Kontingentsatser

Medlemskontingentsatser NBF

  2024  
Klubb: kr 1.400,00 pr. klubb
Standard: kr 250,00 pr. spiller
Junior: kr 50,00* pr. spiller
I-medlem: kr 100,00 pr. spiller
     
Årslisens kr 600,00 pr. spiller

* Juniormedlemskap kreves inn direkte av NBF. For 2023 skal det enkelte medlemmet vippse 50,- til #11161, velg kategori junior mdl. kont. Juniorer er medlemmer <26 år, dvs. i 2023 skal de være født 31.12.1998 eller seinere.

Årslisens er obligatorisk for deltakere i 1. og 2. divisjon i SM, samt deltakerne i finalen i NM for klubblag og NM par.
Juniorer og I-medlemmer er fritatt for lisens.

Nye medlemsklubber er fritatt for klubbkontingent de to første årene.