Årets Bridgeildsjel


Norsk Bridgeforbund er basert på frivillighet og dugnad, og tilbudet til medlemmene er avhengig av frivillige ildsjeler. Det er mange medlemmer som legger ned en stor innsats for at klubbenes tilbud skal være best mulig og utvikles, og som bidrar sterkt til å skape et godt miljø i klubben. Innsatsen gjør at de andre medlemmene kan spille bridge, mens egne muligheter for bridgeprestasjoner kommer i andre rekke.

Prisen Årets bridgeildsjel deles ut av Norsk Bridgeforbund, og skal tildeles et medlem som har gjort en solid innsats for sin klubb over flere år.

 

Kriterier for å vurderes som Årets bridgeildsjel:

  • Vedkommende har gjort en solid innsats for bridgen over flere år
  • Denne personen kan være enten spiller, tillitsvalgt eller ha andre verv
  • Hun/han kan ikke være lønnet av klubben eller annet organisasjonsledd i NBF for innsatsen han/hun nomineres for
  • Hun/han skal ha gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats for klubben og/eller medlemmene i klubben

Prosessen frem mot kåringen av Årets bridgeildsjel 2023

Nomineringsperioden pågikk fram til 15. mai 2023.


Nominasjonen gjøres ved å fylle ut nominasjonsskjemaet, med navn på vedkommende og fyldig presentasjon av hva han/hun har gjort for bridgen under korona. Skriv gjerne en fyldig tekst, for din tekst kommer til å bli brukt til å beskrive kandidaten dersom hun/han blir plukket ut som en av finalistene.


Juryen for Årets bridgeildsjel 2023 har bestått av Elisabeth Sjødal, Jan Muri og Kristin Linnigaard. 


Juryen har plukka ut følgende fem finalister blant de nominerte:

 


Ane Elisabeth Haaland
Nesodden BK, NBF Østfold og Follo

 

 

Ane har en lang og aktiv karriere bak seg bridgespiller både i inn- og utland. De senere årene har viet seg til opplæring, og rekruttering av nye spillere. Fremragende og kunnskapsrik bridgelærer! Pedagogisk på høyt nivå, og ikke minst smittende engasjement gjør at Ane skal ha æren for Nesodden BK har hatt stor vekst, og er vel å regne som største klubb i Norge?   

Siden 2021 har Ane lagt ned 100-vis av timer i videreutvikling av læreboka for nybegynnerkurset. Og velvillig delt boka med andre klubber. Arbeidet pågår fortsatt, og opplaget har vel passert 200 allerede.   

Frivilligarbeid er helt essensielt også i bridge, og Ane er et strålende forbilde som kvalifiserer til oppmerksomhet.     

Siste 3 år har hun ledet bridgelærer-teamet i klubben og har ""uteksaminert"" over 50 kursdeltagere. Arbeidet videreføres med repetisjoner og kurs timen før spillestart i klubben hver tirsdag.   

Senest har Ane i 2023 tatt initiativ til å engasjere kretsens klubber i tilsvarende prosesser, og deler velvillig av egne erfaringer og kunnskap.  Uten å nevne hennes alder her,- det gjør henne ennå mer kvalifisert.

Nominert av: Morten Brataas, Nesodden BK


 


Johnny Hombakken
Lillehammer BK, NBF Hedmark og Oppland

 

Nominasjonstekst:

Johnny Holmbakken har i 32 år vært styreleder i Lillehammer bridgeklubb, samt hatt andre verv i

klubbstyret i 10 år. Johnny har arrangert ca 20 nybegynnerkurs fra 1980 til i dag og tatt initiativet

til/stått i spissen for utallige sosiale arrangementer i klubben. Han har også sørget for at klubben har

det nyeste av turneringsteknologi (Bridgemate/RUTER og Bridge+More) og via klubbens

kortgivningsmaskin gitt kort til klubbkveldene i en årrekke.


Johnny har i tillegg ledet / vært sentral i bridgekretsen i flere år.

Han har vært sammenhengende medlem i NBF i 54 år.


Utdyping av nominasjonen / tilleggsmomenter:

Johnny Holmbakken har på mange måter vært ildsjelen som har drevet Lillehammer BK i de siste 40

årene.

Utover de ovennevnte vervene og oppgavene, har Johnny også:

  • Ledet planlegging og gjennomføring av NM par 1986 som ble arrangert av Lillehammer BK.
  • Skrevet jubileumsbok om Lillehammer BKs første 50 år (klubben ble etablert i 1936).
  • Sørget for at Lillehammer BK leide første etasje i en stor bygård i Lillehammer sentrum ogsom ble «Bridgens hus» på Lillehammer i 1991 til 1999. Han drev «Bridgens hus» i denne perioden, bl.a. kafedriften, sosialt arrangement 1 gang pr måned og klubbkveldene. Etasjen måtte pusses betydelig opp, noe Johnny planla og ledet. 1999 ble bygården solgt, og da fikk klubben ikke leie det lengre.
  • Johnnys rolle i kretsen: Han har i noen år vært styremedlem/turneringsleder i gamle Oppland bridgekrets. Han ledet arbeidet med den årlige kretshåndboka, samt etablert en kretsserie for lag. I nykretsen (NBF Hedmark og Oppland) har han vært nestleder i 2013-2015, og deretter kretsleder fra 2016 og frem til i dag.
  • Overfor NBF har Johnny vært veldig sentral i arbeidet med å få Lillehammer som (fast) arrangementsby, samt deltatt i utredningen av det nye serviceavgiftssystemet.

Avsluttende merknad om honorar:

Johnny har, som de 3 øvrige styremedlemmene, fått utbetalt et rent symbolsk honorar fra klubben de siste 15 årene (pt kr 2.500 pr år). Dette er å anse som en type utgiftsdekning, ikke et ordinært honorar. Han har hatt betydelig utgifter i sin gjerning for klubben (bilkjøring, telefonbruk o.l). Vi ber derfor om at et slikt symbolsk honorar absolutt ikke må bli et hinder for Johnnys nominasjon.

Nominert av: Egil Andreas Berg, Lillehammer BK


Leif Juvik, Os BK/Os juniorBK
NBF Hordaland

Nominasjonstekst:
Jeg mener Leif Juvik fra Os i Bjørnafjorden Kommune fortjener prisen Årets Bridgeildsjel.

Leif er et unikum for bridgen både lokalt og nasjonalt. Han er en veldig snill og omgjengelig person som alle liker. Nå aner jeg ikke hvor lenge han har spilt, men trolig nesten hele livet. Han styrer alle mandagskveldene for seniorbridgen og evt turneringer som julebridgen i Os. Når vi kommer til spilling på mandager er alt satt opp med bord, meldebokser og kort.

Han er også så uselvisk at dersom det dukker opp et oddetall, så står han over spilling den kvelden. Etter spillekveld er han den siste som går etter at alt er pakket ned.

Leif er også primus motor bak Os Juniorbridgeklubb. Ungdommen spiller annenhver fredag på Bjørnafjorden Bibliotek. Utover opplæring bidrar han med å søke penger, kombinere nettverk nasjonalt og lager til alle spill og turneringer der i gården også. Han deltar også på alle arrangement i regi av Juniorklubben.

Han er også en viktig person relatert til sitt nettverk lokalt med tanke på skolebridge som vi skal begynne med snart. I tillegg til alt dette følger han opp samtlige medlemmer (gamle og nye) i klubben på alt som finnes av turneringer nasjonalt og internasjonalt løpende gjennom året. Han lager også til bulletin (vedlagt) for både senior og juniorklubben i tillegg til å styre sosiale media og hjemmesider for store og små.

Leifen er limet i begge klubbene lokalt, og er en skikkelig ildsjel som fortjener all ros han kan få!

Nominert av: Tarjei Vedå Vangdal, Os JuniorbridgeklubbLillian Lindberg
Lørenskog BK, NBF Romerike og Glåmdal

Nominasjonstekst:
Lillian Lindberg er p.t. leder av Lørenskog BK, noe hun har vært i flere perioder. I løpet av tiden hun har ledet klubben har hun 
sørget for at klubben har gjennomført flere bridgkurs, som igjen har medført at klubben har fått flere medlemmer-spillere.

I tillegg har hun også sørget for at klubben stiller med folk i forbindelse med skolebridge (på ettermiddagene/kveldene) på Fjellhamar skole.

Ellers kan jeg nevne at hun også sørger for gratis vafler og/eller langpannekaker til hver spillekveld. Dette er noe hun selv baker. Kaffen er også gratis på spillekveldene.

Når det gjelder de nye kursmedlemmene kan jeg også nevne at hun har invitert de hjem til seg (privat)og har hatt opplæring av dem, hvor de har spilt med egne faddere fra klubben (som Lillian har ordnet med).

Til slutt kan jeg også nevne at Lillian sørget for at Lørenskog BK hadde spilling hver mandag på BBO under hele pandemi-perioden. Hun er med andre ord et eksempel til etterlevelse og bør etter mitt syn uten tvil, være en kandidat som bør bli nominert.

Nominert av: Pål Arne Vorren, Høybråten BK og Lørenskog BK Espen Skarpholt
Søm BK, NBF Vest-Agder

Nominasjonstekst:
Espen har, hvertfall siden jeg startet på bridgekurs hos han rett før korona, vært meget engasjert i rekruttering av nye bridgespillere. Han holder kurs for nye hvertfall to ganger i året. Han markedsfører kursene på Facebook og med lapper utenfor butikker. Han følger også opp delvis interesserte og spør igjen om de vil komme på kurs og spilling på bridgekveldene.

Hans behagelige og inkluderende væremåte gjør at folk som kanskje er redd for å spille i klubb, allikevel tør å komme. Før hver klubbkveld møter han en time før for å spille med de nye og lære de nye ting.

Han fortjener virkelig årets ildsjel for han har medvirket til å doble medlemstallet i Søm bridgeklubb på bare noen år. Alle kan like Espen!

Han stiller opp 1 time før hver eneste klubb kveld for å lære bort nye ting til nye medlemmer og andre som vil ha litt mere lærdom! Han er vell den som holder flest kurs for nybegynnere på Sørlandet som har resultert i mange nye spillere siste årene.

Han sier aldri nei og han spiller gjerne med dem som ikke kan så mye. Han er leder av klubben også. Han har også tid til å sitte i krets styret for Agder. Han lover Makkergaranti på hver klubb kveld noe som jeg vet ingen andre gjør!

Kjempe blid å fin mann som fortjener å bli sett etter nesten 40 år i bridge miljøet!

Nominert av: Inger Andersen, Søm BK og Alexander Ibs Hansen, Søm BK


Alle medlemmer i NBF kan stemme på sin favoritt. Folkeavstemningen gjennomføres t.o.m. 30. juni 2023.

Stem her (avstemning avsluttet)


Det endelige resultatet avgjøres ved folkeavstemning på www.bridge.no. Kun medlemmer av NBF kan stemme, og 1 medlem = 1 stemme. Det blir derfor viktig å engasjere hele klubben i avstemmingen på sin kandidat.