Kamplister/slipper/appellskjema

Navn Type Sist oppdatert
8-spills lagkampliste PDF 10. november, 2015
8-spills lagkampliste Oslopokalen PDF 08. november, 2023
24-spills lagkampliste PDF 10. november, 2015
32-spills lagkampliste PDF 10. november, 2015
40-spills lagkampliste PDF 10. november, 2015
VP-skalaer - ny 20-0-skala PDF 17. februar, 2014
3-lagsmøte 24-spills lagkamplister PDF 17. februar, 2014
3-lagsmøte 28-spills lagkamplister PDF 17. februar, 2014
3-lagsmøte 32-spills lagkamplister PDF 17. februar, 2014
Lagkamplister 7-40 spill PDF 10. november, 2015
Howellslipp PDF 17. februar, 2014
16-spilllsslipp PDF 17. februar, 2014
Regnskapsark 16 par PDF 17. februar, 2014
Appellskjema VND.MS-EXCEL 17. februar, 2014
Appellskjema MSWORD 17. februar, 2014
Appellskjema PDF 17. februar, 2014
IMP-tabell PDF 17. februar, 2014
Reiseregningsskjema, generelt PDF 17. februar, 2014
Reiseregningsskjema, generelt VND.MS-EXCEL 17. februar, 2014
Reiseregningsskjema, lagturnering VND.MS-EXCEL 17. februar, 2014
Reiseregningsskjema, lagturnering PDF 17. februar, 2014