Organisasjonsdager

Organisasjonsdagene er et treffpunkt for inspirasjon, engasjement og utvikling av norsk bridge.

Organisasjonsdagene er et møtested for alle tillitsvalgte i Norsk Bridgeforbund, med matnyttig program for grasrota. I år er det full fokus på den nye rekrutteringsstrategien, og tillitsvalgte kan derfor invitere med seg hvem de vil fra klubben som kan tenke seg å gjøre en innsats på denne fronten. Organisasjonsdagene 2019 arrangeres på Comfort Hotel Runway, Gardermoen, 24. - 25. august.

Vi anbefaler alle klubber og kretser å invitere 2 eller flere personer.


Program

Rammene for programmet er:

Fredag 23. august kl 17-20: Kretsledermøte. Felles middag kl 20.30.

Lørdag 24. august: Start kl 10.00. Middag kl 20.00.

Søndag 25. august: Start kl 10.00. Lunsj kl 13.00. Ferdig kl 15.00

Helga handler om å bli inspirert, hente ideer fra hverandre, og jobbe godt sammen. For å få tid til den viktige kontakten mellom oss som jobber frivillig for bridgen, anbefaler vi alle å komme fredag kveld.

Ny rekrutteringsstrategi - implementering i vår klubb

Bridgetinget 2018 vedtok ny rekrutteringsstrategi. 

  • Avklare/tydeliggjøre roller i de ulike organisasjonsleddene og etablere samarbeidsstrukturer og kommunikasjonslinjer med sikte på rekruttering. 
  • Utvikle tiltrekkende sosiale miljøer i klubbene. 
  • Etablering av møteplasser for urutinerte spillere. 
  • Kampanjer for å rekruttere fra utvalgte og rullerende målgrupper. 
  • Lokal synliggjøring av bridge med tanke på rekruttering

Hvilke tiltak skal vi gjøre i vår krets/klubb? Det blir work shop, foredrag, nyttig informasjon. Målet er at vi sammen finner effektive tiltak som vi kan gjennomføre i alle ledd av organisasjonen - forbund, krets og klubb.

 

Vil du begynne med noe du ikke vet eksisterer? Hva gjør vi for å synliggjøre bridgen lokalt? En av strategiene er å synliggjøre bridgen lokalt - at folk er kjent med at bridgeklubben eksisterer og gir et tilbud.

Reis sammen - utrett mer! 

Reiser man alene - er man alene om å bli inspirert og få nye ideer. Reiser man sammen, kan man planlegge sammen og utrette mer når man kommer hjem. Vi anbefaler at klubbene sender minst to, og helst flere personer. 

Til å hjelpe oss i prosessen har vi fått med en profesjonell prosessveileder, Kolbjørn Nordvik fra Engasjert Byrå. "Engasjement påvirker. Påvirkning skaper bevisstgjøring. Bevisstgjøring trigger endring." skriver Engasjert Byrå på sine nettsider. Vi gleder oss til å bli utfordret, engasjert og bidra til konkrete resultater i klubbene. 

Toppspillerforedrag og turnering

Som vanlig er det ikke bare på det organisatoriske plan du vil få utbytte av organisasjonsdagene. En av våre toppspillere vil dele bridgetips med deg i et kort foredrag søndag morgen, og lørdag kveld arrangerer vi kveldsturnering for alle som vil spille litt bridge i en sosial setting.

Turneringen blir arrangert som handikapturnering, og de som er interessert kan lære mer om hvordan dere kan arrangere slike i klubben hjemme.

Tor Helnes holdt toppspillerforedraget for to år siden. Hvem kommer i år? Det blir avslørt senere. Følg med!

Reise og priser

Vi setter av helga til å være sammen og jobbe sammen, og anbefaler alle å komme fredag kveld. Da vil man også få best valuta for helpensjonsprisen på hotellet, som er: 

  • Enkeltrom: 1395,-/døgn (helpensjon - inkl frokost, lunsj og 3-retters middag) 
  • Dobbeltrom 1195,-/døgn (helpensjon - inkl frokost, lunsj og 3-retters middag)
  • Dagpakke: 585,-/dag (gjelder kun de som ikke bor på hotellet + de som ankommer lørdags morgen og reiser søndag ettermiddag)

Fly til Gardermoen og shuttlebuss S44 derfra (turen tar ca 10 min, enkeltbillett kr 70,- kjøpes i automat). Ankomst helst før felles middag kl 20.30. For dere som kjører bil har hotellet parkering til 150,-/døgn. Retur tidligst 15.00 søndag.

Man kan bestille sportsprisbilletter på SAS på www.sas.no/sport og bruke avtalekoden NORSBNO (gir rett til fri endring/avbestilling av billettern inntil 24 timer før avgang), eller bruk avtalekode på Norwegian (informasjon finnes i din medlemprofil på bridge.no).

Trivelige områder på Comfort Hotel RunWay.


NBF Organisasjonsdager

NBF Organisasjonsdager

Tema for helgen blir: "Med klubben inn i fremtiden" Deltakerne velger enten "...

NBF Organisasjonsdager 2012

NBF Organisasjonsdager 2012

Vi har gleden av å invitere til NBF Organisasjonsdager 2012 på Gardermoen den 21. og...