Årets Bridgeildsjel


Norsk Bridgeforbund er basert på frivillighet og dugnad, og tilbudet til medlemmene er avhengig av frivillige ildsjeler. Det er mange medlemmer som legger ned en stor innsats for at klubbenes tilbud skal være best mulig og utvikles, og som bidrar sterkt til å skape et godt miljø i klubben. Innsatsen gjør at de andre medlemmene kan spille bridge, mens egne muligheter for bridgeprestasjoner kommer i andre rekke.

Prisen Årets bridgeildsjel deles ut av Norsk Bridgeforbund, og skal tildeles et medlem som har gjort en solid innsats for sin klubb over flere år.

 

Kriterier for å vurderes som Årets bridgeildsjel:

  • Vedkommende har gjort en solid innsats for bridgen over flere år
  • Denne personen kan være enten spiller, tillitsvalgt eller ha andre verv
  • Hun/han kan ikke være lønnet av klubben eller annet organisasjonsledd i NBF for innsatsen han/hun nomineres for
  • Hun/han skal ha gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats for klubben og/eller medlemmene i klubben

Prosessen med valg av årets bridgeildsjel for 2024 er nå i gang, idet man nå kan nominere kandidater. Nominasjonsperiden går fram til 15. mai - for å nominere din favoritt som kandidat fyller du ut nominasjonsskjemaet.

Etter at nominasjonsperioden er avslutta, går en jury nedsatt av styret i NBF gjennom alle nominasjonene og velger ut 3-5 finalister. Alle medlemmer kan stemme, og den kandidaten som får flest stemmer blir Årets bridgeildsjel.

Avstemning 2024