NM for klubblag

Påmelding 

Askeladdenprisen


Klubben kan stille med ubegrenset antall lag

NM for klubblag er ei cupturnering hvor man spiller for sin egen klubb. Hver klubb kan delta med så mange lag man ønsker, og alle spillerne på et lag må være medlem av den klubben de representerer.

Lokale motstandere først, så utvidet trekningsområde

I de første rundene trekker man lokale motstandere, med korte reiser. I senere runder utvides trekningssonene gradvis, og i siste cuprunde trekker man over hele landet. Kampene arrangeres privat - oftest hjemme hos en av spillerne på hjemmelaget.

Alle lag får spille minst to kamper

I de to første rundene trekkes alle mot to andre lag i sin "trekningssone". Det vil si at alle spiller to kamper. De som vinner begge kampene, går direkte videre til tredje runde. Øvrige lag rangeres over hele landet; først etter seierspoeng, deretter etter VP og til slutt etter IMP-kvotient. Totalt går 112 lag videre til tredje runde.

Bruk undermenyen til venstre til å navigere. 

Publisering av trekning, registrering og publisering av kampresultater finnes under lenken"2023-24".


Medlemskapsbestemmelser finnes i Håndboka. Reglement for NM for klubblag, spillerlisens og reisereglement finner du under lenken "Reglement".

I 1.-2. runde spilles 24/28/32 spill, i 3.-4. runde 36 spill og 5.-6. runde 40 spill. Dette kan imidlertid reduseres til 36/32 spill om begge lag er enige om dette. I hver runde kan et lag benytte inntil 5 spillere. 

Rundefrister finnes i terminlista.

I de to innledende rundene skal kamplister sendes inn til NBF (nmklubber@bridge.no).

Det utdeles Forbundspoeng for spilt og vunnet kamp i henhold til tabell I i "Regler for Norske Mesterpoeng". Poengene blir registrert på hver enkelt spiller i Mesterpoengregisteret.

Refusjon av reiseutgifter: Det presiseres at spesifisert regning vedlagt BENYTTEDE billetter må sendes NBF før reisebidrag utbetales. Bemerk at reise dekkes for fire spillere. Reiser inntil 15 mil/3 timer en vei gir ikke reiserefusjon. Reiser inntil 30 mil/5 timer en vei dekkes som om man reiser med egen bil uavhengig av reisemåten, med km-sats 2,24 samt ferjebilletter og bompenger. Egenandel kr 500,-. For lengre reiser dekkes alternativt reise på rimeligste måte etter regning. Egenandel kr 400,- pr. spiller. Etter fratrekk av egenandel dekkes 75 % av overskytende utgifter (nytt reisereglement fra 1.9.23.)
Bemerk at rundeavgiften ikke påløper ved walk over (bare for laget som ikke stiller). Denne skal betales samlet for alle klubbens lag i henhold til faktura fra NBF som sendes ut etter at alle klubbens lag er slått ut eller trekning for 6. runde er foretatt.

Førstnevnte lag i trekningen er arrangør, og plikter innen EN UKE å kontakte motstander for å avtale kampdato. Manglende kontakt fra arrangør fritar ikke gjestende lag for ansvar hvis kamp ikke blir spilt i tide. Både arrangør og bortelag bør forberede seg på å foreslå flere alternative spilledager.