Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

"LAST TRAIN" (fra en Simultanturnering)

Dette spillet er fra simultanturneringen på onsdag.

Nord er altså giver og ingen er i sonen. Det er nokså klart at nord bør melde her. Utenfor sonen med en god sekskorts farge er det ikke noe å tenke på selv om man knaskje har avtalt 6-10 poeng (eller lignende) for svake 2. Med 6-4 fordeling er kortene enda bedre enn om det er 6331 eller 6322 fordeling. Disse kortene har stikkpotensiale, så om makker har gode kort er det ingen stor fare for at det blir galt å sperreåpne. Og om motparten har kortene er det generelt sett bra å få tatt bort melderom og ikke la dem uforstyrret  "snakke sammen". Med disse kortene (nord) vil mange erfarne spillere til og med åpne med 3 hjerter!

Ved flere bord passet likevel nord. Der Græsli-Løhre satt Ø/V skjedde det, og da fikk ØV melde uforstyrret. Øst åpnet med 1 kløver. De spiller med «kløverføringer» så vest sitt svar ble 1 hjerter som viste 4+ spar. Situasjonen er imidlertid helt lik som om det er 1 spar-svar som naturlig melding, eller og om det går 1 ruter i åpning og 1 spar fra vest.

Hva blir øst sin neste melding?

Han støtter spar, selvfølgelig. Men hvor høyt? Han er såklart alt for sterk for 2 spar, men har nok litt lite for utgang hvis svarhånden har helt minimum.

Kortene er gode nok til 3 spar.

Her kommer en bra konvensjon inn i bildet, kløveråpnerens hopprevers til 3 ruter eller 3 hjerter etter en slik start. Med revershånd og ruter + kløver, eller hjerter og kløver meldes simpelthen 2 ruter/2 hjerter – reversmelding. Så et slikt hopp er ledig og kan gis en annen betydning i systemet. Det er ganske vanlig å bruke det som «minisplinter», kortfarge og spartilpasning. Det viser altså en hånd ca. sterk nok til 3 spar med firekorts trumf, og det lover samtidig singelton i fargen man hopper i. Dette er nyttig informasjon for svareren både om han har middels bra kort, både for å finne gode utganger og unngå dårlige, marginale utganger hvor det er dårlig tilpasning med bortkastede verdier i kortfargen. Og det er ypperlig informasjon om svarhånden har sterke kort og det kan stå slem.

Vest hadde bra kort og måtte undersøke slemmulighetene. Men han mangler kløverkontroll. Han kontrollmeldte 4 ruter. Hvis man spiller med «laveste cuebid», dvs. man melder første- og andrekontroller om en annen billigst mulig melder vest 4 ruter - kontrollmelding. Her benekter 4 ruter kløverkontroll. Men øst har kløverkontroll! Spørsmålet om han bør gå rett på mot slem via 4NT, eller ta det litt roligere. Jeg synes ikke det er usaklig å bare si 4NT, men makkerens sleminvitt kan jo ha vært litt tynnere enn det der.

Det er her såkalt «last train» kommer inn i bildet. Når det er kun en melding ledig før trumffargen på utgangsnivå bruker mange det som «last train», dvs. han sier med 4 hjerter at han er sleminteressert, men kanskje ikke helt sterk nok til å gå på selv. I tillegg bekrefter 4 hjerter at han kløverkontroll, for uten det er det logisk å slå av i 4 spar siden vest altså har benektet kløverkontroll.

Der det gikk slik gikk vest nå på med 4NT over 4 hjerter, og de endte i den glimrende lilleslemmen 6 spar. N/S fikk ett kløverstikk, det var alt - kontrollert og godt meldt.

Det er selvsagt mange veier som kan føre frem her, men det som er helt klart er at det er mye lettere å melde slemmen om nord er passiv!

Å notere +980 ga 75% til Ø/V.

Det burde kanskje litt bedre score, for nest topp gikk til et par som var i 6NT og vant den. Med hjerter ut er det en nitrist affære. De er bare elleve toppstikk i grand. Så i den kontrakten, om det kommer hjerterutspill, må spillefører velge mellom å legge seg på en bet som neppe kan gi noen poeng, eller prøve kløverfinessen for kontakten. I så fall blir det fem bet i 6NT hvis den finessen tas tidlig. Han kan selvsagt for å gjøre det minst mulig pinlig ta fem ruterstikk, fire sparstikk og hjerter ess (som eventuelt ble blåst vekk i førrste stikk) og ha ti stikk i lomma. Men om så kløverfinessen tas for kontrakten blir det ikke flere stikk og to bet.

Men mot 6NT valgte nord å spille kløver ut. Da fikk syd for kløver konge, og resten stod, og +990 var det bitte litte ekstra i forhold til den trygge slemmen 6 spar. Det er lov å være heldig...

Toppen til Ø/V gikk til et par som fikk spille mot nords 2 ruter doblet! Ja, jeg skrev 2 ruter. Det kostet 1400.

Hvordan kunne skje?

Jeg vet ikke sikkert, men kvalifisert gjetting sier at det nok må ha vært fordi nord åpnet med Multi 2 ruter (svake 2 i en major) så ble det en Multi-2 ruter katastrofe idet motpraten doblet. Der viktig å ha avtaler for hva man gjør idet 2 ruter – Multi – blir doblet. Hvis ikke er det gode muligheter for å ordne seg bunn, og det var nettopp det som skjedde.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.