Landslagene

Norsk Bridgeforbund stiller landslag i alle klasser i internasjonale mesterskap for nasjonslag – EM og VM. EM gjelder som kvalifikasjon for VM. EM i klassene åpen, damer og veteran samt mix arrangeres samlet i partallsår med VM i oddetallsår. EM for ungdomslag arrangeres i oddetallsår og VM i påfølgende partallsår. I tillegg deltar Norge med lag i Nordisk mesterskap som arrangeres i oddetallsår. Ellers så finner du mer om det enkelte landslag og sportsplan på egne sider, se meny til venstre.

Landslagsklasser

Vi har ni ulike mesterskapsklasser. For «voksne» arrangeres det mesterskap i klassene åpen, damer, veteran og mix.

Ungdomsklassene består av U31,U26, U21, U26 jenter og U16.

 • Åpen klasse er åpen for alle uansett alder og kjønn.
 • Dameklassen er åpen for alle damer uansett alder.
 • veteranklassen skal alderen økes gradvis til 65 år i 2026. Klassen er åpen for alle uansett kjønn.
  Følgende økning av alder i veteranklassen: Fra 1.1.20 er en spiller veteran fra og med det kalenderåret vedkommende fyller 62 år.
  Aldersgrensen øker til 63 år fra 1.1.22, til 64 år fra 1.1.24 og til 65 år 1.1.26.
 • Mixklassen er åpen for alle lag med minst to damer og to herrer (inntil seks spillere). Ved bordet må paret bestå av en av hvert kjønn.
 • U31-klassen er åpen for alle spillere til og med det kalenderåret vedkommende fyller 30 år.
 • U26-klassen er åpen for alle spillere til og med det kalenderåret vedkommende fyller 25 år.
 • U21-klassen er åpen for alle spillere til og med det kalenderåret vedkommende fyller 20 år.
 • U26-jenteklassen er åpen for alle jenter til og med det kalenderåret vedkommende fyller 25 år.
 • U16-klassen er åpen for alle spillere til og med det kalenderåret vedkommende fyller 15 år.

Internasjonale mesterskap nasjonslag

 • Nordisk mesterskap for klassene åpen og damer arrangeres etter rotasjon blant de nordiske nasjonene, i oddetallsår.
 • Nordisk mesterskap ungdomslag har de siste gangene vekslet mellom å bli arrangert i Danmark og Norge i oddetallsår. Tidligere ble arrangementet rotert imellom de nordiske nasjonene.
 • EM nasjonslag for klassene åpen, damer, veteran og mix arrangeres ulike steder i Europa, i partallsår. Norge har arrangert EM tre ganger – alle i Oslo.
 • EM nasjonslag ungdom arrangeres ulike steder i Europa, i oddetallsår. Norge har arrangert EM to ganger tidligere – 2015 i Tromsø og 2019 i Stokke i Vestfold.
 • VM nasjonslag for klassene åpen, damer, veteran og mix arrangeres ulike steder i verden, i oddetallsår.
 • VM nasjonslag ungdom arrangeres ulike steder i verden, i partallsår.
 • World Bridge Games («Bridge-OL») arrangeres for klassene åpen, damer, veteran og mix ulike steder i verden hvert fjerde år i OL-år (årstall delelig med fire).

Andre internasjonale mesterskap

I tillegg så arrangerer EBL og WBF «åpne» mesterskap der det er fri påmelding og spillerne i et par/lag ikke behøver å være fra samme nasjon.

 • Åpent EM er delt i to med en del mix par og – lag og en del med klassevise par- og lagmesterskap for klassene åpen, damer og veteran. Mesterskapet arrangeres ulike steder i Europa, i oddetallsår.
 • Åpent EM for ungdom er delt i to med en del mix par og – lag og en del med klassevise par- og lagmesterskap. Mesterskapet arrangeres ulike steder i Europa, i partallsår.
 • Åpent VM er delt i to med en del mix par og – lag og en del med klassevise par- og lagmesterskap for klassene åpen, damer og veteran. Mesterskapet arrangeres i partallsår (ikke i år delelig med fire).
 • Åpent VM for ungdom er delt i to med en del mix par og – lag og en del med klassevise par- og lagmesterskap. Mesterskapet arrangeres i oddetallsår.

 

Norsk seier i Slava Cup

Norsk seier i Slava Cup

 Allan Livgård-Terje Aa vant årets Slava Cup etter en meget spennende avslutnin...

Damelandslaget i 2020

Damelandslaget i 2020

 Styret har nå tatt ut parene til landslagstallen i dameklassen etter innstilling fra...

EM Mix kvalik

EM Mix kvalik

Påmeldingsfristen for lag som ønsker å kvalifisere seg til EM Mix er gå...