Hva betyr mitt hcp?

Mitt handikap

Handikapet er et tall som beskriver spillerens spillestyrke. Man begynner på 52 (nybegynner), og spiller seg ned mot 1. (Det er i spesielle tilfeller også mulig å spille seg under 1).

Parets handikap

Parets handikap = gjennomsnittet av de to spillernes handikap.

Turneringens handikap

Turneringens handikap = Gjennomsnittet av alle parenes handikap. Beskriver hvor sterkt feltet er. F. eks. i en rekrutteringsklubb med bare nybegynnere, vil turneringens handikap være høyt, mens i NM par vil turneringens handikap være veldig lavt.

Hvis paret har et handikap som er lavere enn turneringens handikap, betyr det at paret forventes å score over middels i turneringen.