Hjemmeside og klubbadmin

Klubber tilsluttet Norsk Bridgeforbund får tilgang til en administrasjonsløsning og basis hjemmeside. Klubber med basisabonnement (gratis) vedlikeholder hjemmesiden via Klubbadministrasjon. Klubber med pluss-abonnement kan publisere innhold direkte på hjemmesiden. For mer detaljer - se under.

1. Klubbadministrasjon (alle klubber):

Pålogging med brukernavn klubb999 (999=klubbens nummer) og mottatt passord. Løsningen benyttes for å vedlikeholde klubb- og medlemsinformasjon. Klubber med basisabonnement publiserer nyheter og terminliste her.

Funksjonen Hjemmesidetype (nederst) kan benyttes for å bestille plussabonnement.

Klubber med pluss-løsning kan i tillegg administrere:

 • Epost-mottakere
 • Klubbannonser
 • Tilgang til hjemmesideredigering
 • Overskrift/banner og logo på hjemmesiden
 • Klubbens bildegalleri

·     For mer detaljer henvises til brukerveiledning for Klubbadministrasjon (første menypunkt).


2a. Basis hjemmeside (gratis):
Hjemmeside via bridge.no - klubbadressen blir www.bridge.no/<klubbnummer>

Klubben kan:

 • Vise klubbinformasjon, nyheter, artikler, terminliste mm
 • Hente medlemsinformasjon fra NBFs database
 • Publisere turneringsresultater fra Ruter
 • Gi tilgang til stoff fra NBF

Eksempel på klubb som bruker gratis hjemmeside: Lørenskog BK

For å kunne redigere hjemmesiden, må klubben få tilgang til Klubbadministrasjons-verktøyet klubb.bridge.no. Brukernavn og passord rekvireres ved å kontakte NBF. I tillegg til å publisere nyheter og artikler til hjemmesiden, kan en i administrasjonsverktøyet melde medlemmer inn/ut, følge opp serviceavgifter fra NBF, melde klubben på simultanturneringer mm. Det henvises til brukerveiledning for hhv. hjemmeside og klubbadministrasjonsverktøy.


NBFs IT-leverandør, Digimaker AS, tilbyr utvidet funksjonalitet for klubber og kretser gjennom sin Pluss-løsning. 


2b. Pluss-løsning:
Som for Basis vedlikeholdes klubbinformasjon og medlemmer i Klubbadministrasjons-verktøyet. Verktøyet benyttes også til påmelding simultanturneringer og oppfølging av avgifter til NBF.

Det som skiller Pluss fra Basis er at hjemmesiden ligger på eget domene og vedlikeholdes gjennom en editor på siden (for medlemmer som har tilgang). Noen fordeler:

 • Eget domene - f.eks. www.askerbk.org (oppgi ønsket domenenavn ved bestilling)
 • Enklere administrasjon av epostadresser til klubbens ledelse
 • Logo/bilde i heading og tilgang til flere designvalg for siden
 • Lage egne menyer/undermenyer
 • Dataområde for lagring av dokumenter
 • Flere funksjoner - blant annet bildegallerier og diskusjonsforum
 • Annonsplasser for sponsorer

Eksempel på klubb som bruker denne versjonen:  Asker Bridgeklubb

 

Engangskostnad, etablering av Pluss-løsning: kr. 1 450,- 
Domeneleie: kr 335,- per år 
Webleie: kr 115,- pr måned 

 

Alle priser gjelder fra janua2023 og er eks. MVA. Domene- og webleie er forskuddsvis og faktureres samlet for året i januar hvert år. Pluss-løsning må sies opp senest 1.10 for å slippe leie for påfølgende år.

 

Du kan bestille Pluss-løsning ved å logge deg inn på Klubbadministrasjon og gå inn på menypunktet for Hjemmesidetype til venstre. Du kan også bestille via epost – se under. 

 
For mer informasjon om løsninger og muligheter, kontakt Digimaker AS: 

 

Christian Bull 

Hans Jørgen Struksnæs 

Mob: 915 75 899 

474 63 182 

 

Er din klubb usikker på hvilken løsning dere bør velge eller trenger dere hjelp til å komme i gang? Kontakt NBF