Meldinger - grunnkurs

Opplæring etter minibridge-kurset  Powerpoint  Dup Html Video     

Leksjon 1
Åpning 1 i farge og svar 

         

Leksjon 2
1 over 1 trumstøtte av svarhåndens farge

       

Leksjon 3
Grandmeldinger

       

Leksjon 4
Andre grandmeldinger - innmeldinger

       

Leksjon 5
2 over 1 - 1 nt over 1 - åpningshåndens andre melding

       

Leksjon 6
Doblinger

       

Leksjon 7
Svake 2 åpninger -Sperremeldinger

       

Leksjon 8
Sterke hender

       

Leksjon 9
Grandmeldinger - Stayman & overføring 

         

Leksjon 10
Blackwood 4 NT

         
PDF hefte Grunnkurs Meldinger (kan bestilles ferdig trykt ved e-post til bridge@bridge.no)