RealBridge

RealBridge tilbyr bridge med video og lyd av spillerne slik at man kan se og snakke med med- og motspillere.

Hva er RealBridge

RealBridge er et verktøy for klubber/kretser. Den enkleste sammenligningen er at det er et spillelokale, som også tilbyr kort og resultatservice. 

Klubben registrerer seg hos RealBridge og får en administratorkonto, og kan derfra sette opp klubbkvelder og andre turneringer. Når man setter opp en turnering kreeres det en lenke, og denne distribueres til spillerne som skal være med.

Spillerne klikker bare på denne lenken, og er dermed inne og kan sette seg ned ved et bord. Man trenger ingen brukerkonto og ingen passord.

Vugraph på RealBridge

Logg inn på kibitz.realbridge.online med fullt navn. Du finner turneringene lista opp i kronologisk rekkefølge.

Regler for undo i turneringer på RealBridge i NBF-regi

  1. Hvis en spiller klikker feil i meldingsforløpet eller under spillet, er det tillatt å be om undo. Det er kun ved feilklikk man kan be om undo – det er ikke lov å be om undo fordi man har ombestemt seg.

  2. Under meldingsforløpet tillates det å be om undo så lenge makker ikke har meldt etterpå – når makker har meldt er det for sent å be om undo. Dette er helt i tråd med reglene for å endre melding i live bridge.

  3. Under spillet tillates det å be om undo så lenge makker ikke har spilt et kort etter feilklikken, enten som påspill i samme stikk eller utspill/påspill i neste stikk.

  4. Dersom undo ikke aksepteres kan man tilkalle TL. Hvis TL kommer til at det er snakk om opplagt feilklikk, kan TL pålegge motstanderne å godkjenne undo
    .

Bruksanvisninger

Test av kamera og mikrofon

Bruksanvisning for spillere på RealBridge

Bruksanvisning for opplasting av resultater på klubbens hjemmeside og bridge.no