Årets Bridgeildsjel


Norsk Bridgeforbund er basert på frivillighet og dugnad, og tilbudet til medlemmene er avhengig av frivillige ildsjeler. Det er mange medlemmer som legger ned en stor innsats for at klubbenes tilbud skal være best mulig og utvikles, og som bidrar sterkt til å skape et godt miljø i klubben. Innsatsen gjør at de andre medlemmene kan spille bridge, mens egne muligheter for bridgeprestasjoner kommer i andre rekke.

Prisen Årets bridgeildsjel deles ut av Norsk Bridgeforbund, og skal tildeles et medlem som har gjort en solid innsats for sin klubb over flere år.

 

Kriterier for å vurderes som Årets bridgeildsjel:

 

  • Vedkommende har gjort en solid innsats for bridgen over flere år
  • Denne personen kan være enten spiller, tillitsvalgt eller ha andre verv
  • Hun/han kan ikke være lønnet av klubben eller annet organisasjonsledd i NBF for innsatsen han/hun nomineres for
  • Hun/han skal ha gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats for klubben og/eller medlemmene i klubben

Prosessen frem mot kåringen av Årets bridgeildsjel 2023

Nomineringsperioden pågår fram til 30. april 2023.


Nominasjonen gjøres ved å fylle ut nominasjonsskjemaet, med navn på vedkommende og fyldig presentasjon av hva han/hun har gjort for bridgen under korona. Skriv gjerne en fyldig tekst, for din tekst kommer til å bli brukt til å beskrive kandidaten dersom hun/han blir plukket ut som en av finalistene.


Juryen for Årets bridgeildsjel 2023 utnevnes av NBF. 


Juryen plukker ut 3-5 finalister blant de nominerte.  


Når juryen har plukket ut finalistene, kan alle medlemmer i NBF stemme på sin favoritt. Folkeavstemningen gjennomføres 15. mai - 30. juni 2023.


Det endelige resultatet avgjøres ved folkeavstemning på www.bridge.no. Kun medlemmer av NBF kan stemme, og 1 medlem = 1 stemme. Det blir derfor viktig å engasjere hele klubben i avstemmingen på sin kandidat.

 

Lag din egen spørreundersøkelse for tilbakemelding fra bruker