Systemkort

  System

Lenke

Word

 PDF

 
  Systemkort standard (bokmål)
Kan brettes til riktig format
 
  Systemkort standard (nynorsk)
Kan brettes til riktig format
     
  Systemkort standard A
Kan printes 2-sidig kombinert med B
 
  Systemkort standard B
Kan printes 2-sidig kombinert med A
 
  Systemkort internasjonalt_norsk
For utfylling på PC
       
  Systemkort internasjonalt_engelsk
For utfylling på PC
 
  Naturlig, avansert, 4-korts major
Eksempel på ferdig utfylt systemkort
 
  Systemkort Nordisk Standard
Systemet i Spill Bridge 1 og 2
   
   Systemoppsummering Nordisk Standard ("jukselapp)  
  Grønt systemkort (nynorsk)
   
  Grønt systemkort (bokmål)   

 

 Om Grønt Systemkort.