Vurderingskriterier

 

VURDERINGSVEILEDNING I TOPPIDRETT

Oversikt over hovedområdene:

Fag

Hovedområder

 

 

Toppidrett 1

Treningsplanlegging

Basistrening

Ferdighetsutvikling

Toppidrett 2

Treningsplanlegging

Basistrening

Ferdighetsutvikling

Toppidrett 2

Treningsplanlegging

Basistrening

Ferdighetsutvikling 

 

 

Treningsplanlegging

Hovedområdet omfatter forhold som er viktige i treningsplanleggingen på kort og lang sikt, og produksjon av egne treningsplaner ut fra spesialidrettens krav til planlegging. Treningsplanlegging omfatter også regelverket i spesialidretten, og hvilke holdninger og krav til atferd og livsstil som forventes av en toppidrettsutøver

Basistrening

Hovedområdet omfatter variert trening av egenskaper som er viktige for prestasjonsutvikling.

Ferdighetsutvikling

Hovedområdet omfatter systematisk og målrettet trening av ferdigheter som er sentrale for prestasjonsutvikling i spesialidretten.

 

 

Timetall

Timetallet er oppgitt i 60 minutters enheter.

Toppidrett 1: 

 

140 årstimer

Toppidrett 2: 

 

140 årstimer

Toppidrett 3: 

 

140 årstimer

 

Vurdering i Toppidrett 1

I faget Toppidrett 1 skal en vurdere eleven etter ferdigheter, gjennomføring og kunnskap. Vurderingsveiledningen angir hva som defineres inn under noe kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 3-4), og svært god kompetanse (karakter 5-6).

 

1. Ferdigheter og gjennomføring. 

Dette gjelder hovedområdene ferdighetsutvikling og basistrening. En vurderer

        Totalferdighet i spesialidretten

        Tekniske og taktiske ferdigheter

        Gjennomføring av systematisk ferdighetsutvikling

        Trening av fysiske, psykiske og kognitive egenskaper

        Holdninger til trening, egentrening og restitusjon

        Fair play og regelverk

2. Kunnskap.

Dette gjelder hovedområde treningsplanlegging.  En vurderer teoretisk kunnskap og hvordan en anvender denne kunnskapen innenfor spesialidretten.

Kjennetegn på måloppnåelse i Toppidrett 1

 

Ferdighetsutvikling

 

 

Noe kompetanse
Karakteren 2

God kompetanse Karakterene 3 og 4

Svært god kompetanse Karakterene 5 og 6

Ferdighet og

gjennomføring

 

 

Generelt:

Eleven skal kunne gjennomføre trening i spesialidretten.

 

 

Eleven skal kunne

-          delta og vise elementer av teknikker og beherske dem.

-          gjenkjenne og gjennomføre enkelte

taktiske valg i

spillsituasjoner.

 

 

 

Eleven skal kunne delta og vise enkelte deler av teknikker.

 

 

Fair play og regelverk Eleven skal kunne vise forståelse for fair play i konkurransesituasjoner.

Generelt:

Eleven skal kunne gjennomføre systematisk og målrettet trening i spesialidretten.

 

Eleven skal kunne

-          beherske enkelte av de grunnleggende tekniske ferdigheter og anvende disse i spillsituasjoner. 

-          utføre og gjenta flere gode taktiske valg i

spillsituasjoner.

 

 

 

Eleven skal kunne beherske og utføre deler av de tekniske momenter

idretten krever.

 

Fair play og regelverk Eleven skal vise fair play i mange konkurransesituasjoner. Elevene skal kjenne reglene i spill og konkurransesituasjoner.

Generelt:

Eleven skal kunne gjennomføre systematisk og målrettet trening med høy kvalitet i spesialidretten.

 

Eleven skal kunne

-          beherske et bredt utvalg av de grunnleggende

tekniske ferdighetene.

-          kombinere og anvende

ulike tekniske ferdigheter i spillsituasjoner.

-          utføre og gjenta gode

taktiske valg i store

deler av spillsituasjoner.

 

Eleven skal kunne beherske og utføre alle deler av de tekniske momentene idretten

krever.

 

Fair play og regelverk Eleven skal vise fair play i alle konkurransesituasjoner.
Elevene skal kunne reglene i spill og konkurransesituasjoner.

 

 

 

Basistrening

 

 

Noe kompetanse
Karakteren 2

God kompetanse Karakterene 3 og 4

Svært god kompetanse Karakterene 5 og 6

Ferdighet og gjennomføring

 

 

Eleven 

-          har et minimum av de fysiske, psykiske og kognitive egenskaper som gjør at han/hun kan drive spesialidretten.

-          har et treningsgrunnlag som gjør at eleven kan utføre deler av basistreningene.

 

Eleven 

-          har gode fysiske, psykiske og kognitive egenskaper rettet inn mot spesialidretten.  

-          har et treningsgrunnlag som gjør at eleven kan utføre basistreningene.

 

Eleven 

-          har svært gode fysiske, psykiske og kognitive egenskaper rettet inn mot spesialidretten. 

-          har et treningsgrunnlag som gjør at eleven kan utføre basistreningen med høy kvalitet.

 

 

 

 

Treningsplanlegging

 

 

Noe kompetanse
Karakteren 2

God kompetanse
Karakterene 3 og 4

Svært god kompetanse Karakterene 5 og 6

Kunnskap og anvendelse av kunnskap

 

 

Eleven skal kunne

-          kjenne til krav til livsstil for en toppidrettsutøver. 

-          kjenne til betydningen av restitusjon, kosthold og væsketilførsel for prestasjonsutvikling i spesialidretten.

-          med god hjelp sette opp noen kortsiktige og et langsiktig mål for egen prestasjonsutvikling.

Eleven skal kunne

-          forklare de viktigste kravene som stilles til en toppidrettsutøver innenfor livsstil.

-          forklare betydningen av restitusjon, kosthold og væsketilførsel for prestasjonsutvikling i spesialidretten.

-          sette opp kortsiktige og langsiktige mål for egen prestasjonsutvikling, og få hjelp til å evaluere disse underveis.

-          beskrive hovedtrinnene i en utviklingstrapp for ferdighetsutvikling i

spesialidretten.

 

Eleven skal kunne 

-          vurdere de ulike kravene

som stilles til en toppidrettsutøver innenfor livsstil. 

-          vurdere betydningen av restitusjon, kosthold og væsketilførsel for prestasjonsutvikling i spesialidretten.

-          sette opp kortsiktige og langsiktige mål for egen prestasjonsutvikling, og kunne evaluere disse underveis.

-          forklare hovedtrinnene i en utviklingstrapp for ferdighetsutvikling i

spesialidretten.

 

 

 

 

Vurdering i Toppidrett 2

I faget Toppidrett 2 skal en vurdere eleven etter ferdigheter, gjennomføring og kunnskap. Vurderingsveiledningen angir hva som defineres inn under noe kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 3-4), og svært god kompetanse (karakter 5-6).

 

1. Ferdigheter og gjennomføring. 

Dette gjelder hovedområdene ferdighetsutvikling og basistrening. En vurderer

        Basisegenskaper

        Ferdigheter i spesialidretten i og utenfor konkurranser. 

2. Kunnskap.

Dette gjelder hovedområde treningsplanlegging.  En vurderer teoretisk kunnskap og hvordan en anvender denne kunnskapen innenfor spesialidretten.

 

Kjennetegn på måloppnåelse i Toppidrett 2

 

Ferdighetsutvikling

 

 

Noe kompetanse
Karakteren 2

God kompetanse Karakterene 3 og 4

Svært god kompetanse Karakterene 5 og 6

Ferdighet og

gjennomføring

 

 

Generelt:

Eleven skal kunne gjennomføre trening i spesialidretten.

 

Generelt:

Eleven skal kunne gjennomføre og vurdere resultatet av systematisk og målrettet trening i spesialidretten.

Generelt:

Eleven skal kunne gjennomføre og vurdere resultatet av systematisk og målrettet trening med høy kvalitet i spesialidretten.

Eleven skal kunne

-          delta og vise elementer av teknikker, og beherske dem delvis i konkurranse med andre.

-          gjenkjenne og gjennomføre enkelte

taktiske valg i

spillsituasjoner.

Eleven skal kunne

-          utvikle og beherske enkelte av de grunnleggende tekniske ferdighetene og anvende disse i konkurranse med andre.

-          utføre og gjenta flere gode taktiske valg i spillsituasjoner.

Eleven skal kunne

-          utvikle og beherske et bredt utvalg av de grunnleggende tekniske ferdighetene.

-          kombinere og anvende

ulike tekniske

ferdigheter i konkurranse med andre.

-          utføre og gjenta gode

taktiske valg i store deler av spillsituasjoner.

Eleven skal kunne delta og vise enkelte deler av teknikker i konkurranse

med andre

Eleven skal kunne utvikle, beherske og utføre deler

av de tekniske momentene idretten krever i konkurranse med andre

Eleven skal kunne utvikle, beherske og utføre alle deler av de tekniske momentene

idretten krever i konkurranse

med andre.

 

Tester og analyser
Eleven skal kunne gjennomføre tester og til en viss grad analysere     egenskaper i    spesialidretten.

Tester og analyser
Eleven skal kunne anvende relevante tester og til en viss grad analysere egne ferdigheter og egenskaper i spesialidretten.

Tester og analyser
Eleven skal kunne anvende relevante tester og analysere observasjoner av egne ferdigheter og egenskaper i spesialidretten.

 

 


 

 

Basistrening

 

 

Noe kompetanse
Karakteren 2

God kompetanse Karakterene 3 og 4

Svært god kompetanse Karakterene 5 og 6

Ferdighet, kunnskap og

gjennomføring

 

 

Eleven har et minimum av de fysiske, psykiske og kognitive egenskaper som gjør at han/hun kan drive spesialidretten.

 

Eleven har gode fysiske, psykiske og kognitive egenskaper rettet inn mot spesialidretten. 

 

Eleven har svært gode fysiske, psykiske og kognitive egenskaper rettet inn mot spesialidretten.

Eleven skal kunne beskrive hvilke basisegenskaper som er sentrale for

prestasjonsutviklingen i spesialidretten.

 

Eleven skal kunne beskrive og til en viss grad vurdere hvilke basisegenskaper som er

sentrale for

prestasjonsutviklingen i spesialidretten.

Eleven skal kunne beskrive og vurdere hvilke basisegenskaper som er sentrale for

prestasjonsutviklingen i spesialidretten.

 

 

 

 

Treningsplanlegging

 

 

Noe kompetanse
Karakteren 2

God kompetanse
Karakterene 3 og 4

Svært god kompetanse Karakterene 5 og 6

Kunnskap og anvendelse av kunnskap

 

 

Eleven skal kunne, ut ifra idrettens krav, tester og egen kapasitet, til en viss grad beskrive og gjennomføre økt-, uke- og periodeplaner i egen idrett. 

 

Dette innebærer bl.a. med god hjelp, å sette opp noen kortsiktige og et langsiktig

mål for egen prestasjonsutvikling.

Eleven skal kunne ut ifra idrettens krav, relevante tester og egen kapasitet, utarbeide og gjennomføre deler av økt-, uke- og periodeplaner i egen idrett. 

 

Dette innebærer bl.a. å sette opp kortsiktige og langsiktige mål for egen prestasjonsutvikling.  

Eleven skal kunne ut ifra idrettens krav, relevante tester og egen kapasitet, utarbeide og gjennomføre økt-, uke- og periodeplaner i egen idrett.

 

Dette innebærer bl.a. å sette opp kortsiktige og langsiktige mål for egen prestasjonsutvikling.

Eleven skal til en viss grad kunne kommentere gjennomført trening.  

Eleven skal kunne kommentere gjennomføring og måloppnåelse i økt-, uke- og periodeplaner i

egen idrett.

Eleven skal kunne kommentere og analysere gjennomføring og

måloppnåelse i økt-, uke- og

periodeplaner i egen idrett.

Eleven skal kjenne til hovedtrinnene i en utviklingstrapp for ferdighetsutvikling i spesialidretten.

Eleven skal kunne beskrive hovedtrinnene i en utviklingstrapp for egen ferdighetsutvikling i spesialidretten.

Eleven skal kunne lage og forklare en utviklingstrapp for egen ferdighetsutvikling i spesialidretten.

 

Eleven skal kunne føre noen få deler av treningsdagbok hvor resultater og observasjoner

også er med.

Eleven skal kunne føre deler av treningsdagbok hvor resultater og

observasjoner også er med.

Eleven skal kunne føre treningsdagbok hvor resultater og observasjoner

også er med.

 

Fair play og regelverk
Eleven skal kunne vise forståelse for fair play i konkurransesituasjoner
og kjenne til de viktigste reglene.

Fair play og regelverk Eleven skal kunne vise fair play i mange konkurransesituasjoner. Elevene skal kjenne reglene i konkurransesituasjoner.

Fair play og regelverk Eleven skal kunne utøve fair play i alle konkurransesituasjoner. Elevene skal kunne reglene i konkurransesituasjoner.

 

 

Vurdering i Toppidrett 3

I faget Toppidrett 3 skal en vurdere eleven etter ferdigheter, gjennomføring og kunnskap. Vurderingsveiledningen angir hva som defineres inn under noe kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 3-4), og svært god kompetanse (karakter 5-6). 

1. Ferdigheter og gjennomføring. 

Dette gjelder hovedområdene ferdighetsutvikling og basistrening. En vurderer

        Basisegenskaper som er rettet inn mot spesialidretten

        Ferdigheter i spesialidretten i og utenfor konkurranser 

2. Kunnskap.

Dette gjelder hovedområde treningsplanlegging.  En vurderer teoretisk kunnskap og hvordan en anvender denne kunnskapen innenfor spesialidretten.

 

 

Kjennetegn på måloppnåelse i Toppidrett 3

 

 

Ferdighetsutvikling

 

 

Noe kompetanse Karakteren 2

God kompetanse
Karakterene 3 og 4

Svært god kompetanse Karakterene 5 og 6

Ferdighet og

gjennomføring

 

 

Eleven skal kunne

-          beherske enkelte av de grunnleggende tekniske ferdigheter og anvende disse i trenings/konkurranse situasjoner. 

-          utføre enkelte gode

taktiske valg i

spillsituasjoner.

 

Eleven skal kunne

-          beherske et bredt utvalg av de grunnleggende tekniske ferdighetene.

-          kombinere og anvende ulike tekniske ferdigheter i trenings/konkurranse situasjoner.

-          utføre og gjenta noen gode taktiske valg i store deler av spillsituasjoner.

Eleven skal kunne

-          utvikle og beherske alle de grunnleggende tekniske ferdighetene.

-          kombinere og anvende ulike tekniske ferdigheter i konkurranse/samspill med andre.

-          utføre og gjenta flere gode taktiske valg i trenings/konkurranse

situasjoner. 

 

 

 

Basistrening

 

 

Noe kompetanse
Karakteren 2

God kompetanse Karakterene 3 og 4

Svært god kompetanse Karakterene 5 og 6

Ferdighet, kunnskap og

gjennomføring

 

 

Eleven har et minimum av de fysiske, psykiske og kognitive egenskaper som gjør at han/hun kan prestere i spesialidretten.

Eleven har gode fysiske, psykiske og kognitive egenskaper som gjør at han/hun kan prestere i spesialidretten.

Eleven har svært gode fysiske, psykiske og kognitive som gjør at han/hun kan prestere på et høyt nivå i spesialidretten.

 


 

 

Treningsplanlegging

 

 

Noe kompetanse
Karakteren 2

God kompetanse Karakterene 3 og 4

Svært god kompetanse Karakterene 5 og 6

Kunnskap og

anvendelse

 

 

Eleven skal kunne

-     vise noe kjennskap til hvordan mediene fungerer, og hvordan en toppidrettsutøver bør opptre overfor dem.

Eleven skal kunne

-     vise kjennskap til hvordan mediene fungerer, og hvordan en toppidrettsutøver bør opptre overfor dem.

Eleven skal kunne

-     gjøre rede for hvordan mediene fungerer, og hvordan en toppidrettsutøver bør opptre overfor dem.

-     vise lav evne til å analysere gjennomført trening i forhold til egne mål og resultater.

 

Fair play og regelverk
Eleven skal kunne vise forståelse for fair play i konkurransesituasjoner
og kjenne til de viktigste reglene.

-     vise god evne til å analysere gjennomført trening i forhold til egne mål og resultater.

Fair play og regelverk Eleven skal kunne vise fair play i mange konkurransesituasjoner. Eleven skal kjenne reglene i konkurransesituasjoner.

-     vise meget god evne til å analysere gjennomført trening i forhold til egne mål og resultater.

 

Fair play og regelverk

Eleven skal kunne vise fair

play i alle

konkurransesituasjoner.

Eleven skal kunne reglene

konkurransesituasjoner.