Kretsenes rekrutteringsutvalg

Veileder for kretsens rekrutteringsutvalg (KRU).

NBF OSLO
Leif-Erik Hoel Stabell - 941 33 117
 
NBF HORDALAND
Rune Fagerbakke - 408 33 222
 
NBF ØSTFOLD og FOLLO
Finn Leiang - 970 95 077
 
NBF SOGN og FJORDANE
Jonny Gjerde992 42 040
 
NBF ROMERIKE og GLÅMDAL
           

 
NBF MØRE og ROMSDAL

 
NBF HEDMARK og OPPLAND
Mari Fonkalsrud - 977 99 124  
NBF SØR-TRØNDELAG
Edd Robert Stenbro - 452 39 194
 
NBF ØSTERDAL
Frank Foss - 916 13 638
 
NBF MIDT-TRØNDELAG
Per Heide - 950 73 392
  
NBF BUSKERUD
Anne Marit Knudsen - 920 60 136
NBF NORD-TRØNDELAG
Vegar Ukkelberg - 916 06 709  

 
NBF VESTFOLD
Johnny Nordal - 412 22 999
NBF HELGELAND
Kurt-Ove Thomassen - 906 66 041
 
NBF TELEMARK
Hans Petter Hansen - 906 99 768
 
NBF SALTEN
Bjørn Løvik - 986 84 242
 

NBF AUST-AGDER
Pernille Lindaas - 452 50 765 
              
 

NBF LOFOTEN og VESTERÅLEN
Viggo Andreassen916 82 283
   
NBF VEST-AGDER
Inger Lene Hangeland - 918 69 015          
 
NBF TROMS og OFOTEN
Iain Simpson - 905 46 448
 
NBF ROGALAND
Erik Eliassen982 17 543
NBF VEST-FINNMARK
Tom Skotsfjord - 483 30 336
 
NBF HAUGALAND
Elise Høyland - 909 59 387
NBF ØST-FINNMARK
Asbjørn Anthonsen - 913 81 930

 

 

 

Veileder for kretsens rekrutteringsutvalg (KRU).