Seriemesterskapet

Seriemesterskapet (SM) er bygd opp som en divisjonspyramide, med fire divisjoner. Turneringen arrangeres over to helger; vanligvis én i november og én i februar. Normalt arrangeres 1. og 2. divisjon én helg og 3. og 4. divisjon en annen helg.

Lagene i 1.-3. divisjon kan bestå av inntil åtte spillere (maks seks spillere kan delta på hver helg). Man kan melde på nye spillere etter første spillehelg

1. divisjon

1. divisjon består av tolv lag. Vinnerne blir Seriemestere. De tre sist plasserte lagene rykker ned til 2. divisjon.

2. divisjon
2. divisjon består av tre avdelinger â tolv lag. Lagene plasseres i puljer ut fra fjorårets resultater. Etter endt sesong rykker alle avdelingsvinnerne opp til 1. divisjon mens de fire sist rangerte lagene i hver avdeling rykker ned til 3. divisjon.

3. divisjon
3. divisjon består av tolv avdelinger â ti lag. Geografisk inndelt. Etter endt sesong rykker alle avdelingsvinnerne opp til 2. divisjon mens de fire lavest rangerte lagene i hver avdeling rykker ned til 4. divisjon.

4. divisjon
4. divisjon består av inntil 36 avdelinger med (5) 6-12 lag. Etter endt sesong rykker alle avdelingsvinnerne opp til 3. divisjon. Hvis det er mindre enn 36 avdelinger rykker et tilstrekkelig antall toere opp - rangert først etter antall lag pr. avdeling, dernest etter oppnådd antall VP. 4.divisjon er åpen for alle NBFs medlemmer.

Divisjon Startkontingent
1. divisjon kr 1000 pr. spiller pr. helg
2. divisjon kr 850 pr. spiller pr. helg
3. divisjon kr 600 pr. spiller pr. helg
4. divisjon kr 2.400 pr. lag

Juniorspillere (<25 år) betaler halv pris.

Tidspunktene for Seriemesterskapet finner du på "Terminliste" på venstremenyen.