Grønt systemkort

Fra og med oktober 2022 innføres Grønt systemkort. Det grønne systemkortet er laget for at det skal bli enklere for ferske spillere å spille i klubben og andre steder etter endt nybegynnerkurs.

Reglene er enkle

Møter du et par som legger fram det grønne systemkortet, må du spille et helt naturlig system denne runden.

Hvem kan bruke Grønt systemkort?

Alle spillere med handicap mellom 48-52 har rett til å bruke det grønne systemkortet. Da må alle spillerne rundt bordet spille et naturlig system denne runden. Klubben kan bruke skjønn og la spillere som faller utenfor dette kriteret bruke grønt systemkort. 

Konsekvenser for motparten

Motparten til paret som har grønt systemkort, må også spille med et grønt systemkort i denne runden. Motparten får lov til å spille med sin foretrukne fargelengde i majoråpning, dvs. det er fritt fram om man vil spille 4-korts eller 5-korts majoråpning. Man er nødt til å ha minst 2 kort i minorfargen man åpner i.

1NT må være 15-17 og (semi)balansert. 2kl er sterk og 2ru, 2hj og 2sp er svake 2 med ca. 5-10 honnørpoeng. 2NT er en sterk åpning, men man kan selv velge intervallet. Alle innmeldinger må være naturlig, med unntak av Michaels og Marmic, og 2kl som begge major over 1NT. Alt dette står på det grønne systemkortet, så man kan se der om man er usikker på hvilke meldinger man kan bruke.

Når motparten melder i fred, har de lov til å bruke andre avanserte konvensjoner. Det er vanskelig å vite når man kommer til å melde i fred og ikke, så derfor er det bestemt at hvis det blir krevd til utgang eller begge motstanderne har passet kan man bruke de konvensjonene man ønsker. I tillegg er det lov å bruke det systemet man måtte ønske etter åpning 1NT, 2kl og 2NT.

Om man bruker kunstige meldinger seinere i meldingsforløpet, er det viktig at man når meldingsforløpet er avsluttet uoppfordret forklarer meldingene.

Hovedbegrensningene ligger altså i åpningsmeldingene fra 1NT og oppover, hvilke sterke kravåpninger som kan brukes, og at det må brukes naturlige svarmeldinger på de naturlige åpningsmeldingene.

Når kan det brukes?

Grønt systemkort kan brukes i alle klubbturneringer. Grønt systemkort kan brukes i de kretsturneringer som er tilrettelagt for å ta imot ferske spillere. Kretsttyret avgjør. Grønt systemkort kan ikke brukes i forbundspoengturneringer, med unntak av 1. og 2. runde i NM for klubblag.

Se systemkortet (bokmål) (Side 3 og 4 er oppned fordi det passer til printing)

Se systemkortet (nynorsk) (Side 3 og 4 er oppned fordi det passer til printing)

Les reglene