Årets bridgeildsjel

2012  Oddbjørn Forseth, Rauland BK
2013  Bjørn Svela, Klepp BK
2014  Sven-Olai Høyland, Bergen Akademiske BK
2015  Svein Erik Bull, Alta BK
2016  Svein-Jarle Ludvigsen, Bodø BK
2017 Jan P Johannesen, Fredrikstad BK
2018 Eva Hagen, Pass BK

2019 Inger Hjellemarken, Heimdal BK
2020 Kurt-Ove Thomassen, Båsmo BK

Årets bridgeildsjel ble innført i 2012.

Kriterier for å vurderes som Årets bridgeildsjel
  • Vedkommende har gjort en solid innsats over flere år
  • Denne personen kan være enten spiller, tillitsvalgt eller ha andre verv
  • Hun/han kan ikke være lønnet av klubben
  • Hun/han skal ha gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats for klubben og/eller medlemmene i klubben
  • Dersom du kjenner et medlem som passer til denne beskrivelsen i din klubb kan du nominere vedkommende som kandidat til en av bridgens gjeveste priser

Selve kåringen foregår i to etapper:
Først er det en nomineringsperiode, hvor alle medlemmer og klubber/kretser kan nominere kandidater. En jury nedsatt av styret velger så ut tre-fem finalister, og gjennom en avstemning blant medlemmene velges så vinneren. Prisen deles ut på Norsk Bridgefestival.