Medlemskapsformer

Norsk Bridgeforbund har tre ulike typer medlemskap:

 • Standard medlemmer
  Ordinært medlemsskap for alle som ikke tilfredstillere kriteriene for junior- eller I-medlemskap.
 • Junior medlemmer
  Medlemsskap for unge personer. Man er junior ut det året man fyller 25 år.
 • I-medlemmer
  Medlemsskap for nye bridgespillere som tidligere aldri har vært medlem av NBF. I-medlemskapet varer ut det kalenderåret man melder seg inn og året etter. Er medlemmet under 26 år? Velg Juniormedlemskap.

Medlemskontingent til NBF betales kun en gang, og da gjennom den klubben som er registrert som hovedklubb. 

De ulike kategoriene har ulik medlemskontingent. Oppdatert sats vil alltid finnes under NBFs kontingenter og avgifter.

Innkreving av medlemskontingent:
Innkrevingen skjer gjennom de lokale medlemsklubbene. NBF fakturerer klubben for medlemmer fire ganger per år, på følgende tidspunkt:

 • 15. januar
 • 1. april
 • 1. juli
 • 1. november

NBF krever da også inn kretskontingenten, som bestemmes av den lokale krets.