Kretskontingent

Kretsenes medlemskontingenter 2023
       
Kretsnavn klubbkontingent standardkontingent juniorkontingent
NBF Oslo kr 0,00 kr 200,00 kr 0,00
NBF Østfold og Follo kr 100,00 kr 60,00 kr 0,00
NBF Romerike og Glåmdal kr 150,00 kr 50,00 kr 0,00
NBF Hedmark og Oppland kr 200,00 kr 50,00 kr 0,00
NBF Østerdal kr 150,00 kr 130,00 kr 0,00
NBF Buskerud kr 0,00 kr 60,00 kr 0,00
NBF Vestfold kr 0,00 kr 70,00 kr 0,00
NBF Telemark kr 300,00 kr 100,00 kr 0,00
NBF Aust-Agder kr 300,00 kr 90,00 kr 0,00
NBF Vest-Agder kr 1.100,00 kr 80,00 kr 0,00
NBF Rogaland kr 300,00 kr 80,00 kr 0,00
NBF Haugaland kr 0,00 kr 40,00 kr 0,00
NBF Hordaland kr 500,00 kr 50,00 kr 0,00
NBF Sogn og Fjordane kr 0,00 kr 100,00 kr 0,00
NBF Møre og Romsdal kr 100,00 kr 130,00 kr 0,00
NBF Sør-Trøndelag kr 0,00 kr 100,00 kr 0,00
NBF Midt-Trøndelag kr 200,00 kr 50,00 kr 0,00
NBF Nord-Trøndelag kr 100,00 kr 100,00 kr 0,00
NBF Helgeland kr 0,00 kr 100,00 kr 0,00
NBF Salten kr 0,00 kr 100,00 kr 0,00
NBF Lofoten og Vesterålen kr 0,00 kr 50,00 kr 0,00
NBF Troms og Ofoten kr 0,00 kr 100,00 kr 0,00
NBF Vest-Finnmark kr 200,00 kr 100,00 kr 0,00
NBF Øst-Finnmark kr 0,00 kr 70,00 kr 0,00