Toppidrett Bridge vgs

Studieforberedende med Toppidrett Bridge er et tilbud med tankesporten bridge der spillere skal forme og utvikle seg og sitt makkerskap over tid. Bridge er en spesiell idrett som kombinerer individuelle prestasjoner på toppidrettsnivå med makkerskap.

I undervisningsopplegget fra Jåttå videregående skole er det lagt til rette for at elever fra andre lokale videregående skoler nært Jåttå, kan delta fysisk i undervisningen på Jåttå. Det er også lagt til rette for at elever fra helt andre steder av landet deltar som ordinære elever i nettundervisning, praktiske øvelser og turneringer.

Oversikt over kjernelementer:

Fag
Kjernelementer
Toppidrett
Kunnskap om ferdighetsutvikling i egen idrett
Ferdighetsutvikling i egen idrett
Tverrfaglige emner og grunnleggende ferdigheter

TOPPIDRETT BRIDGE (Læreplankode IDR05-02 - FAGKODE IDR3013)
• Toppidrett er et 5-timers fag.
- 1 økt i uka (90 min) digital undervisning/spilling
- 1 økt i uka (90 min) samles opp til bruk i samlinger/turneringer som elevene også kan være medansvarlige for å gjennomføre
- De siste 45 min med oppgaveløsning/analyse av spill som er gitt av trener som egentrening

TIMEPLAN
I timeplanen ligger ei økt, 90 minutter, med bridgetrener på Teams og RealBridge. Denne økta ligger på tirsdager kl. 16:15 - 17:45. Ei økt, 90 minutter, er utenfor skoletid for turneringsaktivitet og fysiske samlinger. Elevene må altså belage seg på å bruke et par helger i løpet av skoleåret. Den siste skoletimen, 45 minutter, er satt av til lekser og innleveringer.

VURDERING OG OPPFØLGING
Faglærer følger opp elevene gjennom læringsplattformene Itslearning, iSkole og Teams, og i nettbridgen RealBridge. Faglærer vurderer elevene i praktiske turneringsaktiviteter, og gjennom innleveringer. Elevene får terminkarakter og standpunkt.

TRENING OG TURNERINGER
Jåttå videregående skole legger til rette for et aktivt og engasjerende treningsmiljø slik at eleven kan utvikle og utnytte sine ferdigheter. Treningen med Toppidrett Bridge er lagt opp slik Olympiatoppen ønsker å utvikle idrettsutøvere. Bridge har også sin utviklingstrapp fram mot et nasjonalt og internasjonalt toppnivå. Målet er kontinuerlig å videreutvikle beste praksis i treningsarbeidet og i en sunn toppidrettskultur.

Ved fysiske samlinger vil ordinære elever få dekket reise og opphold. Kostpenger vil bli innkrevd i forkant av samlingen. KONTAKT

Faglærer Toppidrett bridge
Vetle Faag
Tlf.  / 918 69 197
e-post: vetle.faag@skole.rogfk.no 

Jåttå vg skole: Idrettsfag med Bridge – Studiestruktur og timefordeling

Fag- og timefordeling
VG1
VG2
VG3
Fellesfag:
 
 
 
Norsk
4
4
6
Matematikk
5
3/5 (P/R/S)
 
Naturfag
5
 
 
Engelsk
5
 
 
Fremmedspråk
4
4
 
Historie
 
2
4
Samfunnsfag
 
3
 
Geografi
 
2
 
Religion og etikk
 
 
3
Programfag:
 
 
 
Aktivitetslære
5
5
5
Treningslære
2
3
5
Idrett og samfunn
 
2
3
Treningsledelse
 
2
4
Bridge som valgfritt programfag:
 
 
 
Toppidrett Bridge
5
5
5
Sum timer
35
35
35

 

Skoler med Studiespesialiserende med Bridge - Studiestruktur og timefordeling

Fag- og timefordeling
VG1
VG2
VG3
Fellesfag:
 
 
 
Norsk
4
4
6
Matematikk
5
3/5 (P/R/S)
 
Naturfag
5
 
 
Engelsk
5
 
 
Fremmedspråk
4
4
 
Historie
 
2
4
Samfunnsfag
3
 
 
Geografi
2
 
 
Religion og etikk
 
 
3
Kroppsøving
2
2
2
Bridge som valgfritt programfag:
 
 
 
Toppidrett Bridge
5
5
5
Andre valgfrie programfag:
 
 
 
Valgfrie programfag
 
5
5
Valgfrie programfag
 
5
5
Sum timer
35
30/32
30

 

Skoler med Medie og kommunikasjon med Bridge - Studiestruktur og timefordeling

Fag- og timefordeling
VG1
VG2
VG3
Fellesfag:
 
 
 
Norsk
4
4
6
Matematikk
5
3
 
Naturfag
5
 
 
Engelsk
5
 
 
Fremmedspråk
4
4
 
Historie
 
2
4
Samfunnsfag
 
3
 
Geografi
 
2
 
Religion og etikk
 
 
3
Kroppsøving
2
2
2
Valgfritt programfag:
 
 
 
Toppidrett Bridge
 
5
5
Annet valgfritt programfag
 
 
5
Felles programfag:
 
 
 
Mediesamfunnet
5
5
5
Medieuttrykk
5
5
5
Sum timer
35
35
35

For Idrettsfag inngår Toppidrett som et ordinært valgfritt programfag. I andre studieforberedende program kan man også velge Toppidrett og Toppidrett Bridge som et valgfritt programfag.

I denne studiemodellen lager en ingen nye kurs, ingen nye strukturer. Bridgeelever får en mer fokusert og tilpasset bridgeopplæring innenfor dagens rammetimetall. Elever på studiespesialiserende program eller «linje» (Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi) velger 3 programfag/linjefag på Vg2 og Vg3 hvert år. Toppidrett Bridge kan være ett av valgene.

• Vg1 - Ta ett ekstra programfag, «Toppidrett 1 Bridge»
• Vg2 – Følge opp med «Toppidrett 2 Bridge» innenfor ordinært timetall
• Vg3 - Mulighet til å ta «Toppidrett 3 Bridge», eller et alternativ programfag, men du har nødvendig timetall også uten.
  

Studieforberedende med Toppidrett Bridge legger til rette for at du kan trene i et miljø som tar dine ambisjoner på alvor, og som samtidig sørger for at du kan nå dine andre faglige og akademiske ambisjoner.

Foto: Rosaline Barendregt