Kontingent/avgifter

Her finner du oversikt over våre kontingent- og lisenssatser, serviceavgifter og startkontingenter.

Bruk venstremenyen til å navigere.

Startkontingenter i turneringene på Norsk Bridgefestival finnes på festivalens hjemmeside.