Kontakt NBF

Postadresse:
Norsk Bridgeforbund
Sognsveien 75 A
0855  OSLO

Organisassjonsnummer:
938 579 407

Besøksadresse:
Sognsveien 75 A, 2. etasje

Tlf.: 47 47 94 00

Kontonumre:

Bankkonto: 5002.05.01585

E-postadresser

Administrativt
NBFs administrasjon:
bridge@bridge.no (generell adresse, når alle ansatte i administrasjonen)
Generalsekretær: 
Allan Livgård
Fagsjef: Harald Berre Skjæran 
Konsulent:
Sten Bjertnes
Konsulent: Marianne Harding

Konsulent: Sofie Græsholt Sjødal
Sportssjef: Øyvind Lundvigsen
Arrangementsansvarlig: Svein-Jarle Ludvigsen
Regnskapsfører: Viego Regnskap AS
Varebestilling

Styret og utvalg/komitéer
President: 
Kari-Anne Opsal
Visepresident: Åse Langeland
Styremedlem: Anders Holmen Gundersen
Styremedlem: Tom Danielsen
Styremedlem: Jan Muri
Styremedlem: Tarjei Eck Hansen
Styremedlem: Tonje Brogeland
1. varamedlem: Stig Dybdahl*
2. varamedlem: Liv Marit Grude
3. varamedlem: Elisabeth Græsholt Sjødal

Lovutvalget

Disiplinærkomitéen
Domskomitéen
Valgkomitéen
Kontrollkomitéen