Re-rekruttering tidligere medlemmer

Ikke la bridgeklubben gå beit – å miste gamle medlemmer er leit.
Har isolasjon gjort deg gal? Gå til bridgeklubben og bli sosial!

Mål for re-rekrutteringskampanjen

 1. Alle klubber re-rekrutterer minst 4 medlemmer i kampanjeperioden.
   a. Klubbene øker medlemstallet med minst 4 medlemmer innen 30. november 2021 sammenlignet med 1. november 2019.
   b. Alle klubber øker med minst ett bord i gjennomsnitt på spillekveldene i februar 2022 sammenliknet med februar 2020.
 2. Kretsen skal ta kontakt med alle sine klubber innen 15. oktober for å høre hva de kan bidra med for at klubben skal nå målet om å re-rekruttere minst 4 medlemmer.
 3. Kretsen har ekstra fokus på klubber de vet sliter og hjelper dem slik at alle klubben(e) når minst 4 bord innen 30. november 2021.
 4. Gamle sirkushester tilbake i manesjen. Minst ett oppfriskingskurs med sosialt samvær pr krets innen 12. desember 2021.

5421 tidligere medlemmer siden 2014

Alle kjenner noen som av en eller annen gang kan bridge, men ikke spiller nå. Totalt på landsbasis har vi 5421 personer som har vært medlem av NBF i perioden 2014-2020 som ikke er medlem nå. Og går vi lengre tilbake kan vi doble dette tallet. 

Alle tidligere medlemmer som meldes inn nå får gratis medlemskap ut 2021.

Kretsenes re-rekrutterings-kit

Innen 15. oktober vil kretsene kontakte alle sine klubber for å høre hvordan de kan hjelpe dere med å nå målet om 4 re-rekrutterte innen 30.november. Bruk dem!

Kretsene vil få tilsendt en pakke som de skal dele opp og distribuere til sine klubber. Pakken vil inneholde:

 •  Bridgekaffe. Mørk, rund, aromatisk og med et hint av overstikk? En pose til hver klubb.
 •  Vafler. Det skal være ekstra lun stemning i klubbene nå. Til november skal alle bridgeklubber få det de trenger for å servere kaffe og vafler.
 •  Buttons. «Vil du spille med meg?» «Makkeren din?» «Bridgevert»
 •  Bridgevettregler
 •  Tips til re-rekrutteringskampanjen + konkurranse for klubber og kretser
 •  Diverse info: Smittevernoppslag, turneringslederkurs, Bridge for Alle arrangement, oppfriskingskurs.
Blant annet bridgekaffen er ikke produsert ennå, så det kan være noen kretser kommer på besøk før rednings-kitet er ferdig. Dere vil da få det av kretsen ved første mulige anledning.
Poser med bridge-kaffe, buttons og kampanjemateriell til hver klubb er i produksjon.

Hvorfor så travelt?

Det er morsomst å spille bridge når vi er mange. Flere klubber i hver krets ligger på det vi ser er en kritisk grense, på fire bord. Blir man mindre enn dette, står klubben i fare for å bli lagt ned. Derfor er det utrolig viktig at klubbene åpner med et smell, og at alle er med fra første dag. Hvis man nøler i oppstarten, og får med bare halvparten av medlemmene, kan det hende man blir for få bord til at det blir gøy, og man risikerer da at disse ikke kommer tilbake neste bridgekveld. Så la oss gå inn for dette med hud og hår, og gjøre hver bridgekveld til en begivenhet! 

Hva kan klubben gjøre for å nå målet?

Hva som passer den enkelte klubb, vet bare dere. Her er noen ideer:

 • Ringe tidligere medlemmer. /Send mail/sms/brev først, og følg opp med telefonsamtale. Personlig kontakt pr telefon funker bedre enn skriftlig. Kartlegg hvordan situasjonen er; hva gjorde at de sluttet (og er det noe dere må rette på for å fjerne denne hindringen), og har de lyst til å prøve seg igjen? Sørg for å ha en makker klar.
 • Spleise makkere. Sørg for at alle får spille med en makker de trives med, og at alle er sikret en makker når de møter opp.
 • Ha fokus på at alle i klubben må ha en god tone og være imøtekommende mot spillere som vender tilbake. Arranger sosiale sammenkomster med bridge. 
 • Spill gjerne handicapturnering slik at alle har en sjanse til å komme over middels
 • Tilby oppfriskingskurs. Avdekk kunnskapsnivå, og lag små grupper som passer sammen. Dette kan gjøres i klubben, eller online. Kontakt NBF dersom du trenger et privat RealBridge bord til dette formålet.
 • Bruk lokalpressen. Finn en morsom vinkling, og kontakt lokalpressen om de vil lage en sak om at bridgeklubben ønsker tidligere medlemmer velkommen tilbake.
 • Lag et rekrutteringsutvalg i klubben. Også medlemmer som ikke sitter i styret kan bidra, og gi gjerne frie tøyler og romslig budsjett.
 • Der klubben er stor nok - ha en egen rekrutteringspulje.
 • Lag arenaer for inkludering. Skaff mentor/fadder til spillere som føler de trenger ekstra trygghet.
 • Gå igjennom en Bridgevettregel hver kveld.
 • Be hvert medlem skrive navnet på et tidligere medlem de ønsker tilbake på en lapp, legge lappen i lomma. Pønsk ut en plan for å invitere medlemmet tilbake, og meld tilbake til styret/rekrutteringsgruppa om man mener det kreves et bestemt tiltak (juleavslutning med sosial profil, oppfriskingskurs, færre spill, finne passende makker, inkludere barn/ektefelle til vedkommende e.l).
 • Raushet og spilleglede. Finn gode tiltak for DIN klubb.

Oppfriskingskurs

Oppfriskingskurs (nivå Spill Bridge 1) for tidligere medlemmer starter 24. oktober på RealBridge. Kurset er gratis.

Klubbene vil omtrent halvveis i kurset bli invitert til å presentere seg og sitt tilbud for deltakerne.

Kampanje i sosiale media

I oktober vil NBF kjøre en kampanje på facebook for å minne folk på muligheten til å ta opp bridgen igjen. Denne kan gjøres lokal, så kretser som sender inn egen tekst (og bilder?) kan få bruke disse. Gi også gjerne lenke til en egnet nettside/påmelding til lokalt arrangement/lokal facebookgruppe eller lignende slik at de som tenner på ideen vet hvor de skal henvende seg.