Kretsledermøtet 2023

Kretsledermøtet 2023 ble avholdt digitalt på Microsoft Teams onsdag 13. september kl 18:00.

Med tale-, forslag og stemmerett møter medlemmer av forbundsstyret og fungerende kretsledere.
Det er ingen særskilt fullmakt gitt møtet av Bridgetinget 2022.

Dokumenter: