Bli bridgelærer

Bridgelærerutdanningen 2023: Med fokus på opplæring av barn!

I forbindelse med prosjektet Norsk Skolebridge vil årets bridgelærerutdanning ha fullt fokus på hvordan man etablerer kontakt med skoler, hvordan man gjennomfører skolebesøk, og hvordan man lærer barn bridge.

Bridgelærerutdanningen består av tre ledd:

  • To dager kurs med teori og praksis
  • Praksis - enten som kursholder eller assistent
  • Egenevaluering og refleksjon over avholdt kurs.

Bridgelærerutdanningen passer både deg som har holdt kurs tidligere, deg som ønsker å holde bridgekurs, og deg som skal være med som assistent på et bridgekurs.

Gjennomført bridgelærerutdanning (alle tre ledd) gir tittelen autorisert bridgelærer og diplom.

Tid og sted

Bridgelærerutdanningen i regi av Norsk Skolebridge blir på Lillehammer i forkant av Norsk Bridgefestival.

Sted: Scandic Hotel Lillehammer

Dato: 3.-4. august

Overnatting: Hytter á 4-6 personer på Birkebeineren

Kurset er gratis, og alle utgifter til overnatting og mat er dekket av Norsk Skolebridge for deltakere som er med i dette prosjektet og enten har startet, eller planlegger å starte et lokalt fritidstilbud med bridge for barn i forlengelse av skoledagen.

Vi forutsetter at alle som er med i Norsk Skolebridge kommer med minst 3 personer hver.

Reise: Prosjektet dekker samkjøring i bil til Lillehammer etter halv sats av statens satser. Vi forventer minimum 3 personer pr bil, og tar IKKE imot reiseregninger. 

Oppfølging med nettbaserte samlinger

Teori må følges opp av praksis, og med praksis følger erfaring. Med refleksjon over egne erfaringer følger læring. 

Ut over høsten vil vi følge opp alle frivillige med nettbaserte samlinger ca hver tredje uke. Der deler vi erfaringer fra oppstart av bridgegruppene for barn; hva har gått bra, hvilke utfordringer har vi møtt? Det blir ny påfyll av bridgedidaktikk, og et grundig opplegg for å trene ferdigheter i kommunikasjon. 

Lærer av de beste

Som kursholdere vil dere møte Anita Karlsen (leder av bridgelærerutdanningen), Morten Bilde (grunnlegger av Dansk Skolebridge), Kurt-Ove Thomassen (Helgeland Juniorbridge), Lars Arthur Johansen (bridgelærerutdanningen) og flere.

Skolebridge er nytt i Norge, men i Danmark har Dansk Skolebridge vært aktive i mer enn 200 skoler og undervist mer enn 20 000 elever. Norsk Skolebridge vil søke et tett samarbeid med Dansk Skolebridge for å dele erfaringer og utvikle det beste undervisningsmateriellet. 


Har dere behov for ordinær bridgelærerutdanning i din krets?

Har dere behov for bridgelærere i egen krets? Ta kontakt med Norsk Bridgeforbund. Vi kan etter avtale arrangere bridgelærerutdanning i din krets. Forutsetningen er at krets/klubb gjør avtale med oss i god tid, sørger for god lokal deltakelse og det praktiske rundt arrangementet, samt åpner opp for deltakere fra andre kanter av landet. 

Forrige bridgelærerutdanning var:

  • Sted: Larvik. Bridgens Hus.
  • Dato: lørdag 12. mars kl 10:00 - søndag 13. mars kl 13:00
  • Pris: Gratis. Deltakere (klubben/kretsen) betaler kun reise og opphold
  • Overnatting: Deltakerne ordner overnatting selv. NBF har booket noen rom på et hyggelig hotell - dersom du ønsker et av disse, kryss av for det i påmeldingslenken.

Program

Kursholdere i Larvik var Anita Karlsen og Lars Arthur Johansen.

Kursledere 

     
 Anita Karlsen  Bjørg Tvinnereim  Lars Arthur Johansen

Leder av bridgelærerutdanningen. Leder av utdanningsforbundet i Bodø.

Anita Karlsen er ungdomsskolelærer, hovedvekt på matematikk, og har kjørt mange bridgekurs lokalt. Karlsen har vært en av lederne på Begynnerfestivalen i mange år.

Primærfokus: At vi skal bli flinkere til å beholde kursdeltakerne etter endt kurs. 

Spesialpedagog, jobber i skoleverket (jobber med barn med spesielle behov).

Bridgelærerutdanningskomiteen siden 2013.

Hatt bridgekurs siden nittitallet både i regi av kretsen, klubben og kommunen. Innehatt mange verv i både klubb og krets.

Coach for U26 og U21-landslagene som vant henholdsvis gull og bronse i VM i 2014. Bridgelærer.

Bridgelærerutdanningskomiteen siden 2013.

Bridgelærere 2009

 På bildet: Bridgelærere i 2009. 

 

Bridgebutikken