Nordisk mesterskap 2023 i Örebro

Nordisk mesterskap 2023 i Örebro

Örebro i Sverige er arena for Nordisk mesterskap 2023 for klassene Åpen, Damer, U26 og U21 som spilles 30. mai – 1. juni. Norge stiller lag i alle fire klassene.

Det er en del forfall på de norske lagene grunnet tidspunkt der en god del spillere på ungdomslagene er opptatt med eksamen. I både åpen- og damelaget er nok VM som kommer i august en viktig faktor – samt at mai/juni er en vanskelig tid – til at spillerne ikke prioriterer Nordisk mesterskap.

Vi stiller slik:

  • Åpen: Christian Bakke – Tor Eivind Grude, Allan Livgård – Terje Aa og npc Tolle Stabell
  • Damer: Tove Haugen – Torild Heskje, Gunn Helness – Ida Wennevold og npc Jon-Egil Furunes
  • U26: Marius Austad – Nicolai Heiberg-Evenstad, Thea Lucia Indrebø – Ida Marie Øberg og npc Christian Bakke
  • U21: Anders Brogeland – Are Borgar Landsvik, Erleta Plana – Maren Idland Sægrov og npc Lars Eide