Veileder årsmøter

Med begrensninger i fysiske møter på grunn av pandemien må vi tenke nytt rundt hvordan kretser og klubber kan avholde sine årsmøter. NBF har derfor laget en veileder for to alternative måter å avholde årsmøtet på:

  • Årsmøte som digitalt møte
  • Digitalt årsmøte

Møteformene kan høres veldig like ut, men det første alternativet er et ordinært årsmøte, kun avholdt som et møte på en elektronisk plattform. Det andre alternativet er et heldigitalt årsmøte hvor man ikke møtes fysisk. 

Dokument PDF Word
Veileder for krets- og klubbleder (styret) Last ned Last ned
Veileder for medlemmer - digitalt møte Last ned Last ned
Veileder for medlemmer - digitalt årsmøte Last ned Last ned