Lovboka

I 2017 kom det nye lover for turneringsbridge. Disse er gjeldende i Norsk Bridgeforbund fra 1. september 2017.

Lovene er foreløpig ikke oppdatert i lovboka på nett, men finnes i PDF. 
I tillegg kan de originale engelske lovene leses.

Mer info om bridgelovene finnes på Lovutvalgets sider.