Konkretiseringer - innhold i faget

 Konkretiseringer toppidrett bridge


Hva bør elevene jobbe spesielt med på Toppidrett bridge 1:
- fair play
- spill, motspill, eliminasjon og innspill
- sette opp kortsiktige og langsiktige mål for egen prestasjonsutvikling

- forskjellen på hvordan man spiller parturnering og lagturnering, ulike scoringsformer
- fargebehandling, safety play, skvis, reverse dummy og sannsynlighetsregning, prosenterHva bør elevene jobbe spesielt med på Toppidrett bridge 2:
- fair play
- lære offensive og defensive konvensjoner
- jobbe med mental trening og idrettspsykologi
- videreutvikle spill, motspill, eliminasjon og innspill

- videreutvikle fargebehandling, safety play, skvis, reverse dummy og sannsynlighetsregning

- sette opp kortsiktige og langsiktige mål for egen prestasjonsutvikling, og få hjelp til å evaluere disse underveis


Hva bør elevene jobbe spesielt med på Toppidrett bridge 3:
- fair play
- medietrening
- forklare logikken rundt eget system
- videreutvikle offensive og defensive konvensjoner
- videreutvikle spill, motspill, eliminasjon og innspill
- videreutvikle
fargebehandling, safety play, skvis, reverse dummy og sannsynlighetsregning
- sette opp kortsiktige og langsiktige mål for egen prestasjonsutvikling, og kunne evaluere disse underveis 


Lærebøker:

Toppidrett bridge 1: Basisbridge, bind 1, spill og motspill, av Geo Tislevoll

Toppidrett bridge 2: Basisbridge, bind 2, meldesystemer, konvensjoner og stil, av Geo Tislevoll

Toppidrett bridge 3: Blaksets bridgebog, Moderne bridge, av Lars Blakset

Lærebøker i videregående skole er gratis. Det betyr at elevene får låne boka gratis i ett skoleår. Deretter må den leveres inn. Dersom den ikke leveres inn sendes faktura.