Systemkort

  System

Lenke

Word

 PDF

 
  Systemkort standard (bokmål)
Kan brettes til riktig format
 
  Systemkort standard (nynorsk)
Kan brettes til riktig format
      
  Systemkort standard A
Kan printes 2-sidig kombinert med B
 
  Systemkort standard B
Kan printes 2-sidig kombinert med A
 
  Systemkort internasjonalt_norsk
For utfylling på PC
       
  Systemkort internasjonalt_engelsk
For utfylling på PC
 
  Naturlig, avansert, 4-korts major
Eksempel på ferdig utfylt systemkort
 
  Systemkort Nordisk Standard
Systemet i Spill Bridge 1 og 2
   
  Systemoppsummering Nordisk Standard ("jukselapp")