Komitéer og utvalg

En komité er et organ som oppnevnes av Bridgetinget. Vedtektene fastsetter hvilke komitéer forbundet har, og medlemmene velges av Bridgetinget.

Et utvalg er et organ som oppnevnes av styret. Styret fastsetter hvilke utvalg forbundet har, og utpeker medlemmene.

Et arbeidsutvalg er et organ som opptrer på vegne av et styret. 

Naviger med venstremenyen.