NM par plassfordeling

Finaleplassene i NM for par fordeles på følgende måte: 

A Finalen arrangeres med 54 par.
 
B Siste års NM-vinnere får stille opp med samme rettigheter som de øvrige deltakere. Dersom en tittelforsvarer avgår ved døden før påfølgende mesterskap, gis makkeren rett til å forsvare tittelen med ny makker. Det skal ikke betales for denne plassen.
Hvis paret ikke benytter sin plassøkes antall plasser under H.
 
C NBFs kretser tilbys en plass hver i finalen.
 
D De neste ti plassene tilbys kretser hvis representanter besatte plassene 2-11 i siste års NM-finale. Dersom paret representerte hver sin krets, tilbys disse til de kretser hvis representanter besatte de påfølgende plasser på resultatlisten.
 
E Arrangøren tildelees to plasser. Dersom NBF er arrangør arrangeres finalen med 52 par.
  
F

Fire plasser settes av til de fire beste parene i NM monrad par. Plasser som ikke besettes av parene på de fire første plassene, tilbys par videre nedover på resultatlista.
  

G Fire plasser settes av til vinnerne av sist forutgående NM mixpar, NM damepar, NM veteranpar og NM junior. Dersom parene ikke benytter plassen, økes antall plasser under punkt H.
 
H Resterende og ubenyttede plasser (9+) fordeles på kretsene etter deltakelsen i kretsenes kvalifiseringsturneringer (semifinaler).
  

Plassene tildelt i henhold til punkt H ovenfor, fordeles etter absolutt deltakelse i kvalifiseringspuljene. Ved like antall foretas loddtrekning. Antall deltakere i første kvalifiseringsrunde benyttes for de kretser som avvikler kvalifisering med utslag. Hver krets kan tildeles én plass under punkt H.

Spillere som kvalifiserer via punkt F
 eller G, men som allerede er kvalifisert med en annen makker via kretsenes kvalifiseringsturneringer, kan ikke velge å spille med den nye makkeren. Det gjelder unntak fra dette dersom NBF har arrangert det aktuelle norgesmesterskapet før fristen for å arrangere NM-kvalifisering. Spilleren har da én uke på seg å melde fra dersom man skal spille med den nye makkeren.

For alle plasser gjelder at man er kvalifisert som par.

Det skal betales startkontingent for plassene under punkt C, D og H.
Det skal ikke betales startkontingent for plassene under punkt B, E, F og G.

Tildelte plasser det ikke er betalt for innen de gitte frister (se NBFs hjemmeside), tilbys kretsene etter oppsatt reserveliste. 

Semifinale arrangeres av kretsene innen frist oppgitt på NBFs hjemmeside.

Det er en forutsetning for å få med par i NM-finalen at arrangementet følger de lover og regler som NBF har satt opp. Merk spesielt at NBFs turneringsreglement skal benyttes i semifinalene.

Semifinalene spilles med minst 48 spill. Spillene skal gis i henhold til Internasjonale lover for turneringsbridge 2017, §6.

Normalt arrangeres turneringen som en serieturnering der alle møter alle. Dersom antall deltakere medfører at antall spill overskrider 102, kan turneringen arrangeres som monrad. Ved monrad skal man møte 25-40 % av deltakerne, dog minst 14 og maks 35 runder.

Fullt navn samt kontaktadresse for spillere som kvalifiserer seg for NM for par må oppgis til NBF så snart semifinalen er avsluttet.

Reglement for eventuelle utslagsturneringer i forkant av semifinale fastsettes av den enkelte krets. Absolutte krav er imidlertid at slike turneringer omfatter minimum 48 spill, at man kvalifiserer seg som par og at spillere som ikke ønsker å spille semifinalen holdes utenfor antallet som benyttes i punkt G ovenfor. Forøvrig gjelder krav til medlemskap i henhold til punkt 1.4 Representasjonsrett.