Temaer å ta opp i klubben

Det kan ofte være fint med en påminnelse om litt forskjellige bridgeregler. Vi har derfor laget noen informasjonsskriv om forskjellige temaer, som for eksempel alertering, annonsering og hvordan gi tips.

Dette er noe vi anbefaler at klubbleder eller turneringsleder tar opp på klubbkvelden, og det kan gjøres på forskjellige måter. Til hvert tema er det laget et informasjonsskriv, en oppsummering og noen spørsmål. Det er derfor opp til hver enkelt klubb hvordan de ønsker å ta opp temaene. Du finner de forskjellige temaene på venstremenyen.

Video om (manglende) bridgeetikk

Videoen er ment som en inngangsport for å skape debatt i klubben om forståelse av bridgelover og oppførsel ved bordet. Videoen kan streames fra YouTube, og NBF kan også sende videoen i fullformat til klubber som ønsker å vise den på storskjerm.