Ansatte

Allan Livgård
Generalsekretær
99 04 02 05
allan.livgard@bridge.no
   
Harald Berre Skjæran
Fagsjef
95 28 11 67
harald.berre.skjaran@bridge.no
   
Sten Bjertnes
Konsulent salg og internasjonalt
93 22 94 70
sten.bjertnes@bridge.no
   
Gunn Tove Vist
Konsulent rekruttering og opplæring
97 65 66 58
gunn.tove.vist@bridge.no
   
Marianne Harding
Norsk Skolebridge
90 78 90 70
marianne.harding@bridge.no
   

   

Sofie G. Sjødal
Konsulent rekruttering (30%) 
45 76 80 63 

sofie.sjodal@bridge.no 

 


NBFs personalhåndbok