Poenghøsten

Hvem kan arrangere?
Alle klubber som er tilknyttet NBF kan på ÉN klubbkveld i halvåret spille om kretspoeng i stedet for klubbpoeng. Dersom det er ønskelig, kan klubbene selvfølgelig arrangere turneringen på et annet tidspunkt enn de vanlige klubbkveldene.

Hvorfor arrangere?
Inntektene går til fond for internasjonal representasjon, som er øremerket til å finansiere landslagenes deltakelse i de
internasjonale mesterskapene.

Hvordan beregnes poengene?
Det deles ut kretspoeng etter tabell E-1. Minimum antall deltakere er seks par. ¼ av deltakerne får poeng.
Med for eksempel 20 par deles det således ut kretspoeng etter skalaen 20-13-9-6-4.

Hva koster det?
Avgiften til NBF er kr 26,- pr spiller (13 pr. junior), hvorav kr 5,- (2,50) tilfaller kretsen.
Ruterbrukere som rapporterer på korrekt måte fra Ruter, faktureres sammen med den månedlige faktureringen av serviceavgift.
Klubber som ikke bruker Ruter skal betale avgiften inn til kretsen
. NBF fakturerer kretsen for totalsummen for alle disse klubbene i.

Rapportering
Ruterbrukere rapporterer fra Ruter som på en vanlig klubbkveld, men velger rapporttypen "Poenghøsten" i stedet for "Klubbpoeng" (som benyttes til vanlig).
Klubber som ikke bruker Ruter sender resultatlisten til kretsen
, som sørger for registrering av kretspoeng og innsending av fakturagrunnlag for turneringsavgift. Resultatlisten skal være komplett med for- og etternavn samt medlemsnummer for samtlige deltakere.

Spørsmål?
Ta kontakt med NBF, tlf. 47 47 94 00/E-post harald.berre.skjaran@bridge.no, eller din egen krets.

Når kan man arrangere Poenghøsten?

Klubbene velger fritt spilletidspunkter, og kan arrangere en Poenghøst i høstsesongen og en i vårsesongen.