Personvern

Den 25. juli 2018 trer en ny personvernforordning i kraft i Norge (GDPR). Denne forordningen strammer inn hvordan en organisasjon skal forholde seg til personopplysninger, og Norsk Bridgeforbund både støtter og ønsker å etterleve de nye kravene i forordningen. 

Generelt er digitalisering og bruk av IT-løsninger i Norsk Bridgeforbund økende. NBF og andre frivillige organisasjoner gjennomgår en profesjonalisering som en konsekvens av blant annet krav som stilles fra offentlige myndigheter, de offentlige tilskudd som gis samt krav til offentlig rapportering. I tillegg ønsker NBF å utnytte elektroniske løsninger som bidrar til å forenkle det arbeidet som gjøres både sentralt, men også i kretser og klubber. 

Norsk Bridgeforbund har derfor utviklet en personvernpolicy som beskriver hvordan vi behandler personopplysninger, hvilke personopplysninger vi samler inn og hvilke rettigher alle våre medlemmer har i den forbindelse. 

Les policyen

Sentralt i policyen er hvilket behandlingsgrunnlag NBF har for å kunne behandle personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. NBF og tilknyttede organisasjonsledd kan innhente og bruke slike opplysninger med hjemmel i "medlemsavtalen". Det vil si når en person blir medlem i NBF har NBF lovlig grunnlag for registrering og behandling (behandlingsgrunnlag) av nødvendige personopplysninger. Det gjøres særskilt oppmerksom på at regelverket omhandler all behandling av personopplysninger, og ikke bare de som lagres og behandles i IT-systemene.

Hvorfor registrerer NBF personopplysninger?
Formålet med all behandling av personopplysninger er ivaretakelsen av alle aktiviteter og medlemsavtalen, herunder gi god service til medlemmer og andre personer tilknyttet organisasjonen. 

Medlemskap i NBF medfører at organisasjonen må behandle personopplysninger i ulike sammenhenger som ved administrasjon av aktivitet (turneringer etc), medlemskap, roller og verv, forsikringer, kurs og kompetanse, rapportering til offentlige myndigheter med mer. (listen er ikke uttømmende)

Er turneringsresultater, mesterpoeng og handikap personopplysninger, og hvordan behandles disse?
Ja, siden dette kan knytte fysiske personer til tid og sted er dette personopplysninger. Personopplysninger for enkelte personer kan oppbevares for ivaretakelse av historiske data over tid blant annet for å iverta historisk informasjon om aktivitet (resultater fra turneringer, opparbeidelse av mesterpoeng og utvikling i handikap m.m.). 

Kan jeg selv styre hva som vises av personopplysninger?
Ja, på din medlemsprofil kan du selv styre om du vil at følgende data skal være offentlige:

  • Fødseldato
  • Epostadresse
  • Telefonnumre

I tillegg kan du styre om du ønsker informasjon fra NBF og om NBFs samarbeidspartnere kan kontakte deg.

Jeg har spørsmål om mine rettigheter, vil klage eller lurer på hvordan jeg skal forholde meg som tillitsvalgt i krets/klubb?
Kontakt NBFs administrasjon - så hjelper vi deg.