Meldinger - grunnkurs

Vær oppmerksom på at det finnes to utgaver av heftet. Forskjellen mellom de to utgavene er at noen kapitler har byttet rekkefølge (sterke åpningshender og Blackwood), samt at det i utgaven utgitt i 2022 er nye spill som hører til kapittelet om sterke åpningshender.

Opplæring etter minibridge-kurset  Powerpoint  Dup Html Video  Dup (ny)  PBN  

Leksjon 1
Åpning 1 i farge og svar 

       

Leksjon 2
1 over 1 trumstøtte av svarhåndens farge

       

Leksjon 3
Grandmeldinger

       

Leksjon 4
Andre grandmeldinger - innmeldinger

       

Leksjon 5
2 over 1 - 1 nt over 1 - åpningshåndens andre melding

       

Leksjon 6
Doblinger

       

Leksjon 7
Svake 2 åpninger -Sperremeldinger

       

Leksjon 8
Sterke hender
(Ny versjon: Overføringer, spørsmål etter major)
NB! Sjekk at du bruker riktig fil

     

Leksjon 9
Grandmeldinger - Stayman & overføring 

     

Leksjon 10
Blackwood 4 NT

       
PDF hefte Grunnkurs Meldinger (første utgave)          
PDF hefte Grunnkurs Meldinger (2022).
Kan bestilles trykt i Bridgebutikken.