi kan spille 2 spar eller 3 i minorfarge. Men altså, pass er nok korrekt.

Jeg doblet.

Øst passet, og det ble en liten stressfølelse da makker meldte 3 hjerter – krav. Vel, det var bare å si 3NT og håpe det beste. Makker hadde ikke meldt inn, så det ser ikke særlig lyst ut. Men kanskje har han en lang minorfarge, og da kan det kanskje bli noen stikk. Etter 3NT fra nord gikk det pass rundt.

Meldingsforløpet gikk altså:

Kontrakt: 3NT av nord. Øst spiller ut hjerter dame.

Ok, det var ikke «helgæli», og da det like etter viste seg å være fem ruterstikk etter å ha stukket den utspilte hjerter dame med esset (vest la styrke med treeren), tatt for ruter konge fulgt av vellykket ruterfinesse (øst hadde ruter dame tredje) var det åtte toppstikk (1+1+5+1=8). Og nå begynte det å ligne på et typisk spill hvor den som har lengden i motpartens farge vil få sakeproblemer fordi han har de fleste honnørkortene i de andre fargene. Husk han har trolig spar konge også, og det kortet må han holde gardert.

På den fjerde ruteren kastet øst en liten kløver. Vest skulle også kaste, men han kunne vel ikke ha så store problemer? På den tredje ruteren kastet vest en liten kløver, så i fjerde ruterrunde spar 7. På det femte ruterstikket kom et overraskende påspill fra vest, hjerter konge! Så var det øst sin tur på den siste ruteren, og han kastet etter litt betenkning kløver knekt.

Da så jeg innspillet. Øst hadde trolig 2-5-3-3 fordeling fra start, og derfor singel kløver nå. Jeg tok for kløver ess og spilte hjerter i håp om at øst hadde igjen kun fire hjerter og to spar, og at han etter fire hjerterstikk må spille spar unna kongen til slutt. I så fall ville det bli en super +600 til bokføring.

Hvilken hjerter jeg spilte i sluttposisjonen?

Har det noe å si da?

Ja.

For slik så hele spillet ut fra start:

Etter en runde hjerter og fem runder ruter så det slik ut:

Hvis øst hadde valgt å holde to kløver måtte han enten blanket spar konge, eller kastet en hjerter. Kaster han en hjerter på den siste ruteren for å holder to kløver er det bare å spille god spar dame, øst har i så fall kun tre hjerterstikk å ta. Øst kastet altså kløver knekt og det så ut som i diagrammet. Så kløver ess og hjerter, og øst blir innspilt.

Vel ja, men da må hjerter 8 i spilles! Åtteren tar med seg vests syver, og øst blir presset inn.

I ekstasen over å ha sett det fine innspillet var jeg litt for rask og klikket etter å ha tatt for kløver ess på hjerter 6! Vests syver kom på, og øst kunne følge med toeren! Siden vest var inne førte spar derfra til at det ble en bet. (Vest måtte unngå å ta sine to kløverstikk, da blir nords siste kløver det niende stikket)

Det er klart at vests avkast av hjerter konge var grusomt. Han hadde jo verdiløse kort i spar han kunne kastet. Å kaste kongen var antagelig et fåfengt forsøk på å gjøre det enkelt for makkeren. Men vest hadde jo lagt styrke i hjerter i første stikk, så hvor hjerter konge var visste øst. Hvis vest beholder hjerter konge blir det umulig å vinne 3NT.

Det siste (at vest kan ha sikkert inntak mot slutten) gjorde at jeg etterpå kom på enda en feil i hjerterspillingen. Jeg skulle lasjert i første stikk. Det kan bli feil om de skifter til kløver, men det kommer garantert mer hjerter. Hvis vest ikke legger på kongen (for å ha inntak) i andre hjerterrunde er fargen blokkert, og det er bare å godspille det niende stikket i spar. Og hvis vest legger på kongen i andre stikk oppstår det innspillet som jeg kunne fått til.

PS. Idet innspillet skal foretas er det kun et lite problem for spillefører. Øst kunne hatt singel spar konge fra start, og 1-5-3-4 fordeling. La oss si han startet med:

Hvis øst har det, og er en svært god spiller er det mulig han kan «fake» sitsen og kaste kløver på en sånn måte at det ser ut som om han hadde kun tre kløver fra start, og følgelig dobbelton spar mot slutten. Men så sitter han altså hele tiden med singel spar konge!

Liten kløver først, knekten fra K-J-9 på neste ruter, og så legge kongen under esset! Da ser det ut for spillefører som han har igjen kun to spar og hjerterstikkene, men så har han singel spar konge (som var singel hele tiden), hjerterstikkene og en kløver 9. Hvis du da spiller på innspillet tar øst hjerterstikkene, men så tryller han frem en kløver i to-korts posisjonen med bet som resultat siden vest tar de to siste stikkene. Satt det slik fra start hadde du egentlig ni stikk ved bare å ta ruterfinessen og senere klaske ned  spar ess feller kongen.

Det ville imdilertid med de øst-kortene vært et fantastisk godt motspill forbeholdt noen svært få, så mot slutten bør det spilles på at øst faktisk har det han satt med da spillet forekom.

MORTONS FORK

Kristian Barstad Ellingsen fortalte forleden på Bridge i Norge sin internettside et fint spill fra parfinalen hvor en vinnervariant var den såkalte Mortons Fork med denne sparkombinasjonen:

Siden vest hadde spar ess ville det vært en effektiv variant å spille spar 3 mot damen. Hvis vest går opp med esset får spillefører to sparstikk som ville vært nok til å vinne kontrakten. Hvis derimot vest legger liten vinner damen stikk, og spar konge kan kastes på ruter som godspilles og senere gir nok stikk. Elegant.

I en lagturnering i Asia og Australia/New Zealand med 7-8 nasjoner på startstreken kom en lignende variant hvor Mortons Fork ville fungert. Men kunne spillefører satse på det? Det var nemlig flere vinnersjanser.

Min lagkamerat på østs sin plass havnet i 6 ruter etter disse meldingene:

2 hjerter viste god løft av ruterfargen, og etter aggressive meldinger fra N/S tok øst sjansen på lilleslem.

Syd spilte ut hjerter 3 til esset. Trumfen satt 2-2 og spillefører sendte i vei en liten kløver mot Q-J-2. Damen vant stikket. Underveis trumfet han opp vest sine to gjenværende hjerter og spilte nok en liten kløver mot J-2. Syd la nok en gang liten og knekten vant stikket.

Hvis esset hadde kommet på fra syd ville det vært enkelt, østs fjerde kløver ville gitt avkast for en av vest sine spar. Så syd som hadde kløver ess måtte legge liten to ganger, hvis ikke vinnes 6 ruter enkelt.

Den åpenbare sjansen for denne slemmen er nå at kløver sitter 3-3. I så fall blir østs fjerde kløver god ved å spille en tredje runde av fargen, og en spar forsvinner fra vest på kløverstikket. Det var et dårlig tegn at nord viste dobbelton kløver, hvis da hans fordelingskast var ekte. Dette var situasjonen:

Er det en annen mulighet enn at kløveren gir enda ett stikk?

Ja, selvsagt kan spillefører prøve kløveren først, og om det ikke lykkes kan jo sparfinessen gå.

Er det noen mulighet hvis kløver sitter 4-2 og spar dame sitter bak?

Ja, om kløver sitter 4-2 er nord nå fri for kløver. Det kan spilles på at han har spar dame og gjennomføre et vakkert innspill. I så fall spilles i diagramsituasjonen A-K i spar og nok en spar. Sitter det slik (nord er fri for kløver) kommer nord inn og må spille spar eller hjerter til dobbeltrensons. I så fall stjeles hos øst mens vests siste kløver forsvinner.

Dette hadde lyktes siden hele spillet så slik ut fra start:

Syd kunne altså ikke ta for kløver ess «på luft» i en av de to første kløverrundene. Men om han ikke tar for esset får han ikke for det hvis spillefører skifter fot og satser på denne kløversitsen og at spar dame sitter hos nord.

Øst klarte ikke det, og det er vel ikke sikkert hva som er riktig å satse på her. Han spilte i stedet en tredje runde kløver mot K7, men syd hadde kontroll på fargen. Det ble senere en spartaper og en bet i 6 ruter.

Min makker (syd) fikk spille 4 hjerter og gikk tre doblede bet, -500. Med -100 i 6 ruter fra det andre bordet kostet spillet 11 IMP. Vinnes slemmen er det -500 og +1370, og det ville gitt 13 IMP inn – en 24 IMPs sving.

Nord-Norge og familier på topp

NM-par ble en triumf for ungdommer, Nord-Norge og familier!

På pallen finner vi fem spillere som er fra steder nord for Namdalen -  en nord-norsk mega-triumf!

Kun Chrstian Bakke fra Bergen blandet seg inn i den nord-norske medaljefeiringen. Han er for øvrig i øyeblikket noe så uvanlig som regjerende norgesmester i NM junior, NM monrad par, NM monrad lag, NM for klubblag og NM par!

Fra venstre: Håkon Bogen, Anne Irene bogen, Tor Eivind Grude, Christian Bakke, Nicolai Heiberg-Evenstad og Stian Evenstad

Nicolai Heiberg-Evenstad (13) er nevnt mange ganger nå både i aviser, blogger og sosiale medier. Det kommer garantert til å fortsette! Sølvmedalje i NM for par (sammen med sin far Stian Evenstad) som tidenes yngste debutant er helt utrolig bra. 

Far og sønn, Stian og Nicolai. Hvem som er mest stolt er litt uklart

Det var ikke bare far og sønn som var et "familiepar" på pallen etter denne parfinalen. Der stod også mor og sønn Anne Irene Bogen og Håkon (bronse) som ikke var langt unna å vinne parfinalen.

 

NM for par: Ungdommer dominerte!

Det ble ungdommer som dominerte helt i toppen av listen da NM for par ble avsluttet på Storefjell. Unge, men allerede rutinerte Christian Bakke-Tor Eivind Grude var litt foran de andre etter 159 spill etter en jevn og spennende avslutning. At dette er en svært populær seier er det ingen tvil om. Bakke var også på vinnerlaget i lagfinalen forleden.

To NM gull på et par uker for Christian Bakke

Grude og Bakke har dessuten allerede etablert seg i internasjonal bridge. 

En konsentrert Tor Eivind Grude på vei mot gull

Det ville ikke blitt mindre populært om nr. 1 og 2. hadde byttet plass. Sølv gikk nemlig til 13 årige (!) Nicolai Heiberg-Evenstad og hans far Stian André Evenstad. Nicolai er den yngste parfinaledebutant gjennom tidene, og da å vinne sølv etter en heroisk kamp om gull er helt utrolig!

Utrolig prestasjon av 13-åringen Nicolai Heiberg-Evenstad (pappa Stian spilte sikkert bra han og...)

Bak disse tre unge spillerne (og Stian) kom hele bøtteballetten med meritterte ringrever. På 3.plass ikke langt bak sølv og gull kom Anne Irene og Håkon Bogen.  Hele resultatlisten finner du her.  

Mot slutten av finalen skulle det ikke så mye til før rekkefølgen på pallen hadde endret seg. Topp-bunn sving var 52 poeng og forskjellen på nr. 1 og nr. 3 var til slutt 44 poeng.

De som vil kan lete etter slike interessante, men samtidig uinteressante sving spill. Selv blir jeg som skribent av og til fristet til å se etter slike sammenhenger. Men de spilte hele 159 spill. Antall poeng til slutt teller, så enkelt er det...

Her kommer er et spill hvor vinnerparet fikk omtrent middels, sølvvinnerene et dårlig spill, og paret på bronseplasssen fikk nært bunn.

Spillet ga et valg i meldingene, et typisk parturneringspoeng hvor det dreier seg om i hvor stor grad man bør tenke "parbridge"?

Du sitter øst med dette. Nord er giver, ingen i sonen.

Nord passer, det samme gjør du og syd. Så åpner din makker i siste hånd med 1NT, 15-17. Hva blir planen din?

"Læreboka" tilsier Stayman. Det er klart at å spille 4 hjerter med en eventuell 4-4, eller kanskje 5-4 tilpasning ser bra ut.

Men det er altså parturnering. Noen tenkte nok på det og klinket til med 3NT. Etter min mening er det en alt for stor sats å ta. 3NT kan være helt elendig og mye dårligere enn 4 hjerter om makker er svak i spar. Selv om han har noe sånt som AKx i spar er de fort ett ekstra stikk i hjerterkontrakt sammenlignet med grandkontrakt om de har 4-4 tilpasning (en spar kan trumfes, ekstra stikk).

Ingen kan egentlig argumentere mot dette - teoretisk sett, men så er det dette med teori og praksis da. Noe over halvparten av øst-spilleren brukte simpelthen Stayman og meldte 4 hjerter da vest fortalte om hjerterfarge. praksis fikk de som gamblet 3NT rett, litt heldig etter min mening. 

Siden grandåpneren hadde AKQ i spar var det på ingen måte bedre å spille 4 hjerter, tvert om. For å vinne 4 hjerter må hjerterfargen løses med kun to tapere.

Noen fikk hjelp da syd gikk opp med hjerter ess. Siden spilleførerne som da så nieren komme på fra nord etterpå kunne safespille med en finesse over syds Q-J-x fikk de kun to hjertertapere.

Om syd legger liten i fargens første runde og spillefører bruker kongen blir det tre tapere. Med tre trumfapere og ruter ess til forsvaret blir det en bet. Andre spilte liten hjerteren til åtteren for å få med singel ess bak. Da vant nord med hjerter 8, og det ble også tre trumftapere - og en bet. Liten hjerter fra vest er en variant, og det er selvsagt mulig å løse fargen med kun to tapere. Men det var altså parturnering, og de som var i 4 hjerter gikk stort sett alle for maks antall stikk. Hele 14 Ø/V-par, inkludert sølvvinnerne endte med å gå en bet i 4 hjerter. Det ga -13 til Ø/V.  

Parene som ble nr. 1 og 3 satt N/S. Begge var uheldige og så på at Ø/V meldte 3NT. Mot vinnerparet fikk spillefører minimalt med stikk (9), likevel bedre Ø/V-score enn de som gikk bet i 4 hjerter hadde. Spillet ga -2 til til Grude-Bakke for -400.

Bogen-Bogen var mer uheldige. Ikke bare meldte de 3NT mot dem, men spillefører tok det antall stikk som var mulig. Siden hjerter ess sitter foran, og ruteren sitter maksimalt snilt går det å få tak i elleve stikk her. Det gjørde Ø/V mot bronseparet som fikk hele -22 på dette spillet.