Søk midler

Klubber og/eller enkeltpersoner har flere måter å søke midler til rekruttering generelt eller juniorarbeid spesielt på.

Barne og ungdomsarbeid

Oversikt fra LNU over støtteordninger/fond/annet (pdf)

Andre støtteordninger 

Momskompensasjon

Det er enkelt å søke (lever revidert regnskap + gi nøkkelopplysninger om klubben), og alle som søker (og har fylt ut søknaden riktig) får refundert en viss %-andel av påløpte utgifter i foregående år. Dette er lette penger som ALLE frivillige organisasjoner har rett på. Alle klubber og kretser oppfordres til å søke momskompensasjon

Grasrotandelen

Grasrotandelen er en ordning under Norsk Tipping. Alle klubber og kretser som er registrert i frivillighetsregisteret kan registrere seg for å motta grasrotandelen. Grasrotandelen er pdd 7 % av spilte midler hos spillerne som har valgt dere som sin grasrotmottaker. Les mer om Grasrotandelen.