NBF tilskuddsfond nye bridgeklubber

NBFs tilskuddsfond for nye bridgeklubber er opprettet er initiativ fra NBFs styre og gitt tilslutning av Bridgetinget 2018. Tanken bak fondet er at NBF ønsker å tiltrekke seg nye medlemsklubber til den organiserte bridgen.

Hensikten bak fondet (fra statuttene):
"Fondet er opprettet for å gi nye medlemsklubber i NBF muligheten til å få tilskudd til investeringer i materiell og utstyr."

Søknader fra fondet sendes til NBFs administrasjon, enten via epost: bridge@bridge.no eller post:
Norsk Bridgeforbund
Sognsveien 75A
0855 OSLO