Turneringsleder - kurs og info

Turneringsleder gjør en viktig oppgave for den organiserte bridgespillingen. Som turneringsleder må man i mange tilfeller ofre egen bridgespilling for å legge til rette for andre. NBF anbefaler derfor at klubber/kretser honorerer sine turneringsledere.

Vil du bli turneringsleder?

Norsk Bridgeforbund autoriserer turneringsledere på flere nivå. 

Lovboka (2017-utgaven)

Kurs

Bli klubbturneringsleder (online kurs - oppstart 12.oktober 2023).