Norsk Bridgeforbund


Norsk Bridgeforbund (NBF) har tre organisasjonsledd: Forbund, krets og klubb. Alle medlemmer av en klubb tilsluttet NBF er automatisk medlem av den lokale kretsen og forbundet. NBFs formål er:

  1. Å utbre kunnskap om og forståelse for bridgesporten som positiv verdiskaper i samfunnet og for det enkelte individ gjennom et fellesskap preget av likeverd, lojalitet, ærlighet og demokrati.
  2. Å organisere utøvelsen av bridgesporten på en måte som skjerper mental helse, stimulerer og utløser redelig konkurranse og skaper et trygt og godt sosialt miljø. 
  3. Å utvikle konkurransebridgen, gjennom turneringer/konkurranser på ulike nivå, klasser og turneringsformer, sammen med kretsene og klubbene. 
  4. Å utvikle og organisere et breddetilbud der trivsel og det sosiale er sentrale verdier, sammen med kretsene og klubbene. 
  5. Å utvikle bridge som en tankesport med høy etisk standard

 

 

Våre guider

Aktuelt i Organisasjon

Tilskuddsordninger Viktig

Tilskuddsordninger

NBF vet at mange kretser og klubber sliter med økonomien i disse dager på grunn av...

Medlemstilbudet for april

Medlemstilbudet for april

 NBF har flotte tilbud til sine medlemmer igjennom Bridgebutikken. I april kan våre m...

EBLs damelagturnering

EBLs damelagturnering

 Siste helg i april arrangerer EBL nasjonslagsturnering for damer på RealBridge. Norg...