Kontingentsatser

Medlemskontingentsatser NBF

  2022  
Klubb: kr 1.300,00 pr. klubb
Standard: kr  250,00 pr. spiller
Junior: kr  50,00* pr. spiller
I-medlem: kr  100,00 pr. spiller
     
Årslisens   kr 600,00 pr. spiller

* Juniormedlemskap kreves inn direkte av NBF. For 2022 skal det enkelte medlemmet vippse 50,- til #709574

Årslisens er obligatorisk for deltakere i 1. og 2. divisjon i SM, samt deltakerne i finalen i NM for klubblag og NM par.
Juniorer og I-medlemmer er fritatt for lisens.