Årets Bridgeildsjel


Norsk Bridgeforbund er basert på frivillighet og dugnad, og tilbudet til medlemmene er avhengig av frivillige ildsjeler. Det er mange medlemmer som legger ned en stor innsats for at klubbenes tilbud skal være best mulig og utvikles, og som bidrar sterkt til å skape et godt miljø i klubben. Innsatsen gjør at de andre medlemmene kan spille bridge, mens egne muligheter for bridgeprestasjoner kommer i andre rekke.

Prisen Årets bridgeildsjel deles ut av Norsk Bridgeforbund, og skal tildeles et medlem som har gjort en solid innsats for sin klubb over flere år.

Norsk Bridgeforbund og samfunnet generelt har det siste halvannet året stått overfor utfordringer vi aldri trodde vi skulle møte. For bridgen har dette vist seg som stengte klubber, avlyste arrangement og ikke minst bortfall av de viktige møteplassene mellom mennesker. Samtidig har vi tilpasset oss, lært oss nye måter å møtes på, og ikke minst nye måter å spille bridge på. Med årets ildsjelpris vil vi gjerne trekke frem de som har gjort en ekstraordinær innsats for at vi andre kan møtes i denne vanskelige perioden!

 

Kriterier for å vurderes som Årets bridgeildsjel under korona:

 

  • Vedkommende har gjort en solid innsats for bridgen under pandemien
  • Denne personen kan være enten spiller, tillitsvalgt eller ha andre verv
  • Hun/han kan ikke være lønnet av klubben eller annet organisasjonsledd i NBF for innsatsen han/hun nomineres for
  • Hun/han skal ha gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats for klubben og/eller medlemmene i klubben

Eksempler på ting vedkommende kan ha gjort: (listen er på ingen måte uttømmende)

  • Arrangert klubbkvelder på BBO og/eller Realbridge
  • Arrangert kurs og spilling for nye bridgespillere
  • Holdt orden på smittevern i klubben/kretsen og sørget for at alle skulle kunne utøve hobbyen sin på en trygg måte
  • Reist på besøk til klubbmedlemmer som var ensomme under pandemien

Dersom du kjenner et medlem som passer til denne beskrivelsen i din klubb kan du nominere vedkommende som kandidat til en av bridgens gjeveste priser.

Prosessen frem mot kåringen av Årets bridgeildsjel 2021

Nomineringsperioden pågår fram til 28. november 2021.


Nominasjonen gjøres ved å fylle ut nominasjonsskjemaet, med navn på vedkommende og fyldig presentasjon av hva han/hun har gjort for bridgen under korona. Skriv gjerne en fyldig tekst, for din tekst kommer til å bli brukt til å beskrive kandidaten dersom hun/han blir plukket ut som en av finalistene.


Juryen for Årets bridgeildsjel 2021 utnevnes av NBF. 


Juryen plukker ut 3-5 finalister blant de nominerte.  


Når juryen har plukket ut finalistene, kan alle medlemmer i NBF stemme på sin favoritt. Folkeavstemningen gjennomføres fra 1. - 12. desember 2021.


Det endelige resultatet avgjøres ved folkeavstemning på www.bridge.no. Kun medlemmer av NBF kan stemme, og 1 medlem = 1 stemme. Det blir derfor viktig å engasjere hele klubben i avstemmingen på sin kandidat.

 

Lag din egen spørreundersøkelse for tilbakemelding fra bruker

Avstemning 2021