Kontingentsatser

Medlemskontingentsatser NBF

  2020 2021  
Klubb: kr 1.200,00 kr 1.300,00 pr. klubb
Standard: kr  240,00 kr  240,00 pr. spiller
Junior: kr  100,00 kr  100,00 pr. spiller
I-medlem: kr  100,00 kr  100,00 pr. spiller
       
Årslisens  kr 600,00   kr 600,00 pr. spiller

Årslisens er obligatorisk for deltakere i 1. og 2. divisjon i SM, samt deltakerne i finalen i NM for klubblag og NM par.
Juniorer og I-medlemmer er fritatt for lisens.