Dubleringsmaskiner - service

Dubleringsmaskiner trenger rengjøring og vedlikehold for å fungere godt over tid.

Rengjøring av maskinene
kan den enkelte gjøre selv, det er ikke vanskelig, og øker levetid og serviceintervall for maskinene vesentlig.
Alle nyere dubleringsmaskiner - BridgePartner, Duplimate, Bridgesorter og PlayBridgeDealer4 har en funksjon felles; de har lesere som stikker ut i ryggen av maskinen og som kortene passerer mellom.

Den første av disse "tellerne" har en styringsfunksjon som leser av kortets hastighet og åpner de riktige portene. Dersom det samles smuss der kan maskinen stanse helt og nekte å ta inn kortene. Mulig rensing bruk vann (evt. isopropanol) og en tykk ulltåd evt. en barnetannbørste eller piperensere. Vær forsiktig om du bruker piperenser - metalltråden kan skade telleren.

De andre tellerne sjekker hvor mange kort som passerer og melder fra om feil. (dersom maskinen stadig melder feil men likevel sorterer rett så er det ofte skitt på en av disse tellerne).

I tillegg kan det være viktig å vaske støv av ruller og grønne bånd samt blåse maskinen ren med trykkluft.

Hvis du trenger råd om rengjøring og/eller vedlikehold kan du kontakte Per Nordland (95 24 83 73) eller ta direkte kontakt med riktig servicekontakt nedenfor.

Service/vedlikehold på maskinene er det forskjellige personer/selskap som utfører, avhengig av modell/type.

Gamle Engvallmaskiner (CDS)
Hans Mittler
Dagsvärksvägen 203
SE-163 55 SPÅNGA
Tlf.: +46 70 688 82 30

BridgeDealer 4
Svein-Jarle Ludvigsen
Melkåsen 3
8135 Sørarnøy
Tlf.: 90 94 34 72

Bridgesorter og Duplimate
Jannersten Förlag AB
Banérgatan 15
SE-752 37 UPPSALA
Tlf.: +46 18 52 13 00
Support Duplimate
Support Bridgesorter

BridgePartner (danske maskiner)
Egly Consult ApS
Nørrelundsvej 10
DK-2730 HERSLEV
Tlf.: +45 257 77 257
E-post: consult@egly.dk