Håndboka

Håndboka inneholder oversikt over NBFs styre og utvalg, tidligere presidenter, forbundsautoriserte turneringsledere, utdrag av reglementer, innbydelser til sesongens turneringer, terminliste og oversikt over kretser og klubber.

Tidligere ble håndboka utgitt i trykt form - eldre håndbøker finnes via "Arkiv" på venstremenyen.