Start- og oppfølgingsmøte

 

Oppstartsmøte er en prosess for å bevisstgjøre, igangsette tiltak og sikre fremdrift i klubben. Møtet tar to -fire timer og er en effektiv måte å forbedre klubbarbeidet på. 

Prosessen involverer både klubbens aktive og passive medlemmer og styret - noe som gjør at flere personer får økt eierskap til klubben og klubbdriften.

Målet med Start- og Oppfølgingsmøte er:

å styrke klubben ->
forbedre klubbdriften ->
bedre aktivitetstilbud til klubbens medlemmer

På møtene samordnes informasjon om driften av klubben, og gjennom prosessen skal klubben stimuleres til å utvikle seg enten organisatorisk og/eller bridgefaglig. Prosessen styres etter klubbens egne ambisjoner.

Rollen til klubbguiden (den eksterne veilederen som leder prosessen) er å bistå i å analysere nå-situasjon og definere handlinger/tiltak som er nødvendig ut fra klubbens ønsker og behov. Intensjonen er å involvere og inkludere flere i utviklingsprosessen, slik at flere har et eierskap til en fremdriftsplan for klubben.


 Prosessen består av:

Startmøte:
  •    informasjon om utdanning- og utviklingstilbud i NBF
  •    analyse av klubben
  •    utarbeidelse av fremdriftsplan for klubbens videre arbeid.
 Startmøtet tar 2-4 timer og foregår i klubbens lokaler med veileder tilstede. 


Oppfølgingsmøte:
  •   evaluerer de gjennomførte tiltakene
  •   definerer nye ønsker og behov i klubben
  •   lager nye fremdriftsplaner
Møtet foregår også denne gang i klubbens lokaler med veilederen tilstede, og varer ca to timer.
Start og Oppfølgingsmøtene bør ha minimum 8 og maksimum 30 deltakere.