NBF rekrutteringsfond

NBFs rekrutteringsfond er opprettet etter initiativ fra NBFs styre og gitt tilslutning av Bridgetinget 2018. Tanken bak fondet er at klubber i NBF kan søke om midler til å drive rekrutteringsarbeid. 

Hensikten bak fondet (fra statuttene):
"
NBF er en medlemsorganisasjon som har en stor del av sine inntekter fra innbetalinger fra medlemmene. For at organisasjonen skal vokse og utvikle seg, er antall medlemmer en kritisk faktor.   NBF vedtok i 2018 ny rekrutteringsstrategi og vil på ulike måter legge til rette for rekruttering av nye medlemmer. Fondets midler skal utelukkende brukes til rekrutteringsarbeid og i hovedsak utbetales til klubber hvor ressurser/økonomi legger en begrensning på ønskede rekrutteringstiltak."Søknader fra fondet sendes til NBFs administrasjon, enten via epost: bridge@bridge.no eller post:
Norsk Bridgeforbund
Sognsveien 75A
0855 OSLO