Kretsledermøtet 2021

Kretsledermøtet 2021 avholdes på Scandic Sjølyst fredag 10. september fra kl 17:00. 

Med tale-, forslag og stemmerett møter medlemmer av forbundsstyret og fungerende kretsledere.
Bridgetinget 2018 tildelte også kretsledermøtet særskilt fullmakt til å vurdere fritak for serviceavgift for juniorer, og styret i NBF fremmer et forslag om dette. 

Styret vil også presentere sitt forslag om nye disiplinærvedtekter for NBF som vil fremmes for Bridgetinget 2022. 

Signert protokoll

Dokumenter:

Vi oppfordrer også deltakerne på kretsledermøtet om å delta på organisasjonsdagene - hovedtemaet i år er rerekruttering av gamle medlemmer. 
Les mer om organisasjonsdagene

Påmelding og bestilling av overnatting gjøres i samme skjema
Merk at dersom man bor annet sted eller bestiller direkte til hotellet kommer dagpakke i tillegg. 
Overnattingspriser:

  • Dobbeltrom m/fullpensjon fredag-søndag: kr 1270,- pr pers/pr døgn
  • Enkeltrom m/fullpensjon fredag - søndag: kr 1690,- pr døgn
  • Enkeltrom m/fullpensjon fredag - lørdag: kr 1690,-