Et par spill fra finalen

Vi skal se tilbake på et par spill fra finalen i mix-kvalifiseringa, der det altså ble Sømnakameratene som til slutt trakk det lengste strået i oppgjøret mot Sofies verden etter å ha vunnet siste sett klart.

I det andre settet plukket nord opp en håndtype det ikke er bare enkelt å få vist, nærmere bestemt to renonser og 8-5-fordeling:

Sparfarga er selvspillende for åtte stikk, og ruteresset gir det niende stikket. Hvor høyt vi skal melde avhenger i stor grad av om makker har hjelp i ruter eller ikke. Om makker har to eller tre små ruter kan det fort være at utgang er høyt nok. Har makker en ruterhonnør er det trolig godt spill for slem, og har han både kongen og dama vil storeslemmen i praksis være enkel. På den annen side kan makker ha mange bortkastede verdier i hjerter og kløver som du risikerer at blir liggende å blomstre i bordet på grunn av manglende inntak.

Hvilken åpningsmelding ville du valgt, og hva hadde vært din videre plan for å få meldt hånda i nord på en best mulig måte?

Her er meldingsforløpet fra åpent rom:

Vi ser at den manglende hjelpen i ruter som vi fryktet kan bli et problem, men det er jo i praksis umulig for syd å stoppe under slem etter denne innledninga på meldingsforløpet. Likevel skal det sies at spar 10 hos blindemann er et viktig kort som gir økte forhåpninger om at kontrakten kan stå.

Med hjerter ut stikker man i bordet og seiler kløver konge. Spar 10 gir så inntak til å hente kløverstikk nok til å sake alle rutertaperne på hånda. Med kløver ut blir det mye det samme, enten esset kommer ut fra øst, det går liten kløver via honnør i bordet til esset hos vest og stjeling, eller det blir spilt liten kløver ut fra esset, får spillefører satt opp det nødvendige antall avkast til å vinne kontrakten. Spar 10 kommer nok en gang til nytte som inntak til stikkene hos blindemann.

Med trumf ut fjernes bordets eneste inntak, og kontrakten går i praksis beit (bortsett fra om konge-dame i ruter sitter dobbel på ei av hendene). Trumfutspill er imidlertid ikke det mest naturlige mot lilleslem. Hva om det går ruter 9 ut og dama kommer på fra vest? Hvordan bør det spilles da?

Hele spillet så slik ut:

Aktuelt spilte jeg ut kløver ess. Sofie kunne dermed trumfe for så å spille spar til bordets tier. Hun kunne kaste håndas fire rutertapere på to høye kløver og ess-konge i hjerter. 13 stikk.

Ved det andre bordet ble det spilt ruter ut til dama. Nå må spillefører være på høyden og lasjere. Hva skal vest fortsette med?

Svaret er at det ikke spiller noen rolle. Spillefører kan uansett spille seg inn i bordet på spar 10, kaste to ruter på ess-konge i hjerter for så å spille ruter til knekten. Denne spilleføringa avhenger av konge-dame i ruter hos vest og at øst har minst to kort i farga, og er i praksis eneste reelle sjanse å spille på.

Aktuelt stakk Tor Eivind Grude utspillet med esset og gikk inn på bordet på spar 10, Etter to runder hjerter med ruteravkast spilte han ruter mot hånda. Knekten ble for så vidt godspilt, men problemet var at vest kunne spille ruter til stjeling for ei beit. Denne spilleføringa ville gått bra om ruteren hadde vært fordelt 3-3 eller vest hadde hatt konge-dame dobbel, men utspillet har egentlig avslørt at det ikke sitter slik. Med norske fordelingsutspill kan nieren egentlig kun være enten fra singleton eller dobbelton slik det ser ut.

14 IMP til Sofies verden på dette spillet bidro til at de ledet finalen med 4 IMP før det siste og avgjørende settet.

Der kom Sømnakameratene sterkere tilbake, og vant settet med IMP-sifrene 54-13. Her er et av spillene som ga en stor sving inn for vinnerlaget:

Mange ville kanskje åpnet med 10-poengeren i vest med 4-6 i de svarte fargene og en solid kløverfarge som gir stort stikkpotensial. Men Astrid Steen Lybæk skulle komme sterkere tilbake senere i meldingsforløpet etter at hun først valgte å passe.

Etter forhåndspass indikerer 4 kløver egen langfarge med semitilpasning i hjerter. I tillegg til at meldinga åpner for en mulig stamp egen vei, avgis den med tanke på ønsket utspill. Om nord blir spillefører vil vest gjerne ha kløver ut.

Sofie Græsholt Sjødal valgte å ta sjansen på 4 grand over 4 kløver da man i disse soneforholdene må ha mange beit i motpartens stamp for å få utgangsscore. Denne gangble det ikke riktig da vest fikk satt opp kløveren i utspillet og måtte komme inn på spar ess etter at spillefører hadde hentet kløver ess og åtte røde stikk.

Ved det andre bordet spilte Marian Grude 3 grand med ni stikk. 12 IMP til Sømnakameratene.

Merk at 6 ruter er en strålende kontrakt om man ser nord og syds hender mot hverandre. Etter å ha tatt ut trumfen får nord kastet kløvertaperen på hjerter konge og kan deretter presse ut spar ess. Imidlertid kan østs renons i kløver by på problemer. Om øst finner spar ut til esset, kan vest spille kløver til stjeling for ei beit. Imidlertid ser hjerter dame ut som et nokså naturlig utspill. Men om nord får vist fram kortfarge i hjerter i løpet av meldingssforløpet kan spar likevel bli vurdert som et aktuelt utspill. Da vet i alle fall øst at det ikke er stikk å sette opp i hjerter, men makker kan selvfølgelig ha esset og det kan være riktig å hente stikket.

EM for nasjonslag spilles på Madeira i tidsrommet 17. til 27.juni. Åpen klasse starter spillinga 17.juni, mens de tre andre klassene (damer, veteran og mix) spiller fra 21. til 27.juni. Norge stiller med lag i alle klasser. I veteranklassen vant lag Johnsen (Sverre Johnsen, Åsmund Stokkeland, Arve Farstad og Jan Mikkelsen) kvalfiseringa som ble avholdt i november. De danner Norges lag sammen med Lars Eide og Odd Frydenberg. Lagene i åpen klasse og dameklassen er foreløpik ikke tatt. Det arrangeres også åpne parturneringer i klassene damer og veteran i perioden 17. til 20.juni. Se mer på mesterskapets hjemmeside.

Sømnakameratene til EM på Madeira!

Sømnakameratene med Marian W. Grude, Tor Eivind Grude, Astrid Steen Lybæk og Kristian Barstad Ellingsen gikk seirende ut av finalen i kvalifiseringa og har dermed vunnet retten til å representere Norge i mix-klassen i EM på Madeira i slutten av juni.

I finalen slo de Sofies verden (Sofie Græsholt Sjødal, Sven-Olai Høyland, Thea Hove Hauge og John Helge Herland). Finalen gikk over tre sett med 16 spill i hvert sett, og begge de to første settene var svært jevne. Det første settet ble spilt i går kveld. Da vant Sømnakameratene med 3 IMP. I dag tidlig vant Sofies verden med 7 IMP, og ledet dermed med 4 IMP før de 16 avgjørende spillene. Sistesettet vant Sømnakameratene 54-13, og dermed kampen 122-85.

Resultater finale

Jeg kommer tilbake i løpet av kvelden med et par spill fra siste dag.


Sømnakameratene kunne slippe jubelen løs etter å ha vunnet siste sett klart. Fra venstre Tor E. Grude, Marian Grude, Kristian B. Ellingsen og Astrid Steen Lybæk.

Sømna leder finalen med 3 IMP (oppdatert)

Kampen om å representere Norge i mix-klassen i EM på Madeira står mellom Sofies verden (Sofie G. Sjødal, Sven-Olai Høyland, Thea H. Hauge og John Helge Herland) og Sømnakameratene (Marian W. Grude, Tor Eivind Grude, Astrid Steen Lybæk og Kristian B. Ellingsen).

Finalen går over tre sett med 16 spill i hvert sett. Etter det første settet, som ble spilt lørdag kveld, leder Sømnakameratene med IMP-sifrene 28-25. Det er med andre ord dødt løp før de to avgjørende settene i morgen. Andre og tredje sett starter henholdsvis klokka 09:50 og 12:00.

Resultater finalespill


Åpent rom i første finalesett: fra venstre Kristian B. Ellingsen, Sven-Olai Høyland, Astrid Steen Lybæk og Sofie G. Sjødal.


Lukket rom i første finalesett: fra venstre Tor Eivind Grude, Thea H. Hauge, Marian Grude og John Helge Herland.
(begge foto: Allan Livgård)

Vi skal ta en nærmere titt på et par av spillene som dukket opp i løpet av andre spilledag i mix-kvalifiseringa. Vi starter med et meldemessig interessant spill fra første sett av semifinalen:

Hva ville du meldt som syd i den aktuelle posisjonen?

3 grand virker som et nærliggende praktisk bud. Med stoppere i begge majorfargene og dessuten ruter konge til å fylle i makkers langfarge bør utgang i grand ha gode sjanser. Men hva om makker er kort i kløver? Da er det fare for at motparten kan hente beita i den farga. Samtidig skal det nevnes at det er en fordel at du har såpass mange som kløver som fire. Jo flere kløver du har, jo mindre er sjansen for at motparten kan hente beita der.

Ender du opp med å melde 3 grand, eller har du noe bedre forslag?

Hele spillet så slik ut:

Egil Homme valgte såvisst riktig da han plukket ut i 4 spar. I 3 grand kløver ut nokså naturlig fra begge sider, og da er det en enkel vei til beit. 4 spar var urokkelig med den aktuelle sitsen, selv med kløver og kløver.

Egil og Marianne Homme var de eneste som fikk utgangssving inn blant de fire parene som satt nord-syd i semifinalene. Heldigvis for vår del holdt det til avansement med minste mulig margin på tross av denne utgangssvingen ut.

Tilbake til inngangsspørsmålet. Hva er beste melding i syd over 3 ruter?

Jeg tenker at man ikke kan kritiseres for å melde 3 grand, men det er nå en gang slik at toppkontrakten er 5 ruter. Er det mulig å havne der på fornuftig vis?

Det som er sikkert er at nord i praksis har benektet 4-korts hjerter ved å hoppe til 3 ruter. Med 4-korts hjerter, 6-korts ruter og tilleggsstyrke vil man heller foretrekke reversmeldinga 2 hjerter. Dette åpner for å spørre seg hva meldinga 3 hjerter fra syd bør bety over 3 ruter.

Skal det være noen vits å lete etter genuin hjertertilpaning bør syd ha 5-kortsfarge. Det går selvsagt an at 3 hjerter lover 5-5 i major, men det er også mulig å bruke 3 hjerter som ei beredskapsmelding som benyttes når man er usikker på hva som skal være sluttkontrakten (i dette tilfellet er usikkerheten knyttet til kløverholdert).

Om man bruker 3 hjerter på denne måten vet ikke nord hva som er usikkerhetsmomentet idet han skal melde over 3 hjerter, men makkerparet får i alle fall en sjanse til til å gjøre seg opp ei formening. I dette tilfellet vil vel nord melde 3 spar og så er det ikke godt å si hva som skjer videre. Syd må kanskje foreslå 3 grand likevel?

Uansett er det verd å avtale med sin makker hva 3 hjerter skal vise i en posisjon som dette.

Det neste spillet vi tar med er hentet fra det første finalesettet, og du skal få servert en ny meldeprøve:

 

Melder du deg på i ugunstig son etter at makker har passet og din høyre motstander har åpnet med 3 hjerter?

Tor Eivind Grude valgte å doble opplysende i lukket rom, og blodbadet var et faktum:

Da røyken hadde lagt seg hadde Tor Eivind fått skrapet sammen fire stikk, og dermed -1700. Det holder ofte til å vinne spillet, men hva skjedde så i åpent rom? Sofie Græsholt Sjødal valgte også å doble, og det kostet skjorta også ved dette bordet:

I 4 kløver doblet ble det hele seks beit for -2000 etter at forsvaret fikk to sparstikk, to hjerterstikk og hele seks trumfstikk. Vest fikk ei sparstjeling og to ruterstjelinger, mens øst fikk tre hjerterstjelinger. 300 i differanse ga 7 IMP til Sømnakameratene.

Det er nok ikke opplagt å melde i nord, men de to som doblet opplysende kan heller ikke kritiseres veldig hardt. Det er likevel et viktig poeng at makker har vært i pass, noe som indikerer at det skal litt til for at det skal stå utgang nord-syd, særlig om det skulle vise seg at hjerter dame er bortkastet. I tillegg er det jo slik at vest som regel har det meste av sine ressurser i hjerter etter sperreåpninga. Det betyr igjen at øst sitter bak den sterke hånda og sjansen for at finessene ryker er overhengende.

Når nord først har valgt å doble, kan det være et alternativ for syd å passe ut, rett og slett fordi det kan bli det billigste selv om kontrakten skulle stå? Om nord er så sterk at man ikke blir doblet og går mange sonebeit i egen vei, da er det kanskje et håp om at 3 hjerter kan være beit også? Eller blir dette kun etterpåklokskap? Uansett var det et interessant spill som også førte til et par latterkuler under sammenligninga lørdag kveld.

Kampen om EM-billett fortsetter søndag morgen klokka 09:50, mens tredje og avgjørende sett starter klokka 12:00. Så langt ser det vidåpent ut. Hvem blir Norges representanter i mix-klassen på Madeira i juni? Følg med i morgen!

Sofies verden og Sømna til finale

Begge semifinalekampene i mix-kvaliken ble snudd i andre halvrunde. Sofies verden lå under 21-40 mot Gunsmoke halvveis, men etter solide 61-16 i andre halvrunde ble det avansement på laget. I den andre semifinalen var det mer jevnt. Nord og sør ledet 34-31 mot Sømnakameratene etter første halvrunde. Sistnevnte vant andre halvrunde 32-25, og kunne slippe jubelen løs etter å ha vunnet med skarve 4 IMP etter 32 spill.

Resultater semifinaler

Dermed er det Sømnakameratene og Sofies verden som skal gjøre opp om retten til å representere Norge i mix-klassen i EM på Madeira i juni. Finalen går over tre sett, ett lørdag kveld og to søndag formiddag.

Semifinalelagene klare

Etter at de to siste rundene av grunnspillet i kvaliken til EM mix er fullført er følgende fire lag klare for semifinalene:

1. Nord og Sør

2. Gunsmoke

3. Sofies verden

3. Sømnakameratene

Vinnerne av grunnspillet fikk velge motstandere blant tredje- og fjerdeplassen, eller rettere sagt lagene som delte tredjeplassen.

Nord og Sør valgte Sømnakameratene.

Semifinalene spilles over 2x16 spill med start henholdsvis klokka 13.00 og 15:10. Deretter spilles første finalesett klokka 17.30 i dag, mens de to siste spilles fra klokka 09.30 i morgen. Finalen går over 3x16 spill

Sluttresultat grunnspill

Jeg kommer tilbake med spill i løpet av kvelden.

Nord og sør i tet etter første dag

Etter første dag av kvalifiseringa til EM Mix er syv av ni kamper i grunnspillet unnagjort. De som har kommet aller best i gang er lag Nord og sør med spillerne Ranja Sivertsvik, Tom Høiland, Marianne Homme og Egil Homme. De har 94 VP, mens Sømnakameratene (Tor Eivind Grude, Marian Grude, Astrid Steen Lybæk og Kristian B. Ellingsen) og Sofies verden (Sofie G. Sjødal, Sven-Olai Høyland, Thea H. Hauge og John Helge Herland) begge har 87 VP.

Gunsmoke (Gunn Helness, Fredrik Helness, Ida Wennevold og Erik Berg) innehar i øyeblikket den viktige fjerdeplassen, som gir den siste billetten til sluttspillet. Det er ei luke på 14 poeng ned til femte- og sjetteplassen, men lagene på disse plassene har nok ikke gitt opp muligheten for avansement. Med ei optimal avslutning kan de komme i betraktning!

Resultater


Ranja Sivertsvik holder kortene tett til brystet, og leder så langt kvaliken sammen med Tom Høiland og Marianne og Egil Homme.
(foto: Allan Livgård)

Turneringsleder har tatt et knippe bilder i løpet av første spilledag. Disse er publisert på NBFs Facebookside.

Vi skal se nærmere på et par av spillerne som har dukket opp i løpet av fredagens spilling. Det første er hentet fra første runde:

Du sitter i vest og skal planlegge motspillet mot 4 spar (du valgte å ikke melde inn 1 grand). Makker spiller ut hjerter 10, og spillefører vinner med esset i bordet. Deretter følger spar til kongen og spar dame. Makker følger på begge trumfrundene.

I stikk fire spiller spillefører ruter til kongen og ditt ess. har du lagt en plan for hvordan denne kontrakten skal beites?

Hele spillet så slik ut:

Her er det eneste som i praksis gir beit å skifte liten(!) kløver. Alternativt kan det fungere like godt å fortsette med en passiv hjerter, men det er viktig å legge liten kløver idet det spilles kløver fra bordet slik at ikke spillefører lukter lunta og finner på å gå opp på dama. Av samme grunn er det viktig at du unngår å legge ned ess-konge i kløver.

Merk at makkers fordelingskast i ruter spiller en viktig rolle. Om dere spiller med norske fordelingskast, vil toeren vise et ulikt antall ruter. Det må i praksis være 3-korts siden makker nok ville spilt ut ruter med singleton. Dermed er spillefører markert med kun dobbelton ruter, og du kan utelukke flere motspillsstikk.

Hvor ligger da eneste sjanse til beit?

I og med at du har 15 hp selv og det er 13 i bordet, er det enkelt å regne ut at makker ikke kan ha stort. Hjerter konge er det i alle fall ikke plass til etter nords invittmelding. Dermed blir eneste sjanse til beit at forsvaret får hentet tre stikk i kløver!

Da kan man like gjerne spille liten kløver første runde farga spilles. I praksis blir det da beit om makker har enten dama eller knekten i kløver, forutsatt at spillefører har minst tre kort i farga.

Ved halvparten av bordene gikk vest inn med 1 grand, som naturlig nok ble doblet av nord. Kontrakten gikk tre beit ved de fleste av bordene. To bord stoppet i delkontrakt i spar, mens de tre siste meldt utgang i spar. Ved alle disse tre bordene var nord spillefører, men det var ingen av øst-vest-parene som fant veien til beit i denne soneutgangen.

Ei mulig forklaring kan være at vest har meldt inn 1 grand før nord havnet i 4 spar. Om så skjer kan spillefører nemlig regne ut at vest må ha både esset og kongen i spar, og kan spille kløver til dama uten problem.

Vi tar med et spill fra fredagens siste kamp også. Hva ville du meldt i vest i denne posisjonen?

La oss si at du passer. Nord melder så 4 spar i neste melderunde, før det går to passer til deg. Har du krefter til å være med denne gang?

Hele spillet så slik ut:

Som du ser står det elleve stikk i minor så lenge man løser ruteren uten taper. Men det var sannelig ikke enkelt å komme med. Dette spillet illustrerer viktigheten av å komme seg på 3-trinnet når man vet om 9-korts tilpaning i major. Om Sven-Olai hadde meldt på 2-trinnet kunne Astrid i vest vært med med 2 grand for å vise begge minor.

Mitt lag måtte notere 15 IMP ut i kampen mot Sofies verden etter at Sofie vant elleve stikk i 4 spar i sonen, mens Thea Hove Hauge og John Helge Herland meldte og vant 5 kløver ved det andre bordet.

Det var kun ved to av bordene at øst-vest kom med i meldingsforløpet, begge steder etter at vest åpnet med svake 2 ruter. Espen Haugstad og Lise Blågestad kunne notere hele 750 på spillet etter følgende meldingsforløp:

Du kan også lese om et spill fra første dag på GeOs blogg.

I morgen, lørdag, spilles de to siste innledende kampene mellom klokka 10:00 og 12:10. Deretter braker det løs med semifinaler klokka 13:00 og finale klokka 17:30.

Kvalifisering til EM Mix nasjonslag

Helga 24. til 26.januar spilles det kvalifisering om retten til å representere Norge i mixklassen i EM for nasjonslag, som spilles på Madeira i Juni.

Ti lag stiller til start i lokalene til Oslo bridgekrets.

Kampoppsett og resultater

Les mer i nyhetssak på NBFs hjemmeside

Jeg kommer tilbake med mer stoff og et par spill i løpet av helga.


Vinnerne fra forrige mix-kvalifisering, som ble avholdt høsten 2018. Fra venstre Finn Brandsnes, Stine Holmøy, Maja Rom Anjer og Odin Svendsen.

Lag Johnsen til EM!

Sverre Johnsen, Åsmund Stokkeland, Jan Mikkelsen og Arve Farstad vant sistesettet i kvalifiseringa med IMP-sifrene 71-3, og vant dermed kvalifiseringskampen 194-89. Med det er de klare for å representere Norge i veteranklassen i neste års EM på Madeira.

Resultater


Lag Johnsen vant til slutt kvalifiseringskampen med mer enn 100 IMP. Fra venstre Sverre Johnsen, Jan Mikkelsen, Åsmund Stokkeland og Arve Farstad.

Du kan lese om et spill fra siste sett på nettsidene til Bridge i Norge

Johnsen fester grepet

Lag Johnsen vant det fjerde og nest siste settet med 19 IMP, og har dermed festet grepet om kampen. Før de siste 16 spillene leder de med 37 IMP.

Resultater


Lag Johnsen under sammenligninga etter fjerde sett, fra venstre Jan Mikkelsen, Sverre Johnsen, Åsmund Stokkeland og Arve Farstad.


Åsmund Stokkeland (t.v.) og Jan Mikkelsen kan notere ledelse med 37 IMP etter fire av fem sett.

I settets siste spill ble kontrakten 4 spar doblet ved begge bord (meldingsforløpet under er hentet fra åpent rom):

Med åpne kort er kontrakten to beit, men det fordrer at øst-vest får med seg stjelingene i ruter.

Jan Mikkelsen spilte ut spar 3, som gikk via knekten til esset hos Peter Marstrander. For ikke å miste kontrollen på spillet dersom trumfen satt 3-1, fortsatte spillefører med ruter i stikk to, og dermed fikk forsvaret en ny sjanse til å få med seg den nødvendige ruterstjelinga.

Jan stakk med esset, og fortsatte med hjerter til makkers ess. Hvordan bør motspillet gå for at motspillerne skal få med seg stjelinga nå?

Aktuelt fortsatte Arve Farstad med kløver konge, som han fikk beholde for. Ny kløver kunne Peter stjele, før han kunne trekke ut trumfen med spar konge. Deretter fulgte kongen og dama i hjerter. Da knekten kom på, trengte han ikke en gang å ta ruterfinessen i og med at hjerter 9 ble godspilt for et tredje ruteravkast i bordet.

Også ved det andre bordet ble det spilt 4 spar doblet med hjemgang. Dermed uavgjort spill.

Et par spill fra tredjesettet

Etter første dag av kvalifiseringa til neste års EM for veteranlag leder lag Johnsen (Sverre Johnsen, Åsmund Stokkeland, Jan Mikkelsen og Arve Farstad) med IMP-sifrene 91-73 over lag Anderssen (Rune B. Anderssen, Peter Marstrander, Lars Eide og Alf E. Anderssen). Dermed er det hele nokså åpent før de 32 siste spillene i morgen. De to siste settene spilles henholdsvis klokka 10 og 12 søndag. Som tidligere lovet skal vi ta et tilbakeblikk på et par av spillene fra dagens siste sett.

Først et eksempel på at de såkalte småspillene i mange tilfeller kan bidra til å avgjøre en kamp:

Det er grunn til å tro at det mest normale på dette spillet vil være delkontrakt i spar øst-vest. I og med at trumfdama sitter single i nord, er det mulig å vinne hele ti stikk. Forsvaret må få to kløverstikk i tillegg til trumfesset.

Etter at Lars Eide, naturlig nok, hadde passet i åpning med østs hånd, valgte Alf E. Andersen å nøye seg med 1 spar. Det var jo egentlig ikke grunn til å tro at det skulle stå utgang mot en forhåndspasset makker.

Ved det andre bordet kom ikke Jan Mikkelsen og Arve Farstad med i meldingsforløpet, og gikk dermed glipp av delkontrakten i spar:

Peter Marstrander fikk spille 2 ruter i nord. Den fikk han hjem etter å ha tapt tre stikk i ruter og to i hjerter. Dermed ble det delkontraktssving til lag Anderssen.

Jeg kan tenke meg at Arve syntes sparfarga var for tynn til å gå inn med 1 spar mot en passet makker, særlig tatt i betraktning at han hadde bare 9 hp også. Men det skulle vise seg at det ikke ble så enkelt å komme med i det hele tatt da han valgte å passe første gang. Det er jo ikke spesielt fristende å gå inn på 2-trinnet i andre melderunde. Nord har riktignok forhåndspasset, men kan jo likevel ha så mye som 10-11 hp. Egentlig er det scenarioet fortsatt mulig i tredje melderunde. 2 kløver fra nord kan jo innebære ei invitthånd av noe slag, men aktuelt var det altså ei svak hånd og ønske om å spille 2 ruter i stedet for 1 grand som var bakgrunnen for 2 kløver.

Kanskje bør det faktum at det ikke ble lettere å komme med senere i meldingsforløpet gjøre at man bør spørre seg to ganger før man passer over 1 kløver. Man ville selvsagt gjerne hatt en topphonnør i farga slik at man tåler at makker spiller ut fra for eksempel kongen dobbel, men her blir det til syvende og sist ulike hensyn som må veies opp mot hverandre.

Spill 42 inneholdt flere interessante poeng. Det første du må ta stillin til er hva du vil åpne med som øst:

 La oss si du spiller med 15-17-grand. Er denne hånda i så fall god nok til oppvurdering til 1 grand?

Begge veteranspillerne som satt i østs posisjon mente det.

Det som gjør det aktuelt er at du har ei god 5-kortsfarge i kløver. Et sentralt poeng er at du har mellomkortene i kløver. Ei farge med EK987 inneholder like mange honnørpoeng som EK432, men den første farga er likevel betydelig bedre.

Meldingsforløpet fortsatte på følgende vis:

2 ruter var overføring til hjerter og 4 kløver viste minst 6-kortsfarge i hjerter, kortfarge i kløver og sleminteresse. Hva ville du meldt i øst over 4 kløver?

Har du til 4 ruter, eller går du ned i 4 hjerter?

Både Jan Mikkelsen og Lars Eide valgte å melde 4 hjerter. Dermed ble det endestasjonen. Når vi ser øst og vests hender mot hverandre, er dette en slem man gjerne vil være i:

 

Det kan ved første øyekast se ut til at lilleslemmen står på ruterfinessen, men det finnes faktisk en tilleggssjanse. Har du fått øye på den?

Om kløveren er fordelt 4-3 hos motparten, kan du få kastet begge vests spartapere, den ene på kongen og den andre på dem femte kløveren, som i så fall kan trumfes god.

La oss si du får spar ut til esset. For å holde overgangene i orden er det viktig å gå i gang med godspilling av kløveren før trumfen trekkes ut. I stikk to kan du spille kløver til esset fulgt av kløver til stjeling. Deretter hjerter ess, hjerter konge og hjerter til dama. Om begge motstanderne følger på kløver konge, betyr det at farga sitter rundt og kan trumfes god.

Trumf i så fall kløveren god, spill ruter til esset og kast din siste spar på det godspilte kløverstikket. Deretter kan du presse ut ruter konge for å sette opp det tolvte stikket.

Skulle kløveren være fordelt 5-2, blir du avhengig av ruterfinessen. Hjerteren 4-0 gjør også at du blir avhengig av ruterfinessen dersom du får spar ut.

Anderssen knappet litt innpå

Lag Anderssen vant det tredje settet i veterankvaliken med 3 IMP, og knappet dermed litt innpå forspranget til lag Johnsen. Før morgensdagens to avgjørende sett leder sistnevnte med IMP-sifrene 91-73. Dermed lever kampen i beste velgående før de 32 siste spillene.

Jeg kommer tilbake senere i kveld med et par spill fra tredjesettet.


Åpent rom i tredjesettet: fra venstre Peter Marstrander, Jan Mikkelsen, Rune B. Anderssen og Arve Farstad.


Lukket rom i tredjesettet: fra venstre Alf E. Andersen, Sverre Johnsen, Lars Eide og Åsmund Stokkeland.

Sverre og co vant andresettet

Det andre av fem sett i kampen om å representere Norge i veteranklassen i neste års EM ble vunnet av laget til Sverre Johnsen med IMP-sifrene 29-12. Dermed leder de 69-48 etter at 32 av 80 spill er unnagjort. I skrivende stund er spillerne akkurat i gang med dagens siste sett.

Resultater

I andre sett var det ingen veldig store svinger. Lederlaget hadde imidlertid tre ganger 6 IMP og to ganger 5 IMP i riktig kolonne. Vi skal se nærmere på et av spillene som ga 6 IMP inn. Hvordan ville du planlagt å melde hånda i syd?

Hånda kan by på problemer i et naturlig system da den strengt tatt faller mellom flere stoler. Noen vil si det er greit å åpne med 1 grand med single topphonnør. Andre liker ikke singleton i det hele tatt i grandåpninga, mens enkelte er villige til å strekke seg så langt som at single ess eller konge er innenfor. Hva tenker du?

Det er vel egentlig de færreste som ønsker å åpne med 1 grand når de har en singleton. Men til syvende og sist handler dette om at man i noen situasjoner har ei veldig vanskelig gjenmelding. Det blir rett og slett valget mellom onder. Hvordan kan vi lyve minst mulig og samtidig ha størst mulig sjanse til å finne toppkontrakten?

Jeg mener helt klart at sydhånda er for dårlig til at man kan vise den som ei revershånd i minor. Det er riktignok 16 hp, som i seg selv er helt i nedre sjikt for hva man kan forvente av en revers, men i disse 16 poengene er det inkludert ei single dame. Den har i alle fall ingen verdi med tanke på stikkpotensialet på egen hånd, selv om den godt kan ha en viss verdi for makker. Kvaliteten på ruterfarga er i tillegg heller dårlig.

Jeg tenker at det kan være et alternativ å åpne med 1 kløver for så å gjenmelde 2 kløver over makkers forventede 1 hjerter. Det lover normalt 6-kortsfarge, men farga er såpass god at man ikke trenger å ha dårlig samvittighet for å ha meldt den to ganger. Om man bestemmer seg for at 1 grand i åpning ikke er tingen, går min stemme til åpning 2 kløver fulgt av gjenmelding 2 kløver.

Sverre Johnsen og Åsmund Stokkeland spiller med et sterkt kløversystem der 1 kløver enten viser 17+ uansett fordeling eller en 10-13-grand. 1 ruter er naturlig, og lover normalt minst 4-kortsfarge. Det er kun i noen spesielle tilfeller at det kan være på 3-kortsfarge. De fikk meget god kontroll på spillet, og havnet i 3 grand etter følgende meldingsforløp:

 

Åsmund fikk vist akkurat hva han hadde, og dermed var det ikke vanskelig for Sverre å lette til utgang. Det var naturlig for Sverre å nøye seg med 2 ruter i andre melderunde da 2 kløver i utgangspunktet er å betrakte som 11-14 hp. Om makker har mer enn det, melder han en gang til over 2 ruter.

Ved det andre bordet gikk meldingene slik:

Vi har allerede vært inne på at Alf har ei vanskelig gjenmelding. En av fordelene med 2 kløver er at det er større sjanse for at meldingsforløpet holdes i gang dersom det står utgang. Over 1 grand er det helt naturlig å passe med en flat 11-poenger i nord. Over 2 kløver må imidlertid nord avgi ei melding til med tre toppstikk når makker viser langfarge i kløver. Ess-konge-dame sjette i kløver holder jo trolig til at det står 3 grand så lenge motparten ikke er i stand til å hente fem sparstikk!

Det ble ti stikk ved begge bord. I og med at nord-syd var utenfor sonen ble det dermed 6 IMP til lag Johnsen.

Jevnt etter første sett i veterankvaliken

Helga 16. og 17.november spilles det om retten til å representere Norge i veteranklassen under EM på Madeira i juni neste år.

Følgende to lag har meldt sin interesse, og spiller stikkamp over totalt 80 (5*16 spill):

Lag Johnsen:
Sverre Johnsen - Åsmund Stokkeland
Jan Mikkelsen - Arve Farstad

Lag Anderssen:
Rune B. Anderssen - Peter Marstrander
Lars Eide - Alf E. Andersen

Resultater oppdateres etter hvert sett

I nyhetssaken på bridge.no kan du blant annet se tidsskjemaet.

Første sett var nokså jevnt. Etter de første 16 spillene leder lag Johnsen med IMP-sifrene 40-36.

Vi skal kaste et blikk på de to spillene som ga størst omsetning i første sett.

I spill 10 fikk sydspillerne ved begge bord denne meldeprøven. Hva ville du meldt?

Det er vel liten tvil om at nord må ha relativt sterke kort med minst 5-5 i spar og ruter. Selv har du tilpasning til begge fargene, og praktisk talt alle dine honnørpoeng i makkers farger. Har du tro på at det står slem?

Nord hadde såpass gode kort at det var en smal sak å vinne alle 13 stikkene, men det var kun det ene bordet som kom ut i lilleslem:

 Dermed ble det 13 IMP til lag Johnsen i kampens tiende spill.

I settets nest siste spill var det imidlertid duket for revansje. Denne gang handlet det om å finne en vei til beit i 5 spar:

Meldingsforløpet i utsspillprøven er hentet fra åpent rom, hvor Arve Farstad satt i vest. Han spilte ut hjerter ess, og da var det ikke lenger mulig å beite kontrakten siden spillet så slik ut:

I lukket rom gikk meldingsforløpet noe annerledes:

1 spar fra Åsmund var begrenset til 15 poeng, og dermed valgte Sverre å ta sjansen på at det ikke sto slem. Å hoppe til 4 spar setter motparten under mer press, og kanskje øker det sjansen for å få kjøpe kontrakten?

Tilbake til motspillet. Alf Andersen spilte ut kløver ess. Deretter skiftet han til hjerter 7. Han og makker Lars Eide spiller invitt inne i spillet. Eneste beitemulighet er høyst sannsynlig å få makker inn på hjerter konge slik at man kan få ei ruterstjeling, som blir forsvarets tredje stikk.

Lars vant med hjerter knekt og returnerte en ruter til stjeling hos Alf. Dermed 14 IMP til lag Anderssen etter at det ble 850 i 5 spar doblet ved det andre bordet.

Etter det første av fem sett er det altså helt åpent hvem som skal representere Norge i veteranklassen under EM på Madeira neste sommer. I skrivende stund er spillerne godt i gang med andre sett. I løpet av ettermiddagen kommer det ei oppdatering med resultater og ett spill eller to derfra. Følg med!

Intervju med Christian Vennerød

Christian Vennerød slutter som landslagskaptein i åpen klasse. Ti år som landslagskaptein ble toppet med EM-gull i fjor og bronse i årets VM. Vi har tatt en prat med Christian om tida som landslagskaptein.

Les mer i nyhetssak

Kan du fortelle litt om din bakgrunn, spesielt i bridgesammenheng?

Jeg begynte å spille som 13-åring, og året etter dro makker og jeg til Akademisk Bridgeklubb for å prøve oss mot Villy Varnås, Tore Jensen, Knut Koppang & co. Vi ble sist en lang stund, men spilte etter hvert for klubben i kretsen. Som gymnasiast ble jeg formann i Oslo Høyere skolers Bridgeforening, og arrangerte Oslomesterskap mellom skolene både for lag og par.  Vi fikk ingen støtte fra kommune eller stat, fra kretsen eller NBF. Det er et tankekors at dagens unge – uansett idrett eller aktivitet - ser ut til å være helt avhengig av både pengestøtte, voksne og organisasjonslivet for å lage den enkle moro som vi ordnet selv den  gangen. Her møtte jeg durabelige intellektuell motstand i Koch, Clemetsen og Bølviken, men hadde fordelen av å være ett år eldre.

Så ble det Bergen akademiske bridgeklubb, der jeg satt i styret og ble kretsautorisert turneringsleder. Sammen med min makker Kåre Ivar Wang dro jeg i gang Bergen Akademiske Bridgeklubbs Storturnering. Kåre og jeg ble tatt ut på Bergen Bylag og møtte de andre storbyene i Norge i «Firkanten» som var den øverste turneringen i Norge før divisjonen ble etablert. Vi brukte over 40 timer i uken på bridge, og studiene på NHH led såpass at jeg sluttet å spille for å ta eksamen. Så tok jeg ikke i en kortstokk på 25 år.

En vakker dag på nittitallet traff jeg tilfeldigvis Kåre igjen på gaten. Vi fortsatte i sporet fra 25 år før, og deltok etter kort tid i 1. divisjon, og jeg ble tatt ut på Norges første veteran-landslag i 2001 med min gamle kompis Jon Sveindal og min nye makker Henning Hellemann. 

I dag er ambisjonene små, og jeg spiller mest for hyggens skyld, i den svært trivelige Tøffelklubben, og med min primære makker Petter Goldenheim når han er i landet. Neste år skal vi ta den Trans-sibirske jernbane fra Moskva til Beijing og spille bridge hele veien.

Hva har vært høydepunktet i tida som landslagssjef?

Det er mange, men jeg ble nok aller gladest da vi moste Italia i sluttspillet i VM! Italia har vunnet så mye med juksemakere på laget. Det er nok å minne om Fantoni - Nunes og The blue team. De andre lagene som kunne velge motstander før oss turte ikke å velge Italia.


Christian Vennerød framhever seieren mot Italia i kvartfinalen i årets VM som et av høydepunktene i løpet av tida som landslagskaptein. Til slutt ble det bronse i mesterskapet
etter en sterk seier mot USA 1 i bronsefinalen.

Hva har vært det beste med å være landslagskaptein?

At bruttotroppen ble en suksess. Jeg måtte etablere en elitetropp som jeg kunne velge spillere fra. For å få spillerne til å bruke nødvendig tid og energi, måtte de vite at de var sett, og at landslaget var et realistisk mål, og at de ble vurdert på en fair måte. Derfor utviklet jeg konseptet med en «bruttotropp», noe styret i NBF sluttet seg positivt til som en god ide.

Hva har vært den største nedturen?

Det har sportslig og kameratslig sett vært en sammenhengende opptur. Men hvis jeg skal lete etter noe negativt, må det være at jeg ble skuffet over at NBF ikke fulgte opp Skoda da jeg skaffet bilfirmaet som sponsor for landslaget. Skoda fikk verken bilder, feedback eller kopi av BIN der landslaget smilte på forsiden med Skoda på brystet. Ingen ringte til Skoda eller tok kontakt med dem.

Hva har vært (mest) utfordrende?

Starten. Du må huske på at jeg tok over da Tor og Geir ble kjøpt av Monaco. Ni av de neste ti jeg hadde på listen, sa nei takk til å spille med flagget på brystet. Et helt nytt landslag måtte bygges opp rundt Boye. Det var viktig at spillerne følte at jeg spilte med åpne kort og ikke tok ut egne favoritter. Jeg utarbeidet derfor 16 kriterier for å bli tatt ut, og offentliggjorde dem. Jeg fulgte kriteriene nøye, og er fortsatt stolt over den listen, som også ble oversatt til engelsk og publisert i et utenlandsk bridgemagasin. 

Jeg satte opp store regneark på Excel der alle mulige spillere og parkombinasjoner ble nøye vurdert etter alle kriteriene.

 
EM i Ostende i 2010 var Christians første mesterskap som landslagskaptein. Kun Boye Brogeland var igjen fra lagene som hadde tatt gull i VM 2007 og EM 2008.
Norge ble nummer 14 i EM for ni år siden.


Norge endte på 15.plass i EM 2012, som ble spilt i Dublin.

Hva har vært de viktigste faktorene for suksessen de to siste årene?

Det er fristende å svare: Det arbeidet som ble lagt ned i de åtte første årene .

Men det er bare halve sannheten. Det har vært viktig at Boye og Espen har hatt ork og lyst til å være vårt kjernepar og spille nesten alle kamper. At de helst ønsker seg å møte de vanskeligste lagene, og gjerne motstandernes beste par. At Boye og Espen spiller så mye er samtidig en belastning på dem som spiller mindre. Hvis de bare får 16 spill daglig, føler de lett at de går på tomgang og ikke får vist hva de er gode for. Vi har derfor begynt turneringene med at alle spiller like mye, slik at alle par kommer skikkelig i gang. Slikt som dette går bare bra i et godt kameratskap der alle har et realistisk syn på sitt eget pars styrke og setter fellesskapet foran seg selv.

Samtidig må jeg nevne at ledelsen med Sten som coach og Turbo som sportssjef ved min side har ført til at alle beslutninger har vært gjennomdiskutert før de settes i verk. Det tror jeg har gitt hele laget en grunnleggende trygghet.


I EM 2018 i Ostende sto Norge for en fantastisk prestasjon da de gikk helt til topps. Med det kvalifiserte Norge seg for Bermuda Bowl for første gang på ti år.

Det er ingen tvil om at det er små marginer og mange om beinet i europeisk bridge. Før suksessen i 2018 og 2019 var det et par europamesterskap hvor det ble nesten for det norske laget.


I EM 2014 i Opatija havnet Norge på 8.plass etter en dårlig avslutning på mesterskapet. Den gang var det bare seks plasser til VM, og dermed ble det ikke Bermuda Bowl på Norge i 2015.


Også i EM 2016 i Budapest var det norske laget svært nære å kvalifisere seg til VM. Med få spill igjen var Norge innenfor topp 6, men endte til slutt som nummer ni.
(foto: European Bridge League)

Hva må til for å følge opp resultatene fra de siste par årene?

En viss porsjon flaks kommer alltid godt med

Vi må innse at selv om vi har vært gode, har vi også hatt tur. Det er ikke slik at EM-gull eller VM-bronse kommer tikkende hvert år – uansett hvor gode vi er.

Det kan bli en utfordring for de gode spillerne som er i bruttotroppen, men ikke kommer på landslaget.  Hvis HH kommer tilbake på landslaget og Bakke-Grude blir så gode som jeg tror de kan bli, er det faktisk for få plasser ledige. Da er det viktig at NBF hjelper de beste til å få internasjonal matching, helst som mer eller mindre proffe på et sponset lag i de amerikanske mesterskapene. Her må NBF legge seg i selen. Uten matching i USA blir man ikke god nok.

Hva skal du bruke tida på nå?

Jeg driver jo med spill til daglig: Vennerød Forlag AS er trolig Norges største spill-forlag. Vi er veldig store på både kortstokker og sjakk og selger ca 300 brettspill. Våre største suksesser er «Politisk Ukorrekt» og «Stor i kjeften» som begge er spilt av ca 2 millioner nordmenn.

I hvilken grad kommer du til å være involvert i og følge med på norsk bridge framover?

Selv i de 25 årene da jeg ikke tok i en kortstokk, leste jeg Bin og Bridge World. Å følge med på bridge, er like naturlig for meg som å puste.


Her er Christian sammen med laget som ble nordiske mestere i Ørebro i 2011.


I desember 2011 deltok Norge i Sport Accord World Mind Games i Beijing.

BRONSE TIL NORGE!

Det holdt! Norge trakk det lengste strået til slutt, og sikret med det VM-bronse! Gratulerer til Boye Brogeland, Espen Lindqvist, Terje Aa, Allan Livgård, Ulf Tundal, Nils Kvangraven, Christian Vennerød (NPC) og Sten Bjertnes (coach)!

Her er resultatene etter det femte og siste settet av bronsefinalen:

 Glade norske bronsevinnere!


Foto: Francesca Canali, World Bridge Federation

Etter de seks første spillene ledet Norge settet 9-0. Flesteparten av disse IMPene kom på spill 2:

2 ruter fra Terje viste 8-11 honnørpoeng og 6-kortsfarge. Det var vanskelig å finne hjertertilpasninga med den aktulle innledninga. I 3 grand måtte Allan finne ruterdama etter spar ut. Det gikk fint med dama dobbel foran lengden i ruter. Om man vurderer å ta finessen er det etter meldingene naturlig å ta den gjennom øst. Ni stikk og 600 på bok.

Ved det andre bordet fant Espen og Boye stampen over 4 hjerter:

Så lenge man løste kløveren med én taper var det ikke mer enn to beit. Dermed 7 IMP til Norge.

I spill 4 profitterte Espen (øst) og Boye på sitt overføringssystem etter 1 kløver. Det gjorde at de fant hjertertilpasninga allerede på 1-trinnet:

1 ruter fra Boye viste minst 4-korts hjerter, mens 1 hjerter garanterte 3-kortstilpasning. Dermed viste Boye om hjertertilpasninga, og kunne være med til 2 hjerter. I den kontrakten ble det hele ti stikk. Ved det andre bordet ble øst spillefører i 1 grand. Det er ikke opplagt å melde hjerteren en gang til på 5-kortsfarge i vest. I 1 grand må man spille på merket for å få hjem kontrakten. Det klarte Levin akkurat, og dermed ble det 2 IMP til Norge. Det er imidlertid verdt å nevne at dette spillet var feilscoret med beit i 1 grand ei stund, og dette fikk det til å se ut som om den norske ledelsen var større enn den reelt var.

I spill 7 fikk USA 5 IMP etter at de fikk hjem 2 hjerter i åpent rom, mens Boye gikk beit i lukket. Norge vant 1 IMP på spill 8 på ett overstikk. Etter halvspilt sett sto det 10-5 til Norge, og den norske ledelsen i kampen var dermed på 9 IMP totalt.

Spill 9 var buttspill, men så ble det sving igjen på spill 10. Hvordan ville du planlagt spilleføringa i 3 hjerter etter spar ess i utspill fulgt av ny spar?

Terje hadde valget mellom å gjenta ruteren eller melde hjerter på 3-kortsfarge etter at vest hadde vært inne med 2 spar. Han valgte 3 hjerter.

Terje la liten på sparfortsettelsen, og kongen kom som ventet på fra øst Øst fortsatte med ruter 4 til esset. Hjerter 10 fikk seile til dama, og ruter 2 ble spilt opp igjen. Hva nå?

Terje tok finessen med tieren, og det gikk bra. Vest fulgte med en liten. Terje spilte nå akkurat slik han måtte med den aktuelle sitsen. Han tok for hjerter 9, og fortsatte med to høye ruter. vest saket to spar, og øst måtte følge farge like mange ganger. Fra blindemann ble det kastet to kløvere. Deretter kløver mot kongen.

 Hele spillet så slik ut:

Forsvaret kunne ikke få for mer enn kløver ess. Terje hadde en trumf igjen på hånda som var større enn østs høyeste, og kunne dermed trumfe over om det gikk spar til stjeling.

Ved det andre bordet gjenmeldte Rodwell 3 ruter i stedet for 3 hjerter:

Der ble det ei beit, og 6 IMP til Norge.og dermed var Norges ledelse oppe i 15 IMP med seks spill igjen å spille. I spill 11 vant Norge 2 IMP, mens spill 12 gikk ut. Dermed var Norges ledelse oppe i 17 IMP med fem spill igjen.

I spill 13 var det klart for action igjen:

Etter at makker doblet negativt over 2 hjerter, tok Boye sjansen på 3 grand. Hvis makker hadde ett virksomt kort ville det være godt spill for den kontrakten. Dessverre hadde Espen denne gang desidert minimum i form av lavhonnører og dessuten singleton ruter. Ingen av delene gjorde det lettere å få satt opp ruterfarga. Boye var inne for mange beit, men motspillerne rotet det til, og da røyken hadde lagt seg hadde Boye fått skrapet sammen syv stikk. Det var likevel et skummelt resultat.

 Slik gikk meldingene ved det andre bordet:

Terje hadde sjansen til å passe 3 ruter. Der blir det fort to beit. Om Norge hadde fått 200 inn ville det blitt 7 IMP til USA. Han meldte imidlertid 3 hjerter, og der gikk Allan 200 i beit i stedet. 12 IMP ut.

I tredje siste spill gikk Espen beit i 2 grand, mens Levin fikk hjem samme kontrakt mot Terje og Allan etter at de ikke fant beste motspill. 5 IMP til USA gjorde at det var uavgjort før de to siste spillene. Om de to siste spillene gikk ut ville Norge vinne bronsen takket være seier i internoppgjøret i Round Robin!

I nest siste spill stoppet Meckstoth og Rodwell i 4 kløver etter at Espen og Boye hadde blandet seg inn etter den sterke kløveråpninga:

Boye og Espen startet med å innkassere to ruterstikk, og dermed måtte Meckstroth gjøre rett i hjerter for å få hjem kontrakten. Det klarte han. 130 til USA.

Men du har kanskje lagt merke til at 4 spar er en meget god kontrakt. Kunne Allan og Terje klare å melde denne utgangen i sonen?

Det klarte de, ja:

Forutsatt at sparen løser seg uten taper må man gjøre rett i hjerter dersom motparten starter med å innkassere to ruterstikk. Allan fikk kløver knekt ut, og da slapp han å gjette hjerteren. Etter å ha tatt ut trumfen kunne han ta for alle kløverstikkene og kaste en ruter fra hånda på bordets siste kløver. Nå handlet hjertervalget bare om overstikket. Allan gjettet ikke riktig, men kunne uansett notere 620 i den norske kolonna.

10 IMP inn lot seg høre på nest siste spill. Da hadde vi litt å på før det siste. Det så heldigvis ikke ut til å være det mest typiske svingspillet. Rodwell fikk ni stikk i 2 spar for den nette score av 140. Skulle dette gå galt, måtte det skje noe spesielt ved det andre bordet.

Heldigvis fikk vi ikke oppleve det! Allan og Terje hentet ei sonebeit i 3 ruter. Dermed tapte Norge 1 IMP på siste spill, men vi kunne likevel slippe jubelen løs. Norge vant kampen med 9 IMP, og kan dermed smykke seg med bronsemedaljer. Gratulerer igjen til både spillere og støtteapparat!

I kveld blir det medaljeseremoni før vi alle vender nesen hjemover grytidlig i morgen. Det har vært innbringende dager for norsk bridge i Kina. Godt å avslutte med å slå USA og reise hjem med VM-medalje i bagasjen!

Fjerde sett: Meldevurderinger

Det fjerde settet av bronsefinalen ble til slutt temmelig jevnt. Etter at USA tok en tidlig ledelse i settet, kom Norge tilbake i føringa etter et par svinger inn. Det var imidlertid amerikanerne som fikk siste ord i settet etter en utgangssving inn, og dermed tapte Norge med 2 IMP. Dermed er ledelsen skrumpet inn til 4 IMP før de siste 16 spillene. Dette kan nesten ikke bli mer spennende!

Resultater etter 4 av 5 sett:

Idet du leser dette oppdateres innlegget med spill fra settet

Nok en gang fikk vi se mange interessante spill. I settets andre spill tok øst opp følgende 13 kort i førsta hånd, gunstig sone:

Er dette nok til å åpne med 3 kløver?

Svaret avhenger selvsagt av hvilken stil man har, og det er grunn til å være på bølgelengde med makker når det kommer til disse vurderingene slik at begge parter vet hva de har å foholde seg til.

Nils åpnet med 3 kløver, i henhold til den stilen han og Ulf har i denne posisjonen:

Denne gang ble det blodbad da nord hadde til å doble opp med sin monsterhånd, og syd gladelig ville sette seg på 3 kløver. Da røyken hadde lagt seg hadde Nils skrapet sammen fire stikk, og måtte notere 1100 ut.

Ved det andre bordet passet Meckstroth i åpning med Nils sine kort. Det ble likevel action etter hvert i meldingsforløpet der også:

Amerikanerne ble også doblet, men det var langt billigere i 2 hjerter selv om Espen og Boye fikk med seg stikkene. 300 inn kunne ikke måle seg med scoren fra lukket rom. Dermed måtte vi notere 13 IMP ut, og samtidig konstatere at USA var i ledelsen for første gang i kampen:

Et par spill senere var det syds tur til å gjøre ei meldevurdering. Hvilken melding ville du valgt i førstehånd, gunstig sone:

Både Boye Brogeland og Bobby Levin åpnet med 1 ruter. De vurderer vel at hånda er for god til å åpne med 3 ruter, i alle fall sett i forhold til hva makker normalt kan forvente av ei sperreåpning på 3-trinnet i denne posisjonen. Det er i førstehånd at sperremeldinger har aller størst effekt, og det gjør at mange vurderer at det har mye for seg å sperre aggressivt. For enkelte blir en konsekvens av det at det som for noen år siden var ei ideell hånd å sperre med nå har blitt for god til det!

Aktuelt spilte kanskje ikke meldevalget noen stor rolle:

Ulf hadde ikke så mange honnørpoeng, men en veldig spillesterk hånd. Han valgte å innlede med ei dobling. Over 2 ruter fra Nils, som var generelt krav, hoppet Ulf til 4 hjerter. Det ble sluttkontrakten. Aktuelt sto det slem, i alle fall med åpne kort. Trumfen satt 2-2, og dermed kunne man for eksempel spille kløver til esset etter å ha spilt en stor trumf frå hånda for deretter å stjele en kløver. Hjerter til kongen i bordet trekker ut motpartens trumf, og spillefører kan dermed hente resten av stikkene med kløveren godspilt.

Men er dette beste spilleplan? La oss si motspillerne starter med å ta ett ruterstikk før syd skifter til spar. Du har kanskje ikke så stor på sparfinessen, og i så fall stikker du vel med esset. Et viktig poeng er at kløveren kan løse seg uten å måtte trumfes god (3-3-sits eller knekten dobbel). I tillegg er det skvismuligheter.

Denne gang kom ingen av bordene i slem, og i utgang var det ikke mye å bekymre seg, om man ser bort fra mulige overstikk. Ulf fikk tolv stikk, mens Rodwell fikk ett mindre. Dermed 1 IMP til Norge. Så jevnt som dette har utviklet seg til å bli kan godt disse småscorene være med på å avgjøre utfallet av kampen, så det er verdt å ta med seg alle sjanser!

Det skal sies at meldingsforløpet gikk noe annerledes ved det andre bordet. Rodwell gikk inn med 4 hjerter direkte over 1 ruter. Dermed har han ikke samme informasjonen som Ulf, og det blir betimelig å trekke ut trumfen, for så å teste om kløveren løser seg. Hvis ikke kløveren brekker, kan man falle tilbake på finessen i spar.

I spill 21 var det øst sin tur til å plukke opp ei lignende hjerterfarge. Hva ville du åpnet med her (andre hånd, gunstig sone)?

Det er fristende å sperremelde med 4 hjerter for å holde motparten ute. Samtidig er det slik at faren for å sperre ute makker er størst nettopp i denne posisjonen. Faren for det gjør at mange velger å åpne på 1-trinnet.

Meckstroth tok imidlertid sjansen på 4 hjerter, og da hadde ingen noe å tilføye:

Dermed hadde de brent en sjanserik slem, som i verste fall står på sparfinessen. Denne gang satt spar ess riktig, og det var ingen fare for å tråkke feil.

Kunne Nils og Ulf finne slemmen?

 

Ja, mye takket være spesialåpninga 4 kløver fra Nils, som viser ei god 4 hjerteråpning (med omtrent 8-9 spillestikk). Ulf sjekket nøkkelkort, og la kontrakten i 6 hjerter. En annen fordel med konvensjonen er at makkeren til den med langfarga blir spillefører. Han har oftere noe å beskytte i sidefargene. Spar ut til esset gjorde at Ulf ikke måtte bruke mange krefter før tolv stikk var sikret. 10 IMP til Norge etter at Meckstroth fikk alle stikkene i 4 hjerter ved det andre bordet.

I spill 24 fikk Norge 5 IMP etter at Nils og Ulf hentet 300 i 2 spar doblet, mens Meckstroth tok syv stikk i 1 grand ved det andre bordet.

I neste spill stoppet Espen og Boye i 3 hjerter:

Der ble det ti stikk, og 6 IMP til Norge da amerikanerne gikk beit i i 4 spar ved det andre bordet.

I spill 27 fikk Espen en meldeprøve med følgende hånd (ingen i sonen):

Boye åpnet med 1 ruter, minst 4-korts, og det kom 2 kløver fra høyre. Espen doblet opplysende, før venstre motstander støttet til 3 kløver. Hva ville du meldt i sistehånd etter to passer?

Aktuelt var det riktig å være med, men Espen passet ut 3 kløver:

Som du ser står det 4 spar når trumffinessen går.Kløver ut vinnes med esset. Deretter må man spille ruter til esset og ta trumffinessen. Man må innkassere ruter konge før trumfen er ute fordi man trenger å kaste kløvertaperen på ruter dame før motparten kommer inn. Alt motspillerne kan få tak i er tre hjerterstikk.

Ved det andre bordet gikk meldingene på lignende vis:

Da Weinstein var med en gang til med 3 spar, høynet Levin til utgang. Ti stikk i majorutgangen var verdt 9 IMP til USA.

I settets siste spill var syd sin tur til å få en meldeprøve:

Ville du gått innpå i gunstig sone etter 1 spar til høyre, pass fra makker og 2 spar til høyre?

Hva lover i så fall innmeldinga 3 hjerter? Er den mest å anse som utspillsdirrigerende, eller tyder den på ambisjoner om å spille kontrakt egen vei? Kanskje begge deler?

Denne gang var det definitivt riktig å vær med:

Meldingsforløpet gikk likt ved begge bord. Både Boye og Levin meldte inn 3 hjerter, og dermed havnet man i den sjanserike hjerterutgangen ved begge bord. Da både spar ess og ruter konge var gunstig plassert ble det elleve stikk ved begge bord og buttspill.

Lørdag: Blir det bronse til Norge?

Bronsefinalen mellom Norge og USA 1 er vidåpen før de to siste settene, som spilles lørdag. Norge fikk en strålende start da de vant første sett med 38 IMP. Imidlertid ble det 7 IMP i straff for sein spilling, og dermed var ledelsen på 31 IMP etter det første av fem sett. I andre sett økte Norge med 8 IMP, mens amerikanerne våknet for alvor i siste sett. Etter at de vant settet med 33 IMP er ledelsen knappet ned til 6 IMP før lørdagens 32 spill. Du kan følge avslutninga direkte på BBO. Norge stiller med Espen - Boye og Nils - Ulf i morgensettet. Vi får håpe det norske laget avslutter mesterskapet på beste vis slik at bronsemedaljene sikres!

Lørdagens program i bronsefinalen er som følger:

04:00: Norge - USA 1, sett 4 av 5  BBO    Scorecard
07:30: Norge - USA 1, sett 5 av 5  BBO

Running scores

USA knappet kraftig innpå i tredje sett

USA tok dessverre igjen det meste av den norske ledelsen i løpet av det tredje settet.

Her er resultatene etter 3 av 5 sett:

Det ble action allerede i settets første spill da begge bord havnet i 6 spar uten hjerterkontroll:

Ved det andre bordet gikk meldingene slik:

Jeg er ikke sikker på betydningene av de videre meldingene, men regner med at 1 hjerter viser utgangskrav med sparfarge (eller eventuelt tvetydig der dette er ei av betydningene).

Det var ikke enkelt å spille ut hjerter etter at nord hadde vist hjerterfarge, og øst hadde ønsket et sterkt ønske om ruter ut. Det ble da også spilt ut ruter ved begge bord. Kontrakten gikk hjem etter at trumfen ble trukket ut og kløver dame stukket over. Kløveren ga nok stikk så lenge ikke en av motstanderne hadde utstyrt seg med tieren fjerde i kløver. Buttspill.

I spill 13 fikk vestspillerne en motspillsprøve:

Hjerter dame ut fikk man beholde for. Deretter ble det spilt ny hjerter til esset i bordet. Spillefører spilte så spar til dama, og kløver mot bordet. Hva ville du lagt i vest?

Hele spillet så slik ut:

Ser du løsninga?

Vest må legge liten kløver for å beskytte inntaket sitt til hjerterfarga. Makker vinner med esset og godspiller hjerterfarga mens vest fortsatt har kløver konge i behold. Spillefører kommer ikke utenom kløveren selv om sparen sitter 3-3. Vest må slippes inn, og kan dermed hente beita i spar.

Ingen av vestspillerne klarte denne prøven, og dermed gikk kontrakten hjem ved begge bord.

Dessverre tok USA igjen mye av forspranget. Vi håper Norge tar dette hjem i morgen!

Norge økte litt i andre sett

Norge vant andre sett av bronsefinalen mot USA 1 med 8 IMP. Dermed økte de ledelsen totalt til 39 IMP.

Her er resultatene etter 2 av 5 sett:

Vi ser på noen av spillene som dukket opp i andre sett.

I spill 20 ble det meldt 4 spar ved begge bord. Espen ble spillefører i øst etter følgende meldingsforløp:

Da Espen fant spardama var alt motparten fikk for de tre essene. 620 til Norge i lukket rom.

Ved det andre bordet gikk meldingsforløpet noe annerledes:

Allan valgte altså, ikke urimelig, å hoppe inn med 3 ruter. Weinstein spilte Terje for ruterdama, og dermed ble det beit. 12 IMP til Norge.

Noen spill senere kom det en interessant spilleføringsprøve:

Allan spilte 4 hjerter i nord etter at Terje hadde vist 6-10 honnørpoeng med eksakt 4-korts spar og minst 4-korts hjerter med 1 spar over østs ruterinnmelding. Etter alt å dømme må trumfen løses med én taper for å vinne kontrakten siden man må regne med én rutertaper og én spartaper. Hvordan ville du planlagt spilleføringa med ruter ess ut fra øst og skift til spar 8?

Om øst har honnør dobbel, må man spille liten mot knekten. Stikker øst, tar man finessen i neste runde. Legger han lavt må honnøren toppes ut i neste omgang.

Med honnør dobbel i vest må man spille en mellomhonnør fra bordet. Dekker vest, stikker man med esset og spiller ny hjerter mot bordet. Om det kommer liten på fra øst, har man valget mellom å finessen eller å prøve å toppe ut nieren.

Allan fikk ruter dame ut fra øst og skift til spar 8. Vest gikk i med dama før Allan vant med esset. Han fortsatte med kløver til esset i bordet fulgt av hjerter knekt. Vest dekket med dama, og Allan vant med esset. Ny trumf mot bordet stakk øst med kongen, og dermed slapp Allan å gjette. Men han forteller at han hadde tenkt å stikke med tieren fordi han ikke hadde tro på at vest skulle ha både dame-knekt i spar og konge-dame i hjerter for sperremeldinga i ruter.

Hele spillet så slik ut (inkludert meldingsforløpet fra den andre bordet, hvor kontrakten var den samme):

2 ruter fra nord viste trefargehånd med kortfarge i ruter og normal åpningsstyrke. Det ble buttspill etter at også amerikaneren vant 4 hjerter.

I spill 26 passet Terje ut Allans balanseringsdobling etter ruteråpning fra øst:

Terje spilte ut kløver konge, som han fikk beholde for. Kløver dame gikk til esset hos spillefører. Han fortsatte med tre runder hjerter fra toppen. Allan kom inn på dama, og spilte ruter ess og ruter til kongen. Spillefører stjal hjertertaperene i bordet, men så måtte motspillerne få resten av stikkene. Terje hadde innkomst i både spar og kløver, og kunne trekke ut spilleførers trumf. Han hadde dermed ikke mer å stille opp med i dette spillet. 500 inn ga 9 IMP til Norge etter at Meckstroth spilte 2 grand med åtte stikk ved det andre bordet etter at meldingsforløpet ble innledet identisk. Der Terje valgte å passe ut doblinga, hoppet Meckstroth i stedet til 2 grand, invitt.

I settets nest siste spill meldte amerikanerne en litt hard 3 grand mot Allan og Terje:

Allan spilte ut hjerter 7. Han og Terje bruker invittutspill mot grand. Allan spilte ut hjerter 7 for å indikere at han hadde interesse av en skift. Aktuelt var han interessert i gjennomspill i kløver. Hjerterutspillet gikk via dama hos Terje til spilleførers ess. Han fortsatte med ruter knekt som gikk rundt til Terjes dame. Terje fortsatte med spar 3 til Allans knekt. Nå hastet det å hente tre kløverstikk, men det var ikke opplagt å finne denne skiften. Allan fridde seg passivt i ruter. Spillefører stakk med kongen i bordet, spilte spar til tieren, ruter til bordet og innkasserte de to siste ruterstikkene med hjerteravkast. Han kunne så avslutte med spar til dama og spar ess. Ni stikk og 400 ut.

Ved det andre bordet stoppet Espen og Boye i delkontrakt i ruter:

Der ble det ti stikk, og dermed vant USA 7 IMP.

Det var godt å se at Norge vant det andre settet også. La oss håpe de fortsetter i samme spor også i det tredje og siste settet for dagen!

Rapport fra førstesettet

Det ble en strålende åpning for det norske laget i bronsefinalen mot USA 1. Etter de første 16 spillene leder Norge med 31 IMP.

Her er resultatene fra første sett:

Merk at Norge vant settet med 38 IMP, men fikk 7 IMP i straff på grunn av sein spilling ved Espen og Boyes bord. Dermed er altså ledelsen justert fra 54-16 til 54-23.

Allerede i første spill ble det utgangssving inn for Norge:

Boye ble spillefører i 4 spar på syds hånd etter at Espen åpnet med søppelmulti, og deretter viste ei makshånd med spar. Boye fikk spar ut til esset og skift til ruter. Fortsettelsen var kløver 10, som gikk rundt til kongen i øst. Han prøvde seg med en liten hjerter. Kanskje ville han ha makker inn for å spille trumf? Boye stakk med kongen, spilte ruter til stjeling og kløver til stjeling. Deretter nok en ruter til stjeling. Kløver til stjeling med kongen godspilte kløverfarga. Nå kunne trumfen trekkes ut, og blindemann tok resten av stikkene.

Ved det andre bordet gikk meldingsforløpet annerledes:

1 ruter fra Nils i øst var presisjon (11-15 hp, minst 1 ruter), mens 1 spar fra Ulf viste minst 4-korts hjerter. Syd var naturlig nok med til 4 spar etter at makker hadde vist sparfarge. Det er forståelig at Nils doblet sluttkontrakten. Det kunne se ut som han hadde fire stikk på egen hånd.

Ulf spilte ut hjerter til esset. Nils tok for trumfesset og skiftet til ruter 3 (fjerde høyeste). Spillefører valgte nå å legge liten. Om øst har ruter konge, vil spillefører ha tre sidestikk i rødfargene, og kan trolig hente syv trumfstikk på krysstjeling. Dermed blir han ikke avhengig av å godspille kløveren. Det ble ikke riktig denne gang da ruter konge satt bak, og kløveren var fordelt 3-3. 11 IMP til Norge, og vi kunne glede oss over å ha fått akkurat den starten vi ønsket oss.

Neste spill var også spennende:

Boye havnet i en litt hardmeldt 3 grand i syd. Vest spilte ut ruter 5, som gikk til dama og kongen. Øst skiftet til hjerter, som gikk til esset i vest, fulgt av ny hjerter. Boye vant på hånda og innkasserte så kløverstikkene. Refereringa på BBO var noe mangelfull, så det er litt uvisst akkurat hva som ble kastet. Men kontrakten gikk i alle fall hjem, og Boye kunne notere 600 i riktig kolonne. Ved det andre bordet fikk Nils spille 2 hjerter med to beit utenfor sonen. 100 ut var billig moro. 11 nye IMP til Norge.

I spill 5 var Ulf og Nils aktive etter at Nickell i syd åpnet med Halles 2 kløver:

Passen til Katz over 2 spar hadde nok en eller annen betydning, og Nickells pass over 3 spar var nok krav. 5 ruter ble etter hvert den naturlige endestasjonen. Nils spilte ut spar ess, og skiftet til hjerter i stikk 2. Det var nødvendig for å beite kontrakten, men det var rett og slett ingen andre steder å sette opp stikk. Ulf måtte komme inn på trumfkongen i tide til å få innkassert hjerterstikket før spilleførers hjertertapere forsvant på kløver. Ei beit og 100 inn til Norge.

Ved det andre bordet havnet Boye i 3 grand i syd:

Etter at motparten fikk dratt vekk sparholdet i utspillet hadde Boye åtte toppstikk så lenge kløveren ga fem stikk. Det var finessemuligheter i både hjerter og ruter som kunne ordne det niende stikket. Men så var det det med å gjette hvilken finesse man skal ta. Én mulighet er å legge ned ruter ess. Om ikke kongen faller, spiller man bordet ikk på kløver knekt og tar hjerterfinessen.

Men er ikke egentlig vest favoritt til å ha begge kongene etter å ha gått inn med 2 spar? Det spørs hvilken stil motspillerne har.

Denne gang hadde vest begge de røde kongene, men likevel er det mulig å vinne kontrakten. Hva skal vest kaste på de tre siste kløverstikkene? Det gir muligheter for spille ruter ess og ruter. Vest blir innspilt på kongen, og må åpne hjerteren fra kongen. Dette fordrer at vest ikke har mulighet til å fri seg med spar til øst, som så kan spille hjerter gjennom.

Boye valgte aktuelt å spille på ruterfinessen, og dermed ble det to beit. 3 IMP til USA.

I spill 11 fikk Nils en meldeprøve i øst. Med ingen i sonen gikk det pass fra syd og vest før nord åpnet med 2 kløver, som viste sterke kort. Ville du meldt med disse kortene?

Du har ei fin 5-korts sparfarge, ett sideess og 4-korts sidefarge i kløver. Om du bestemmer deg for å melde, hva er i så fall din begrunnelse? Om motparten blir spillende kontrakten, blir den sterke hånda som oftest spillefører. Om så skjer får du utspillet selv, og det er altså ikke noe behov for å gi makker beskjed om å spille ut spar. Det kan selvfølgelig stå en del stikk egen vei om makker har tilpasning, og kanskje skal dere stampe. Imidlertid har du ett sideess, noe som innebærer at det ikke står slem til motparten så lenge dere har ett sparstikk. Da er det kanskje ofte begrenset hvor mye det er å tjene på å stampe? Det kommer selvfølgelig an på hva makker har. Et argument for å medle er at det kan forstyrre motparten, men det er først og fremst om makker har til å støtte deg at det virkelig forstyrrer. 2 spar inn ødelegger som regel ikke nevneverdig.

Hele spillet så slik ut:

 

Nils gikk innpå med 2 spar og ble doblet. Med beste motspill skal han ikke ha mer enn tre trumfstikk og hjerteress. Dermed fryktet vi 9 IMP ut dersom kontrakten ble 3 grand ved det andre bordet. Men amerikanerne mistet ett stikk i motspillet, og dermed begrenset Nils scoren ut til 500.

Det skulle vise seg at det ikke ble 3 grand ved det andre bordet:

Etter at Boye åpnet med søppelmulti og Espen spurte etter håndtype med 2 grand, våget Rodwell seg innpå med 3 spar. Det er utvilsomt hardt å gå innpå i denne posisjonen selv om det er en viss sjanse for at 2 grand kan være ei bløffmelding. Espen og Boye fikk med seg stikkene i mpotspillet, og hentet 1100 inn. Vi kunne dermed notere 12 IMP inn i stedet for de 9 vi hadde fryktet motparten skulle få!

 I spill 13 sto det storeslem for nord-syd:

Godt gjort av Boye og Espen å få meldt 7 ruter etter at motparten var aktivt med og forstyrret. Dessverre stampet de i 7 hjerter, og nordmennene hentet 1400 inn. Aktuelt står det 7 grand også, men i praksis er det umulig å få kontroll på det.

Ved det andre bordet fikk amerikanerne melde i fred fram til 7 ruter:

Mens Rodwell gikk inn med 2 hjerter ved det andre bordet, valgte Nils å passe. Det kommer kanskje ikke som noen overraskelse at jeg har sansen for Nils valg om å melde pass. Det er riktig å være med om det finnes hjertertilpasning, men om så ikke er tilfelle kan det fort være tungt å spille kontrakt øst-vest. Det verste er at vest kan ha en del kort, og dermed nok til å melde over 2 hjerter, uten at noen av honnørene er virksomme for øst. Da risikerer man å komme enda høyere enn 2-trinnet.

Den vellykkede stampen var verdt 12 IMP for amerikanerne, og dette ble ett av få vinstspill for dem i første settet. Norge har fått en flott start, og utgangspunktet er godt før de neste settene, på tross av at det ble 7 IMP i straff for sein spilling. Du kan følge de neste settene på BBO, henholdsvis klokka 07:30 og 10:30. Heia Norge!

Du kan også lese om et spill fra første sett på GeOs blogg