NM par plassfordeling

Finaleplassene i NM for par fordeles på følgende måte: 

A Finalen arrangeres med 54 par.
 
B Siste års NM-vinnere får stille opp med samme rettigheter som de øvrige deltakere. Dersom en tittelforsvarer avgår ved døden før påfølgende mesterskap, gis makkeren rett til å forsvare tittelen med ny makker. Det skal ikke betales for denne plassen.
Hvis paret ikke benytter sin plass og de representerte samme krets, tilfaller plassen den krets de representerte da de vant mesterskapet, og kretsen må da betale for plassen. Dersom de representerte hver sin krets, økes antall plasser under D med 1.
 
C NBFs kretser tilbys en plass hver i finalen.
 
D De neste ti plassene tilbys kretser hvis representanter besatte plassene 2-11 i siste års NM-finale. Dersom paret representerte hver sin krets, tilbys disse til de kretser hvis representanter besatte de påfølgende plasser på resultatlisten.
 
E

Fire plasser settes av til de fire beste parene i NM monrad par. Dersom parene ikke benytter plassen går disse til par på de neste plassene i NM monrad par.               
 

F Fire plasser settes av til vinnerne av NM mixpar, NM damepar, NM veteranpar og NM junior samme år. Dersom parene ikke benytter plassen, økes antall plasser under punkt G.
 
G Resterende og ubenyttede plasser (9+) fordeles på kretsene etter deltakelsen i kretsenes kvalifiseringsturneringer. Hvis kvalifiseringen foregår med utslag, er det antall deltakere i første kvalifiseringsomgang som benyttes som grunnlag ved fordelingen.
 
H Arrangøren av finalen tildeles to plasser. Hvis arrangøren er en krets, kommer disse i tillegg til de ordinære kretsplassene (punkt B, C, D og G ovenfor).
 

Plassene tildelt i henhold til punkt G ovenfor, fordeles etter absolutt deltakelse i kvalifiseringspuljene. Ved like antall foretas loddtrekning. Antall deltakere i første kvalifiseringsrunde benyttes for de kretser som avvikler kvalifisering med utslag. Hver krets kan tildeles en plass under punkt G.

Parene under punkt E og F får kretstilhørighet ut i fra tilhørigheten på kvalifiseringstidspunktet. Dersom par under punkt F allerede er kvalifisert sammen som par fra kretsen, regnes de å representere den kretsen, og antall plasser under punkt G økes. Dersom en eller begge spillerne er kvalifisert med en annen makker, men velger å spille med den nye makkeren, går kretsplassen til neste reservepar.

For alle plasser gjelder at man er kvalifisert som par.

Tildelte plasser det ikke er betalt for innen de gitte frister (se NBFs hjemmeside), tilbys kretsene etter oppsatt reserveliste. 

Semifinale arrangeres av kretsene innen frist oppgitt på NBFs hjemmeside.

Det er en forutsetning for å få med par i NM-finalen at arrangemen¬tet følger de lover og regler som NBF har satt opp. Merk spesielt at NBFs turneringsreglement skal benyttes i semifinalene.

Semifinalene spilles med minst 60 spill. Spillene skal gis i henhold til Internasjonale lover for turneringsbridge 2007, §6.

Normalt arrangeres turneringen som en serieturnering der alle møter alle. Dersom antall deltakere medfører at antall spill overskrider 102, kan turneringen arrangeres som monrad. Ved monrad skal man møte 25-40 % av deltakerne, dog minst 14 og maks 35 runder.

Fullt navn samt kontaktadresse for spillere som kvalifiserer seg for NM for par må oppgis til NBF så snart semifinalen er avsluttet.

Reglement for eventuelle utslagsturneringer i forkant av semifinale fastsettes av den enkelte krets. Absolutte krav er imidlertid at slike turneringer omfatter minimum 48 spill, at man kvalifiserer seg som par og at spillere som ikke ønsker å spille semifinalen holdes utenfor antallet som benyttes i punkt G ovenfor. Forøvrig gjelder krav til medlemskap i henhold til punkt 1.4 Representasjonsrett.