Klubbutvikling

Klubbutvikling er alle tiltak i klubben (møter, kurs, prosesser) som bidrar til å utvikle klubben fra en nå-situasjon mot en enda bedre framtidig situasjon. Norsk Bridgeforbunds klubbguider veileder klubben i prosessen med å velge målrettede tiltak for akkurat din klubb.


Analyse av klubbens "helsetilstand"

Organisasjonshjulet viser hvordan helheten i en klubb ser ut. Her deles klubben inn i seks viktige områder som klubben må ivareta. Denne analysen vil danne utgangspunktet for valg av spesifikk utvikling på noen områder i klubbene. Helhetlig klubbutvikling er virkemidler for å ivareta alle områdene i klubben, slik at alle områdene fungerer godt i forhold til hverandre.


Besøk av klubbguide

Våre klubbguider bidrar med et klubbesøk med oppstartsmøte for klubbutviklingsprosessen. Her hjelper vi klubben å bli enig om hvilke områder klubben vil satse på. I en slik prosess kan det oppdages skjulte ressurser blant klubbens medlemmer.

Spesifikk klubbutvikling er verktøy, prosesser og kurs som benyttes for å ivareta spesifikke temaer / spesifikke områder i klubben. Eksempel på kurs for å utvikle et spesifikt område kan være turneringslederkurs, bridgelærerutdanning eller styrekurs.


Noe for din klubb?
Våre veiledere møter klubbene der de er i dag og hjelper til videre utvikling. Alle tiltak innen klubbutvikling har som mål å bidra til at klubbene på en enda bedre måte klarer å gjennomføre god fremtidsrettet utvikling mot forbedringer som klubben selv ønsker å gjøre.

 

Bestill gratis oppstartsmøte
Norsk Bridgeforbund har utdannet klubbguider (veiledere) over hele landet. Send en mail til bridge@bridge.no for å bestille oppstartsmøte (gratis) eller høre med om klubbutvikling.