Turneringsleder klubb - onlinekurs

Om kurset:

Kurset skal sette deltakeren i stand til å lede en klubbkveld lokalt. Kurset fokuserer på:

 • Hva det vil si å være turneringsleder
 • Turneringsleders oppgaver
 • Hvordan turneringsleder kan opptre på en god måte
 • Tolkning og utøvelse av de viktigste og mest brukte lovene
 • Enkelt bridgeregnskap (Ruter/for hånd). 3 av 10 kurskvelder er satt av til dette.
 • Turneringsleder i online turneringer, og hvordan dette er likt/ulikt fra å være TL in persona.

Avgrensing av kurset: Kurset vil ikke gå i dybden på avanserte lovtekniske problemstillinger.

Fullført og bestått kurs vil gi autorisasjonen klubbturneringsleder.

Kursholdere: Markus Bruno, Kristian Barstad Ellingsen, Alexander Flakstad, Allan Livgård, Harald Berre Skjæran, John Våge (det kan bli endringer).

Lovboka


Oppbygging kurset

Kurset krever en del innsats fra de påmeldte – både i forberedelse til leksjonen og i etterarbeid

 • 10 – 20 min videoleksjon. Ses av den enkelte før kurskvelden.
 • Forelesning: 40-60 min forelesning med eksempler som løses i plenum
 • Oppgaver løses i grupper (30 min) + løsningsforslag (30 min)
 • Multiple choice etter hver leksjon

For å bestå kurset må deltakerne ha minimum 70 % riktig i gjennomsnitt på Multiple Choice-oppgavene etter hver leksjon, og ikke under 50 % riktig på noen av leksjonene. Deltakerne må i tillegg bestå eksamen etter kurset.

Tidspunkt:

 • Onsdager kl 19-21
 • Oppstart 11.oktober – siste leksjon onsdag 13. desember

Videoleksjonen ses før kurskvelden, og Multiple choice løses etter leksjonen.

Oversikt over leksjonene:

11. oktober. Leksjon 1: Turneringsleders rolle

 • Om TL-kurset
 • Turneringsleders rolle
 • Hva er viktigst for en turneringsleder?
 • Bli kjent med lovboka og viktige begrep
 • Spilt kort og avgitt melding § 45 og 

Forelesere: Harald Berre Skjæran og Allan Livgård

Powerpoint video leksjon 1 (pdf) 

Forelesning leksjon 1

Gruppeoppgaver Leksjon 1 Turneringsleders rolle18. oktober. Leksjon 2: Straffekort §50-52

 • Når er et kort straffekort?
 • Lite/stort straffekort
 • Hvordan løse det når det oppstår en situasjon med straffekort?
 • Utspill fra feil hånd

 Foreleser: Markus Bruno

Straffekort og utspill utenfor tur - presentasjonen fra videoen (pdf)

Gruppeoppgaver Straffekort og utspill utenfor tur


25. oktober. Leksjon 3: Organisering av klubbkvelden

 • Forberedelser til klubbkvelden
 • Utøve TLs myndighet og hvordan ta kontroll over situasjonene
 • Smittevern
 • Trivsel på klubbkvelden

Foreleser: Allan Livgård

Powerpoint video leksjon 3 (pdf)

Gruppeoppgaver leksjon 3


1. november. Leksjon 4: Turneringsregnskap

 • Klubbturneringen
 • Ulike turneringsformer
 • Hvordan regne ut manuelt
 • Håndtere spill og dubletter

Foreleser: Kristian Ellingsen

Powerpoint video leksjon 4 (pdf)

Gruppe oppgaver leksjon 4 (pdf)

Gruppe oppgaver leksjon 4 (word) 


8. november: Leksjon 5: Turneringsregnskap

 • 12/14 kort
 • Ekte feildublett
 • Justert score
 • Poengserie

Foreleser: Harald Berre Skjæran

Gruppeoppgaver leksjon 5 (pdf)

Regneark feildublett (Excel)


15. november- Leksjon 6: Online turneringsleder - NB denne leksjonen utgår!

 • Sette opp turneringer på RealBridge og BBO
 • Hvordan skiller online seg fra live
 • Dømme i turneringer online
 • Oversitt/innbyttere
 • Rapportere turneringer fra RealBridge og BBO

Foreleser: Kristian Barstad Ellingsen

Gruppeoppgaver leksjon 6


15. november. Leksjon 6: Revoke og claim

 • Hva er revoke
 • Hvordan dømme et spill der noen har revokert
 • Claim

Foreleser: Alexander Flakstad

Video del I

 

Video del II

Presentasjon revoke og claim (pdf)

Gruppeoppgaver revoke og claim (pdf)

Gruppeoppgaver revoke og claim (word)


22. november. Leksjon 7: Bud utenfor tur

 • Pass utenfor tur
 • Melding utenfor tur

Nevnes, men er ikke pensum: Tilsvarende melding

Forelesning med eksempler Ulovlige meldinger - presentasjon fra videoen

Forelesning med eksempler Ulovlige meldinger

Gruppeoppgaver leksjon 8 - Ulovlige meldinger (word)

Gruppeoppgaver leksjon 8 - Ulovlige meldinger (pdf)

Foreleser: John Våge


29. november. Leksjon 8: Justert skår

 • Når skal en skår justeres
 • 60/40
 • Når kan TL endre stikkantall

UI (urettmessig informasjon) og feilinformasjon (typisk glemt systemet). Kommer inn på, men ikke pensum.

Foreleser: John Våge

 

Gruppeoppgaver leksjon 8 - justeringer (pdf)

Gruppeoppgaver leksjon 8 - justeringer (ppt)

Justeringer - eksempler. Fra forelesning.

Cases from the Norwegian Bridge Festival 2017  


6. desember. Leksjon 9: Oppsummering og spørsmål

 • En oppsummering av kurset
 • Mulighet for å stille spørsmål fra egen praksis
 • Relevante problemstillinger for eksamen

Foreleser: Markus Bruno + gjesteopptreden fra de andre foreleserne

En slags oppsummering

Spørsmål sendt inn på e-post

Vektet score i en parturnering
 

Kurspakken

Kurspakken inneholder:

Ved kursstart:

 • Lover for turneringsbridge 2017-utgaven (TL-håndboka)
 • "Guide til bridgelovene" (2019) av Jacob Duschek

Ved bestått kurs:

 • Turneringsledervest 
 • Notatblokk + penn som passer vesten
 • Autorisasjonsbevis

Pris:

Medlemspris: 590,-. Klubbene oppfordres til å melde på deltakere.

Ikke-medlem: 1990,-

Juniorer: 0,-  

Kurset betales ved påmelding, med kort i påmeldingslenken. Om det er avtalt med klubbleder, kan alternativet "faktura til klubben" benyttes.

Påmelding