Tenerife januar

Bridge for Alle er Norsk Bridgeforbunds turneringer for alle som koser seg med bridgen. Arrangementene har en sosial og avslappet profil, og gir rom for andre aktiviteter i tillegg til bridgen. Bridge for Alle er et av hovedsatsingsområdene for Norsk Bridgeforbund. Bridge for Alle har flere elementer, der samarbeidet med GF Hoteles i Costa Adeje, er en av de aller viktigste.

All info om januar 2024 finnes på hjemmesiden til Bridge for Alle.

Henvendelser om mer informasjon

   

Ønskes mer informasjon, kontakt og påmelding til
Eli Ann Bakke - eliann.bakke@gmail.com - 924 56 362
eller
Per Bryde Sundseth - perbryde@gmail.com - 911 47 378.