Norsk Bridgeforbund


Norsk Bridgeforbund (NBF) har tre organisasjonsledd: Forbund, krets og klubb. Alle medlemmer av en klubb tilsluttet NBF er automatisk medlem av den lokale kretsen og forbundet. NBFs formål er:

  1. Å utbre kunnskap om og forståelse for bridgesporten som positiv verdiskaper i samfunnet og for det enkelte individ gjennom et fellesskap preget av likeverd, lojalitet, ærlighet og demokrati.
  2. Å organisere utøvelsen av bridgesporten på en måte som skjerper mental helse, stimulerer og utløser redelig konkurranse og skaper et trygt og godt sosialt miljø. 
  3. Å utvikle konkurransebridgen, gjennom turneringer/konkurranser på ulike nivå, klasser og turneringsformer, sammen med kretsene og klubbene. 
  4. Å utvikle og organisere et breddetilbud der trivsel og det sosiale er sentrale verdier, sammen med kretsene og klubbene. 
  5. Å utvikle bridge som en tankesport med høy etisk standard

 

 

Våre guider

Aktuelt i Organisasjon

HCP simultan hele uka

HCP simultan hele uka

Hele denne uka arrangeres det en egen handicap simultan med flotte premier til kveldsvinnerne!&n...

MVA-kompensasjon for 2018

MVA-kompensasjon for 2018

Norsk Bridgeforbund har på vegne av sentralleddet samt underledd (kretser og klubber) s&os...

Medlemsregistrering 2020

Medlemsregistrering 2020

E-post om medlemsregistrering og -kontingent for 2020 er i dag sendt til ledere og kasserere i k...